Injil Markus 11:1-33

  • Yésus mlebu ing Yérusalèm (1-11)

  • Wit ara dikutuk (12-14)

  • Yésus ngusir wong sing jual-beli ing bait (15-18)

  • Pelajaran saka wit ara sing layu (19-26)

  • Kuwasané Yésus ditantang (27-33)

11  Wektu wis cedhak Yérusalèm, Yésus lan murid-muridé tekan ing cedhak désa Bètfagé lan Bétani+ sing ana ing Gunung Zaitun. Terus, Yésus ngongkon muridé loro,+  kandhané, ”Lungaa menyang désa ing ngarep kuwi. Sakwisé mlebu désa kuwi, kowé bakal ndelok anak keledai sing lagi ditalèni lan durung tau ditumpaki. Uculana taliné, lan gawanen mréné.  Nèk ana sing takon, ’Ngapa kok taliné mbok uculi?’ jawaben, ’Gusti mbutuhké iki. Mengko bakal ndang dibalèkké mréné manèh.’”  Terus, murid loro kuwi mangkat lan ndelok ana anak keledai sing ditalèni ing ngarep omah ing pinggir dalan. Mula, anak keledai kuwi diuculi taliné.+  Tapi, wong-wong sing lagi ngadeg ing kono takon, ”Ngapa kok anak keledai kuwi mbok uculi?”  Murid loro kuwi njawab kaya sing wis diomongké Yésus, lan wong-wong kuwi ngejarké murid loro kuwi lunga.  Murid loro kuwi nuntun anak keledai+ mau marang Yésus. Terus, murid-murid ndèlèhké klambi njabané ing ndhuwuré anak keledai mau. Bar kuwi, Yésus lungguh ing ndhuwuré.+  Akèh wong nggelar klambi njabané ing dalan, lan liyané ngethok cabang-cabang wit saka ladhang.+  Wong-wong sing mlaku ing ngarep lan mburiné Yésus mbengok, ”Oh Gusti Allah, tulung Njenengan nglindhungi dhèwèké.+ Muga-muga sing teka nganggo jeneng Yéhuwah* diberkahi.+ 10  Muga-muga Gusti Allah mberkahi wong sing teka kanggo mréntah ing Kerajaané Daud, bapaké awaké dhéwé.+ Oh Gusti Allah ing swarga, tulung Njenengan nglindhungi dhèwèké.” 11  Bar kuwi, Yésus mlebu ing Yérusalèm lan lunga ing bait, terus ndelok kabèh sing ana ing kono. Ning merga wis soré, Yésus lunga ing Bétani bareng karo rasulé 12.+ 12  Sésuké, wektu Yésus lan murid-muridé mangkat saka Bétani, Yésus ngrasa ngelih.*+ 13  Saka kadohan, Yésus ndelok ana wit ara sing godhongé akèh. Terus, Yésus marani wit kuwi merga arep ndelok apa wit kuwi ana buahé. Ning wektu tekan kono, Yésus ndelok nèk wit kuwi babar blas ora ana buahé. Sing ana mung godhong thok, merga wektu kuwi pancèn durung musim buah ara. 14  Yésus kandha marang wit kuwi, ”Ora ana sing bakal mangan buahmu manèh.”+ Murid-murid krungu omongan kuwi. 15  Yésus lan murid-muridé tekan ing Yérusalèm. Ing kana, Yésus mlebu bait lan mulai ngusir kabèh wong sing dodolan ing bait, termasuk wong sing lagi tuku. Yésus njungkirké méja-méjané tukang ngijoli dhuwit lan kursi-kursiné wong sing dodolan manuk dara.+ 16  Yésus ya nglarang sapa waé nggunakké bait dadi dalan pintas kanggo nggawa barang. 17  Yésus mulang wong-wong lan ngomong, ”Apa kowé ora ngerti sing wis ditulis ing Kitab Suci? ’Omah-Ku bakal disebut omah sing dienggo ndonga kabèh bangsa,’+ ning malah mbok dadèkké guwané para perampok.”+ 18  Wektu krungu kuwi, para imam kepala lan ahli Taurat mulai nggolèk cara kanggo matèni Yésus.+ Ning wong-wong kuwi wedi karo Yésus, merga kabèh wong ing kono kagum karo wulangané.+ 19  Wektu wis soré, Yésus lan murid-muridé metu saka kutha kuwi. 20  Sésuké, pas isih ésuk banget, wektu lagi mlaku, Yésus lan murid-muridé ndelok wit ara mau wis layu nganti tekan akar-akaré.+ 21  Pétrus kèlingan karo omongané Yésus marang wit kuwi. Pétrus kandha, ”Guru,* deloken. Wit ara sing wingi mbok kutuk saiki wis layu.”+ 22  Terus, Yésus ngomong karo murid-muridé, ”Kowé kudu nduwé iman marang Gusti Allah. 23  Percayaa, nèk ana wong sing ngongkon gunung iki, ’Mumbula, lan njegura ing laut,’ kuwi mesthi isa kelakon tenan, tapi wong kuwi ora éntuk ragu-ragu lan kudu nduwé iman nèk apa sing diomongké kuwi isa kelakon.+ 24  Mula kowé tak kandhani, nèk kowé ndonga lan njaluk apa waé, kowé kudu nduwé iman nèk kowé bakal nampa kuwi. Terus, sing mbok jaluk kuwi mesthi bakal mbok tampa.+ 25  Wektu kowé ndonga, kowé kudu ngapura kabèh salahé wong liya marang kowé, bèn Bapakmu sing ana ing swarga ya ngapura salahmu.”+ 26  *—— 27  Yésus lan murid-muridé teka manèh ing Yérusalèm. Wektu Yésus mlaku ing bait, para imam kepala, ahli Taurat, lan pemimpin* marani Yésus 28  lan takon, ”Nganggo kuwasané sapa kowé nindakké kabèh iki? Sapa sing mènèhi kowé kuwasa iki?”+ 29  Yésus njawab, ”Aku ya arep takon karo kowé. Jawaben pitakonanku, lan aku bakal ngandhani kowé saka ngendi aku éntuk kuwasa kanggo nindakké kabèh iki. 30  Sing ngutus Yohanes+ kanggo mbaptis kuwi Gusti Allah ing swarga apa manungsa? Coba jawaben.”+ 31  Wong-wong kuwi mulai bisik-bisik, ”Nèk awaké dhéwé njawab, ’Gusti Allah,’ dhèwèké bakal ngomong, ’Lha kok kowé ora percaya karo Yohanes?’ 32  Ning, nèk awaké dhéwé njawab, ’Manungsa’, mengko awaké dhéwé bakal diapakké?” Wong-wong kuwi wedi karo wong akèh, merga wong-wong nganggep nèk Yohanes kuwi bener-bener nabi.+ 33  Mula, wong-wong kuwi njawab Yésus, ”Aku ora ngerti.” Terus, Yésus kandha, ”Nèk ngono, aku ya ora bakal ngandhani kowé nganggo kuwasané sapa aku nindakké kabèh iki.”

Katrangan Tambahan

Deloken Lamp. A5.
Utawa ”luwé”.
Lit.: ”Rabi”. Deloken Daftar Istilah.
Deloken Lamp. A3.
Utawa ”sesepuh”.