Langsung mlebu

AYAT-AYAT ALKITAB DIJELASKÉ

Filipi 4:13—”Sakèhing Prekara Daksangga Srana Kekuwatan sing Diparingaké déning Sang Kristus”

Filipi 4:13—”Sakèhing Prekara Daksangga Srana Kekuwatan sing Diparingaké déning Sang Kristus”

 ”Aku nduwé kekuwatan kanggo ngadhepi apa waé, merga Gusti mènèhi aku kekuwatan.”​—Filipi 4:13, Kitab Suci Terjemahan Donya Anyar.

 ”Sakèhing prekara daksangga srana kekuwatan sing diparingaké déning Sang Kristus marang aku.”​—Filipi 4:13, Kitab Suci mawi Basa Jawi Padintenan.

Artiné Filipi 4:13

 Kata-kata kuwi ditulis karo Rasul Paulus. Dhèwèké péngin ngandhani nèk Gusti Allah bakal ngekèki kekuwatan kanggo sing nglayani Dhèwèké.

 Ing beberapa terjemahan disebutké nèk sing ngekèki Paulus kekuwatan kuwi ”Kristus”. Tapi ing naskah Yunani sing paling kuno, kata ”Kristus” ora ana ing ayat kuwi. Mulané ing beberapa terjemahan disebutké ”Gusti mènèhi aku kekuwatan” (Kitab Suci Terjemahan Donya Anyar) lan ”Panjenengané kang paring kekuwatan” (Kitab Suci mawi Basa Jawi Padintenan). Dadi, sing dimaksud Paulus kuwi sapa?

 Menurut ayat-ayat sakdurungé, sing dimaksud Paulus kuwi Gusti Allah. (Filipi 4:6, 7, 10) Ing Filipi bab 2, Paulus nulis, ”Gusti Allah nguwatké kowé. . . . Dhèwèké ya mènèhi kowé . . . kekuwatan kanggo nindakké kuwi.” (Filipi 2:13) Terus ing 2 Korintus 4:7, dhèwèké nulis nèk dhèwèké isa nglakoni tugasé merga éntuk kekuwatan saka Gusti Allah. (Bandhingna karo 2 Timotius 1:8.) Dadi, ”Gusti” sing mènèhi Paulus kekuwatan kuwi sakjané Gusti Allah.

 Apa maksudé Paulus ”nduwé kekuwatan kanggo ngadhepi apa waé”? Maksudé Paulus isa ngadhepi masalah apa waé selama dhèwèké nglayani Yéhuwah. Dhèwèké percaya nèk Gusti Allah bakal terus nyukupi kebutuhané. Mulané Paulus isa ngrasa puas ing keadaan apa waé.​—2 Korintus 11:23-27; Filipi 4:11.

 Saiki, Gusti Allah ya bakal terus ngekèki kekuwatan kanggo umaté bèn isa terus manut lan tetep setya karo Dhèwèké. Carané yaiku liwat roh suciné, para sedulur seiman, lan Alkitab.​—Lukas 11:13; Kisah 14:21, 22; Ibrani 4:12.

Latar Belakangé Filipi 4:13

 Paulus nulis kata-kata kuwi ing penutup suraté kanggo wong Kristen ing Filipi. Dhèwèké nulis surat kuwi wektu pertama kali dipenjara ing Roma, kira-kira taun 60-61 M. Sakdurungé, wong Kristen ing Filipi ora isa mbantu nyukupi kebutuhané Paulus, tapi saiki wis isa.​—Filipi 4:10, 14.

 Paulus muji wong Kristen ing Filipi merga murah hati. Terus, dhèwèké ngomong nèk saiki wis ora kekurangan apa-apa manèh. (Filipi 4:18) Paulus ya ngandhani nèk kabèh wong Kristen isa ngrasa puas nèk percaya karo Gusti Allah.​—Filipi 4:12.