Pitakonan Umum Bab Seksi-Seksi Yéhuwah

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya Yèn Bumi Iki Digawé Mung Nem Dina?

Apa panjenengan ngerti menawa Alkitab ora mulang yèn bumi digawé mung nem dina?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya Yèn Bumi Iki Digawé Mung Nem Dina?

Apa panjenengan ngerti menawa Alkitab ora mulang yèn bumi digawé mung nem dina?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nampa Perawatan Dhokter?

Ana wong sing kandha yèn Seksi Yéhuwah ora gelem ditambani dhokter. Apa kuwi bener?

Apa sing Dialami Seksi-Seksi Yéhuwah pas Peristiwa Holocaust?

Njenengan mesthi kagèt nèk ngerti sing dialami Seksi Yéhuwah.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya Yésus?

Gatèkna apa sebabé nduwé iman marang Yésus penting kanggoné wong Kristen.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya Yèn Agamané sing Paling Bener?

Apa Yésus kandha yèn ana akèh dalan sing tumuju urip?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ngajèni Agama Liya?

Gatèkna piyé wong Kristen dikenal merga ngajèni agama liya.

Kena Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Gelem Ditranfusi?

Akèh anggepan sing salah bab Seksi-Seksi Yéhuwah lan tranfusi. Gatèkna katrangan sing bener bab kapercayané Seksi-Seksi Yéhuwah bab iki.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nolak Divaksin?

Loro pathokan Alkitab soal imunisasi.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya Yèn Bumi Iki Digawé Mung Nem Dina?

Apa panjenengan ngerti menawa Alkitab ora mulang yèn bumi digawé mung nem dina?

Piyé Pandhangané Seksi-Seksi Yéhuwah bab Sains?

Apa kapracayané Seksi-Seksi Yéhuwah cocog karo penemuan ilmiah?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya karo Prajanjian Lawas?

Apa ana bagéan ing Alkitab sing ketinggalan jaman? Gatèkna carané wong Kristen bisa éntuk paédah saka sejarah lan tuntunan sing ana ing Kitab-Kitab Ibrani.

Apa Sebabé Ajarané Seksi-Seksi Yéhuwah Ana sing Diowahi?

Seksi-Seksi Yéhuwah ora kagèt utawa bingung merga pangertèné diowahi. Jaman ndhisik, Gusti Allah uga ngowahi pangertèné umaté.

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Nggunakaké Salib Wektu Ngibadah?

Senajan Seksi-Seksi Yéhuwah kuwi wong-wong Kristen, ning ora nggunakaké salib wektu ngibadah. Apa alesané?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ngibadah Bareng karo Agama Liya?

Seksi-Seksi Yéhuwah nggunakaké pathokan Alkitab sing endi kanggo njawab pitakonan kuwi?

Apa Sebabé Dijenengi Seksi-Seksi Yéhuwah?

Gatèkna saka endi jeneng Seksi Yéhuwah kuwi.

Pira Jumlahé Seksi-Seksi Yéhuwah Sak Donya?

Carané Seksi Yéhuwah ngétung jumlah anggotané.

Sapa sing Ngedegaké Pakumpulané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Wacanen sebabé Charles Taze Russell dudu wong sing ngedegaké agama anyar.

Biaya Kegiatané Seksi-Seksi Yéhuwah Kuwi saka Endi?

Seksi-Seksi Yéhuwah béda karo gréja-gréja.

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah Ana Prasapuluhan?

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah ditemtokaké sepira akèhé sumbangané?

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah Ana Pendhéta sing Dibayar?

Apa Seksi Yéhuwah mbédakaké golongan pendhéta lan wong biyasa? Sapa penginjilé?

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah Ana Penginjil Wadon?

Apa sing bisa ditindakaké wong wadon kanggo ndhukung kagiyatané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Kepiyé Pakumpulané Seksi-Seksi Yéhuwah Diatur?

Golèka katrangan piyé Seksi-Seksi Yéhuwah olèh tuntunan.

Sapa Pengurus Pusaté Seksi-Seksi Yéhuwah Kuwi?

Apa anggotané Pengurus Pusat kuwi pemimpiné Seksi-Seksi Yéhuwah?

Apa Watch Tower Bible and Tract Society Kuwi?

Apa hubungané karo gawéané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Mesthi Nanggepi Saben Tudhuhan sing Ora Bener?

Seksi-Seksi Yéhuwah manut kandhané Alkitab, ”ana wayahé meneng” lan ”ana wayahé caturan”, kanggo ngadhepi tudhuhan sing ora bener.​—Kohèlèt 3:7.

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Mara ing Omah-Omah?

Golèka katrangan bab apa sing dipréntahaké Yésus marang murid-muridé.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nginjil ing Omah-Omah Bèn Slamet?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah yakin bakal dislametaké? Golèka katrangané.

Kena Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Marani Wong-Wong sing Wis Nduwé Agama?

Kena apa Seksi-Seksi Yéhuwah marani wong-wong sing wis nduwé agama?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Meksa Wong Pindhah Agama?

Apa Seksi Yéhuwah nginjil supaya wong pindhah agama? Apa Seksi-Seksi Yéhuwah meksa wong pindhah agama?

Sinau Alkitab karo Seksi-Seksi Yéhuwah Kuwi Kaya Apa?

Pas sinau Alkitab karo Seksi-Seksi Yéhuwah, njenengan isa nganggo Alkitabé njenengan dhéwé. Njenengan ya isa ngejak keluarga utawa kanca.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nindakaké Gawéan Nginjil?

Sapa sing mèlu ing gawéan nginjil, lan apa sebabé? Apa ana pelatihan kusus kanggo gawéan iki?

Apa ing Seksi-Seksi Yéhuwah Ana Penginjil Wadon?

Apa sing bisa ditindakaké wong wadon kanggo ndhukung kagiyatané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Kena Apa Panggonan Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Disebut Gréja?

Panjenengan bisa ngerti alesané Seksi-Seksi Yéhuwah nyebut panggonan ibadahé ”Balé Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah” lan asalé jeneng kuwi.

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Nggunakaké Salib Wektu Ngibadah?

Senajan Seksi-Seksi Yéhuwah kuwi wong-wong Kristen, ning ora nggunakaké salib wektu ngibadah. Apa alesané?

Ngapa Kok Carané Seksi Yéhuwah Nganakké Perjamuan Dalu Gusti Ora Padha karo Gréja Liyané?

Ing Alkitab, acara peringatan kematiané Yésus ya disebut ”Perjamuan Dalu Gusti”. Kuwi acara sing paling penting kanggo Seksi-Seksi Yéhuwah. Ing Alkitab ana keterangan luwih akèh soal acara kuwi.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ngibadah Bareng karo Agama Liya?

Seksi-Seksi Yéhuwah nggunakaké pathokan Alkitab sing endi kanggo njawab pitakonan kuwi?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nduwé Alkitab Dhéwé?

Nggunakaké terjemahan Alkitab sing béda-béda bisa mbantu pas sinau Alkitab. Gatèkna telung bab sing nduduhaké nèk Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru kuwi apik banget.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Percaya karo Prajanjian Lawas?

Apa ana bagéan ing Alkitab sing ketinggalan jaman? Gatèkna carané wong Kristen bisa éntuk paédah saka sejarah lan tuntunan sing ana ing Kitab-Kitab Ibrani.

Apa sing Dialami Seksi-Seksi Yéhuwah pas Peristiwa Holocaust?

Njenengan mesthi kagèt nèk ngerti sing dialami Seksi Yéhuwah.

Kena Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Mèlu Perang?

Seksi-Seksi Yéhuwah terkenal merga ora gelem mèlu perang. Gatèkna apa alesané.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Mènèhi Bantuan Wektu Ana Bencana Alam?

Gatèkna piyé Seksi-Seksi Yéhuwah mbantu anggotané utawa wong sing dudu Seksi sing kena bencana alam.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nampa Perawatan Dhokter?

Ana wong sing kandha yèn Seksi Yéhuwah ora gelem ditambani dhokter. Apa kuwi bener?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nolak Divaksin?

Loro pathokan Alkitab soal imunisasi.

Kena Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Gelem Ditranfusi?

Akèh anggepan sing salah bab Seksi-Seksi Yéhuwah lan tranfusi. Gatèkna katrangan sing bener bab kapercayané Seksi-Seksi Yéhuwah bab iki.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Marakaké Keluarga Bubrah utawa Malah Ayem Tentrem?

Seksi Yéhuwah kadhang kala ditudhuh marakaké keluarga bubrah. Ning, apa Seksi Yéhuwah sing salah?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nduwé Aturan Bab Pacaran?

Pacaran kuwi mung kanggo dolanan utawa luwih saka kuwi?

Apa Pandhangané Seksi-Seksi Yéhuwah bab Pegatan?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah nyedhiyakaké bantuan kanggo wong bebojoan sing lagi ana masalah? Apa yèn arep pegatan kudu disetujui dhisik karo para pinituwa?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Nggawé Aturan Bab Nonton Pilem, Maca Buku, lan Ngrungokaké Lagu?

Apa tuntunan dhasar sing bisa dipikiraké wong Kristen wektu milih hiburan?

Ngapa Kok Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Ngrayakké Hari Raya Tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan soal hari raya sing ora dirayakké Seksi-Seksi Yéhuwah.

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Natalan?

Akèh wong Natalan senajan wis ngerti asal usulé. Golèka katrangan bab alesané Seksi-Seksi Yéhuwah ora Natalan.

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Paskahan?

Akèh sing mikir yèn wong Kristen mesthi Paskahan. Apa sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah ora Paskahan?

Kena Apa Seksi Yéhuwah Ora Ulang Taun?

Gatèkna patang alesan sing nduduhké Gusti Allah ora seneng acara ulang taun.

Ngapa Kok Carané Seksi Yéhuwah Nganakké Perjamuan Dalu Gusti Ora Padha karo Gréja Liyané?

Ing Alkitab, acara peringatan kematiané Yésus ya disebut ”Perjamuan Dalu Gusti”. Kuwi acara sing paling penting kanggo Seksi-Seksi Yéhuwah. Ing Alkitab ana keterangan luwih akèh soal acara kuwi.

Piyé Pandhangané Seksi-Seksi Yéhuwah bab Acara Layatan?

Keputusan bab acara layatané Seksi-Seksi Yéhuwah dhasaré saka kapercayané bab wong mati. Dadi, apa pathokané Alkitab bab kuwi?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Kuwi Wong Kristen?

Gatèkna alesané Seksi-Seksi Yéhuwah béda karo wong-wong Kristen liyané.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Klebu Protèstan?

Rong bab sing mbédakaké Seksi-Seksi Yéhuwah karo agama Kristen liyané.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Kuwi Agama Amerika?

Gatèkna patang katrangan bab pakumpulan sakdonya iki.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Kuwi Agama Sesat?

Bandhingna rong anggepan saka wong-wong karo katrangan sing bener bab Seksi Yéhuwah.

Pira Jumlahé Seksi-Seksi Yéhuwah Sak Donya?

Carané Seksi Yéhuwah ngétung jumlah anggotané.

Piyé Carané Dadi Anggotané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Matéus 28:19, 20 nerangaké telung syarat kanggo dadi anggotané Seksi-Seksi Yéhuwah.

Yèn Sinau Alkitab karo Seksi-Seksi Yéhuwah, Apa Aku Kudu Dadi Seksi Yéhuwah?

Seksi-Seksi Yéhuwah mbantu jutaan wong sakdonya sinau Alkitab gratis. Yèn panjenengan sinau Alkitab, apa kudu dadi Seksi Yéhuwah?

Apa Bisa Metu saka Pakumpulané Seksi-Seksi Yéhuwah?

Ana rong bab sing nyebabaké iki bisa kelakon.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah Ngedohi Anggotané sing Wis Ditokaké?

Kadhang kala, wong sing nindakaké salah kudu ditokaké supaya bisa dadi apik manèh.