Injil Markus 8:1-38

  • Yésus mènèhi mangan wong 4.000 (1-9)

  • Wong-wong njaluk tandha (10-13)

  • Raginé wong Farisi lan Hérodès (14-21)

  • Wong wuta ing Bètsaida dimarèkké (22-26)

  • Pétrus ngakoni nèk Yésus kuwi Kristus (27-30)

  • Kematiané Yésus diramalké (31-33)

  • Carané dadi murid sing sejati (34-38)

8  Sepisan manèh, ana akèh wong sing ngumpul. Wong-wong kuwi ora nduwé panganan. Mula, Yésus ngundang* murid-muridé lan kandha,  ”Aku mesakké karo wong-wong iki.+ Wis telung dina wong-wong iki ngetutké aku lan saiki wis ora nduwé panganan.+  Nèk aku ngongkon wong-wong iki mulih padahal wetengé ngelih,* mengko wong-wong iki isa semaput ing dalan. Wong-wong iki ya ana sing omahé adoh.”  Ning, murid-muridé njawab, ”Panggonan iki adoh saka ngendi-endi. Terus, piyé carané awaké dhéwé isa éntuk roti bèn wong akèh iki isa mangan nganti wareg?”  Yésus takon, ”Kowé nduwé roti pira?” Murid-muridé njawab, ”Pitu.”+  Terus, Yésus ngongkon wong-wong kuwi lungguh ing lemah. Bar kuwi, Yésus njupuk roti pitu, ngucapké syukur, nyuwil-nyuwil roti kuwi, lan mènèhké kuwi marang murid-muridé bèn diedumké marang wong-wong kuwi.+  Murid-murid ya nduwé iwak cilik sing jumlahé mung sithik. Sakwisé ngucap syukur, Yésus ngongkon murid-muridé ngedumké iwak kuwi.  Kabèh wong mangan nganti wareg. Murid-murid nglumpukké sisané, lan akèhé nganti pitung kranjang gedhé.*+  Wektu kuwi, sing mangan kira-kira ana wong lanang 4.000. Terus, Yésus ngongkon wong-wong kuwi mulih. 10  Bar kuwi, Yésus langsung numpak prau karo para muridé lan tekan ing dhaérah Dalmanuta.+ 11  Ing kana, wong Farisi padha mara lan ngejak Yésus debat. Wong-wong kuwi njaluk bèn Yésus nduduhké tandha saka swarga merga péngin nguji Yésus.+ 12  Yésus dadi sedhih banget lan kandha, ”Ngapa kok wong-wong jaman iki* njaluk tandha?+ Percayaa, ora bakal ana tandha sing diwènèhké kanggo wong-wong jaman iki.”+ 13  Terus, Yésus ninggalké wong-wong kuwi, numpak prau manèh, lan lunga ing sabrang. 14  Murid-muridé Yésus lali nggawa roti lan ora nduwé apa-apa ing prau. Murid-murid kuwi mung nduwé roti siji.+ 15  Yésus ngélikké murid-muridé, ”Kowé kudu ngati-ati karo raginé wong Farisi lan raginé Hérodès.”+ 16  Murid-murid mulai padu merga ora nggawa roti. 17  Wektu ngerti kuwi, Yésus kandha, ”Ngapa kok kowé padu merga roti? Apa kowé isih durung ngerti apa sing tak omongké? Apa kowé isih durung paham? 18  ’Kowé nduwé mripat ning ora isa ndelok. Kowé nduwé kuping ning ora isa krungu.’ Apa kowé ora éling 19  wektu aku nyuwil-nyuwil roti lima+ bèn isa mènèhi mangan wong lanang 5.000? Ana pirang kranjang sing mbok enggo nglumpukké sisané?” Murid-murid njawab, ”Rolas.”+ 20  ”Wektu aku nyuwil-nyuwil roti pitu bèn isa mènèhi mangan wong lanang 4.000, ana pirang kranjang gedhé* sing mbok enggo nglumpukké sisané?” Murid-murid njawab, ”Pitu.”+ 21  Terus Yésus takon, ”Apa kowé isih durung paham?” 22  Bar kuwi, Yésus lan murid-muridé tekan ing Bètsaida. Ana wong lanang wuta sing digawa marang Yésus. Wong-wong ing kono njaluk bèn Yésus ndemèk wong wuta kuwi.+ 23  Mula, Yésus nyekel tangané wong wuta kuwi lan nuntun dhèwèké menyang njaba désa. Sakwisé ngidoni mripaté wong kuwi,+ Yésus ndemèk mripaté wong kuwi lan takon, ”Apa sing mbok delok?” 24  Wong kuwi ndelok ngarep lan kandha, ”Aku ndelok wong-wong, ning wong-wong kuwi kaya wit sing mlaku mrana-mréné.” 25  Terus, Yésus ndemèk mripaté wong kuwi manèh, lan wong kuwi dadi isa ndelok jelas. Wong kuwi isa ndelok manèh, lan kabèh sing didelok isa kétok jelas. 26  Sakwisé kuwi, Yésus ngongkon wong kuwi mulih lan ngélikké dhèwèké, ”Aja mlebu ing désa.” 27  Terus, Yésus lan murid-muridé lunga menyang dhaérah Kaisaréa Filipi. Pas ing dalan, Yésus takon karo murid-muridé, ”Jaréné wong-wong, aku iki sapa?”+ 28  Murid-muridé njawab, ”Ana sing kandha Yohanes Pembaptis.+ Ana manèh sing kandha Èlia,+ lan liyané manèh kandha nabi.” 29  Yésus takon manèh, ”Lha nèk menurutmu, aku iki sapa?” Pétrus njawab, ”Njenengan kuwi Kristus.”+ 30  Terus, Yésus nglarang murid-muridé ngandhani sapa-sapa soal dhèwèké.+ 31  Yésus ya mulang murid-muridé nèk Anaké manungsa kudu ngalami akèh kesusahan lan ditolak karo para pemimpin,* imam kepala, lan ahli Taurat. Dhèwèké ya bakal dipatèni,+ lan ing dina ketelu bakal diuripké manèh.+ 32  Yésus terus terang ngomongké kabèh kuwi. Ning, Pétrus langsung nggèrèt Yésus ing samping lan ngélikké dhèwèké.+ 33  Yésus langsung mbalik, ndelok murid-muridé, lan ngélikké Pétrus, ”Lungaa kana, Sétan! Sing mbok pikirké kuwi dudu pikirané Gusti Allah, ning pikirané manungsa.”+ 34  Terus, Yésus ngundang* wong-wong lan murid-muridé. Yésus kandha, ”Sapa waé sing péngin mèlu aku kudu nolak kepénginané dhéwé, kudu mikul cagak hukumané,* lan terus ngetutké aku.+ 35  Sapa waé sing péngin nylametké nyawané bakal kélangan nyawané, ning sapa waé sing kélangan nyawané demi aku lan demi kabar apik bakal éntuk nyawané.*+ 36  Apa gunané nèk wong éntuk kabèh sing ana ing donya iki, ning kélangan nyawané?+ 37  Senajan wong mènèhké kabèh duwèké, apa dhèwèké isa nylametké nyawané?+ 38  Ing antarané wong-wong ing jaman iki* sing dosa lan ora setya,* sapa waé sing isin ngakoni aku lan omonganku, Anaké manungsa ya bakal isin ngakoni wong kuwi+ wektu Anaké manungsa teka karo para malaékat suci nganggo kuwasané* Bapaké.”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”luwé”.
Utawa ”kranjang perbekalan”.
Utawa ”Ngapa kok generasi iki”.
Utawa ”kranjang perbekalan”.
Utawa ”para sesepuh”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”bakal urip manèh”.
Utawa ”Ing antarané generasi iki”.
Lit.: ”lan laku jina”.
Lit.: ”kemuliaané”.