Pitakonan Umum Bab Seksi-Seksi Yéhuwah

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah Ana Pendhéta sing Dibayar?

Apa Seksi Yéhuwah mbédakaké golongan pendhéta lan wong biyasa? Sapa penginjilé?

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah Ana Pendhéta sing Dibayar?

Apa Seksi Yéhuwah mbédakaké golongan pendhéta lan wong biyasa? Sapa penginjilé?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nduwé Aturan Bab Pacaran?

Pacaran kuwi mung kanggo dolanan utawa luwih saka kuwi?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya Yèn Bumi Iki Digawé Mung Nem Dina?

Apa panjenengan ngerti menawa Alkitab ora mulang yèn bumi digawé mung nem dina?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya Yésus?

Gatèkna apa sebabé nduwé iman marang Yésus penting kanggoné wong Kristen.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya Yèn Agamané sing Paling Bener?

Apa Yésus kandha yèn ana akèh dalan sing tumuju urip?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ngajèni Agama Liya?

Gatèkna piyé wong Kristen dikenal merga ngajèni agama liya.

Kena Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Gelem Ditranfusi?

Akèh anggepan sing salah bab Seksi-Seksi Yéhuwah lan tranfusi. Gatèkna katrangan sing bener bab kapercayané Seksi-Seksi Yéhuwah bab iki.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya Yèn Bumi Iki Digawé Mung Nem Dina?

Apa panjenengan ngerti menawa Alkitab ora mulang yèn bumi digawé mung nem dina?

Piyé Pandhangané Seksi-Seksi Yéhuwah bab Sains?

Apa kapracayané Seksi-Seksi Yéhuwah cocog karo penemuan ilmiah?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya karo Prajanjian Lawas?

Apa ana bagéan ing Alkitab sing ketinggalan jaman? Gatèkna carané wong Kristen bisa éntuk paédah saka sejarah lan tuntunan sing ana ing Kitab-Kitab Ibrani.

Apa Sebabé Ajarané Seksi-Seksi Yéhuwah Ana sing Diowahi?

Seksi-Seksi Yéhuwah ora kagèt utawa bingung merga pangertèné diowahi. Jaman ndhisik, Gusti Allah uga ngowahi pangertèné umaté.

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Nggunakaké Salib Wektu Ngibadah?

Senajan Seksi-Seksi Yéhuwah kuwi wong-wong Kristen, ning ora nggunakaké salib wektu ngibadah. Apa alesané?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ngibadah Bareng karo Agama Liya?

Seksi-Seksi Yéhuwah nggunakaké pathokan Alkitab sing endi kanggo njawab pitakonan kuwi?

Apa Sebabé Dijenengi Seksi-Seksi Yéhuwah?

Gatèkna saka endi jeneng Seksi Yéhuwah kuwi.

Pira Jumlahé Seksi-Seksi Yéhuwah Sakdonya?

Deloken carané Seksi-Seksi Yéhuwah ngétung jumlah anggotané.

Sapa sing Ngedegaké Pakumpulané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Wacanen sebabé Charles Taze Russell dudu wong sing ngedegaké agama anyar.

Kepiyé Gawéané Seksi-Seksi Yéhuwah Diragadi?

Tanpa njaluk kolèkte lan prasapuluhan, gatèkna piyé carané gawéan nginjil sakdonya bisa terus maju.

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah Ana Prasapuluhan?

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah ditemtokaké sepira akèhé sumbangané?

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah Ana Pendhéta sing Dibayar?

Apa Seksi Yéhuwah mbédakaké golongan pendhéta lan wong biyasa? Sapa penginjilé?

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah Ana Penginjil Wadon?

Apa sing bisa ditindakaké wong wadon kanggo ndhukung kagiyatané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Kepiyé Pakumpulané Seksi-Seksi Yéhuwah Diatur?

Golèka katrangan piyé Seksi-Seksi Yéhuwah olèh tuntunan.

Sapa Pengurus Pusaté Seksi-Seksi Yéhuwah Kuwi?

Apa anggotané Pengurus Pusat kuwi pemimpiné Seksi Yéhuwah?

Apa Watch Tower Bible and Tract Society Kuwi?

Apa hubungané karo gawéané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Mesthi Nanggepi Saben Tudhuhan sing Ora Bener?

Seksi-Seksi Yéhuwah manut kandhané Alkitab, ”ana wayahé meneng” lan ”ana wayahé caturan”, kanggo ngadhepi tudhuhan sing ora bener.—Kohèlèt 3:7.

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Mara ing Omah-Omah?

Golèka katrangan bab apa sing dipréntahaké Yésus marang murid-muridé.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nginjil ing Omah-Omah Bèn Slamet?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah yakin bakal dislametaké? Golèka katrangané.

Kena Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Marani Wong-Wong sing Wis Nduwé Agama?

Kena apa Seksi-Seksi Yéhuwah marani wong-wong sing wis nduwé agama?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Meksa Wong Pindhah Agama?

Apa Seksi Yéhuwah nginjil supaya wong pindhah agama? Apa Seksi-Seksi Yéhuwah meksa wong pindhah agama?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nindakaké Gawéan Nginjil?

Sapa sing mèlu ing gawéan nginjil, lan apa sebabé? Apa ana pelatihan kusus kanggo gawéan iki?

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah Ana Penginjil Wadon?

Apa sing bisa ditindakaké wong wadon kanggo ndhukung kagiyatané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Kena Apa Panggonan Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Disebut Gréja?

Panjenengan bisa ngerti alesané Seksi-Seksi Yéhuwah nyebut panggonan ibadahé ”Balé Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah” lan asalé jeneng kuwi.

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Nggunakaké Salib Wektu Ngibadah?

Senajan Seksi-Seksi Yéhuwah kuwi wong-wong Kristen, ning ora nggunakaké salib wektu ngibadah. Apa alesané?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ngibadah Bareng karo Agama Liya?

Seksi-Seksi Yéhuwah nggunakaké pathokan Alkitab sing endi kanggo njawab pitakonan kuwi?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nduwé Alkitab Dhéwé?

Nggunakaké terjemahan Alkitab sing béda-béda bisa mbantu pas sinau Alkitab. Gatèkna telung bab sing nduduhaké nèk Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru kuwi apik banget.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya karo Prajanjian Lawas?

Apa ana bagéan ing Alkitab sing ketinggalan jaman? Gatèkna carané wong Kristen bisa éntuk paédah saka sejarah lan tuntunan sing ana ing Kitab-Kitab Ibrani.

Kena Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Mèlu Perang?

Seksi-Seksi Yéhuwah terkenal merga ora gelem mèlu perang. Gatèkna apa alesané.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Mènèhi Bantuan Wektu Ana Bencana Alam?

Gatèkna piyé Seksi-Seksi Yéhuwah mbantu anggotané utawa wong sing dudu Seksi sing kena bencana alam.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nampa Perawatan Dhokter?

Ana wong sing kandha yèn Seksi Yéhuwah ora gelem ditambani dhokter. Apa kuwi bener?

Kena Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Gelem Ditranfusi?

Akèh anggepan sing salah bab Seksi-Seksi Yéhuwah lan tranfusi. Gatèkna katrangan sing bener bab kapercayané Seksi-Seksi Yéhuwah bab iki.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Marakaké Keluarga Bubrah utawa Malah Ayem Tentrem?

Seksi Yéhuwah kadhang kala ditudhuh marakaké keluarga bubrah. Ning, apa Seksi Yéhuwah sing salah?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nduwé Aturan Bab Pacaran?

Pacaran kuwi mung kanggo dolanan utawa luwih saka kuwi?

Apa Pandhangané Seksi-Seksi Yéhuwah bab Pegatan?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah nyedhiyakaké bantuan kanggo wong bebojoan sing lagi ana masalah? Apa yèn arep pegatan kudu disetujui dhisik karo para pinituwa?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nggawé Aturan Bab Nonton Pilem, Maca Buku, lan Ngrungokaké Lagu?

Apa tuntunan dhasar sing bisa dipikiraké wong Kristen wektu milih hiburan?

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Natalan?

Akèh wong Natalan senajan wis ngerti asal usulé. Golèka katrangan bab alesané Seksi-Seksi Yéhuwah ora Natalan.

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Paskahan?

Akèh sing mikir yèn wong Kristen mesthi Paskahan. Apa sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah ora Paskahan?

Kena Apa Seksi Yéhuwah Ora Ulang Taun?

Gatèkna patang alesan sing nduduhké Gusti Allah ora seneng acara ulang taun.

Piyé Pandhangané Seksi-Seksi Yéhuwah bab Acara Layatan?

Keputusan bab acara layatané Seksi-Seksi Yéhuwah dhasaré saka kapercayané bab wong mati. Dadi, apa pathokané Alkitab bab kuwi?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Kuwi Wong Kristen?

Gatèkna alesané Seksi-Seksi Yéhuwah béda karo wong-wong Kristen liyané.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Klebu Protèstan?

Rong bab sing mbédakaké Seksi-Seksi Yéhuwah karo agama Kristen liyané.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Kuwi Agama Amerika?

Gatèkna patang katrangan bab pakumpulan sakdonya iki.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Kuwi Agama Sesat?

Bandhingna rong anggepan saka wong-wong karo katrangan sing bener bab Seksi Yéhuwah.

Pira Jumlahé Seksi-Seksi Yéhuwah Sakdonya?

Deloken carané Seksi-Seksi Yéhuwah ngétung jumlah anggotané.

Piyé Carané Dadi Anggotané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Matéus 28:19, 20 nerangaké telung syarat kanggo dadi anggotané Seksi-Seksi Yéhuwah.

Yèn Sinau Alkitab karo Seksi-Seksi Yéhuwah, Apa Aku Kudu Dadi Seksi Yéhuwah?

Seksi-Seksi Yéhuwah mbantu jutaan wong sakdonya sinau Alkitab gratis. Yèn panjenengan sinau Alkitab, apa kudu dadi Seksi Yéhuwah?

Apa Bisa Metu saka Pakumpulané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Ana rong bab sing nyebabaké iki bisa kelakon.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ngedohi Anggotané sing Wis Ditokaké?

Kadhang kala, wong sing nindakaké salah kudu ditokaké supaya bisa dadi apik manèh.