Langsung mlebu

AYAT-AYAT ALKITAB DIJELASKÉ

1 Pétrus 5:6, 7—”Padha Mendhaka ing Sangisoré Astané Gusti Allah kang Kuwat, . . . Sakabèhing Sumelangmu Pasrahna marang Panjenengané”

1 Pétrus 5:6, 7—”Padha Mendhaka ing Sangisoré Astané Gusti Allah kang Kuwat, . . . Sakabèhing Sumelangmu Pasrahna marang Panjenengané”

 ”Mula, kowé kudu ngrendhahké dhiri ing ngarepé Gusti Allah sing kuwat, bèn Dhèwèké ngunggulké kowé ing wektu sing ditentokké. Kowé kudu masrahké kabèh rasa kuwatirmu marang Gusti Allah merga Dhèwèké perduli karo kowé.”​—1 Pétrus 5:6, 7, Terjemahan Donya Anyar.

 ”Kang iku padha mendhaka ing sangisoré astané Gusti Allah kang kuwat, supaya kowé padha linuhuraké ing mangsa kang wis katemtokaké. Sakabèhing sumelangmu pasrahna marang Panjenengané, sabab Panjenengané kang ngopèni kowé kabèh.”​—1 Pétrus 5:6, 7, Kitab Suci mawi Basa Jawi Resmi.

Artiné 1 Pétrus 5:6, 7

 Rasul Pétrus ngandhani nèk awaké dhéwé isa ndonga karo Gusti Allah nyritakké kabèh masalahé awaké dhéwé. Gusti Allah seneng karo wong sing rendah hati, lan Dhèwèké bakal mberkahi wong-wong kuwi.

 ”Kowé kudu ngrendhahké dhiri ing ngarepé Gusti Allah sing kuwat.” Merga Gusti Allah kuwat, Dhèwèké isa nglindhungi lan nguwatké awaké dhéwé. (Pangandharing Torèt 26:8; Ézra 8:22) Nèk ngrendhahké diri, berarti ngendelké Gusti Allah, ora ngendelké awaké dhéwé. Awaké dhéwé ya percaya nèk Gusti Allah sing paling ngerti cara sing paling apik kanggo ngatasi masalah kuwi.​—Wulang Bebasan 3:5, 6; Yésaya 41:10; Filipi 4:13.

 ”Dhèwèké ngunggulké kowé ing wektu sing ditentokké.” Nèk awaké dhéwé sabar, Gusti Allah bakal mberkahi. Gusti Allah mesthi ngekèki kekuwatan bèn awaké dhéwé isa ngadhepi kuwi. (1 Korintus 10:13) Nèk awaké dhéwé ora nyerah, Gusti Allah bakal mberkahi nèk ”wis wektuné”.​—Galatia 6:9.

 ”Kowé kudu masrahké kabèh rasa kuwatirmu marang Gusti Allah merga Dhèwèké perduli karo kowé.” Carané masrahké liwat donga. Ana keterangan sing nyebutké ngéné, ”Kata masrahké kuwi berarti sesuatu sing mauné digawa wis dikèkké ing wong liya.” Nèk awaké dhéwé masrahké rasa kuwatir ing Gusti Allah, awaké dhéwé isa dadi tenang, soalé ’Gusti Allah bakal mènèhi rasa ayem’. (Filipi 4:6, 7) Awaké dhéwé yakin nèk Gusti Allah mesthi perduli lan isa mbantu awaké dhéwé.​—⁠Mazmur 37:5; 55:22.

Latar Belakangé 1 Pétrus 5:6, 7

 Buku 1 Pétrus bab 5 iki penutup surat pertamané Rasul Pétrus. (1 Pétrus 1:1) Kaya awaké dhéwé, murid-muridé Yésus wektu kuwi ya ngadhepi masalah, sing isa waé nggawé meréka kuwatir. (1 Pétrus 1:6, 7) Makané taun 62-64 M, Pétrus nulis surat kanggo nguwatké meréka.​—1 Pétrus 5:12.

 Ing akhir suraté Pétrus ngélingké, nèk meréka percaya karo Gusti Allah, Gusti Allah bakal mbantu bèn meréka tetep setya. (1 Pétrus 5:5-10) Suraté Pétrus iki ya isa nguwatké umaté Yéhuwah jaman saiki sing dianiaya.

 Bèn ngerti ringkesané buku 1 Pétrus, deloken vidéo iki.