Injil Lukas 2:1-52

  • Yésus lair (1-7)

  • Malaékat nemoni gembala-gembala (8-20)

  • Yésus disunat lan digawa ing bait (21-24)

  • Siméon ketemu Kristus (25-35)

  • Hana ngomongké soal bocah kuwi (36-38)

  • Bali ing Nazarèt (39, 40)

  • Yésus sing umuré 12 taun ana ing bait (41-52)

2  Wektu kuwi, Kaisar Agustus mènèhi préntah bèn kabèh wong sing ana ing kerajaané* didaftar.  (Iki pendaftaran sing pertama kali saksuwéné Kuirinius dadi gubernur Siria.)  Mula, saben wong bali ing kutha asalé dhéwé-dhéwé bèn isa didaftar.  Merga Yusuf+ kuwi keturunané Daud, dhèwèké lunga saka kutha Nazarèt sing ana ing Galiléa menyang kuthané Daud, yaiku Bètlehèm+ sing ana ing Yudéa.  Yusuf ndaftar bareng Maria sing wektu kuwi wis dadi bojoné+ lan wis arep nglairké.+  Sakwisé tekan Bètlehèm, Maria wis wektuné nglairké.  Dhèwèké nglairké anak lanang, anaké sing pertama.+ Awaké bocah kuwi dibungkus nganggo kain,* terus bocah kuwi didèlèhké ing wadhah pakan kéwan+ merga wis ora ana kamar ing penginepan.  Ing dhaérah kuwi, ana gembala-gembala sing manggon ing lapangan lan lagi njaga domba-dombané pas bengi.  Ujug-ujug, malaékaté Yéhuwah* ngadeg ing ngarepé gembala-gembala kuwi, lan ana sinar terang ing sekitaré wong-wong kuwi sing nduduhké kemuliaané Yéhuwah.* Gembala-gembala kuwi dadi wedi banget. 10  Ning, malaékat kuwi kandha, ”Aja wedi. Aku arep nyampèkké kabar apik sing bakal nggawé kabèh wong bahagia. 11  Dina iki, ing kuthané Daud,+ wis lair wong sing bakal nylametké kowé.+ Dhèwèké kuwi Kristus lan Gusti.+ 12  Iki tandhané: Kowé bakal ndelok bayi sing awaké dibungkus kain,* lan bayi kuwi lagi didèlèhké ing wadhah pakan kéwan.” 13  Ujug-ujug, ana akèh banget pasukan malaékat* sing teka lan muji Gusti Allah bareng karo malaékat mau.+ Para malaékat kuwi kandha, 14  ”Muga-muga Gusti Allah ing swarga dimulyakké. Muga-muga wong-wong sing ditresnani Gusti Allah ngrasakké ayem tentrem ing bumi.” 15  Sakwisé para malaékat mau bali ing swarga, gembala-gembala kuwi ngomong karo kancané, ”Ayo saiki lunga ing Bètlehèm lan ndelok sing wis diomongké Yéhuwah* marang awaké dhéwé.” 16  Gembala-gembala kuwi cepet-cepet lunga lan akhiré ketemu karo Maria, Yusuf, lan bayi sing didèlèhké ing wadhah pakan kéwan. 17  Wektu ndelok kuwi, gembala-gembala kuwi nyritakké apa sing wis diomongké para malaékat mau soal bayi kuwi. 18  Kabèh wong sing krungu critané gembala-gembala kuwi dadi nggumun. 19  Ning, Maria ngéling-éling kabèh omongan kuwi* lan mikirké tenanan artiné.+ 20  Terus, gembala-gembala kuwi bali karo ngluhurké lan muji Gusti Allah, merga kabèh sing wis didelok lan dirungokké mbuktèkké nèk apa sing diomongké Gusti Allah marang gembala-gembala kuwi pancèn bener. 21  Pas dina kewolu, bocah kuwi disunat+ lan dijenengi Yésus. Kuwi jeneng sing diomongké malaékat sakdurungé Maria meteng.+ 22  Pas wis tekan wektuné mènèhké korban bèn ora najis manèh, Yusuf lan Maria mènèhké persembahan kaya sing wis ditentokké ing Hukum Musa.+ Bayiné ya digawa ing Yérusalèm kanggo diduduhké ing ngarepé Yéhuwah,* 23  sebab Hukum Yéhuwah* kandha, ”Saben anak lanang pertama kudu dipisahké* kanggo Yéhuwah.”*+ 24  Wong loro kuwi mènèhké persembahan sesuai karo sing ditulis ing Hukum Yéhuwah,* yaiku ”manuk derkuku loro utawa dara sing isih enom loro”.+ 25  Ing Yérusalèm, ana wong sing jenengé Siméon. Dhèwèké kuwi wong sing bener lan wedi marang* Gusti Allah. Dhèwèké lagi ngentèni wektuné Gusti Allah mènèhi penghiburan marang Israèl.+ Dhèwèké kuwi wong sing dituntun roh suci. 26  Liwat roh suci, Gusti Allah ngandhani Siméon nèk dhèwèké ora bakal mati sakdurungé ndelok Kristus sing diutus Yéhuwah.* 27  Merga dituntun roh suci, Siméon mlebu ing bait. Wektu kuwi, Yusuf lan Maria ya nggawa Yésus sing isih cilik menyang bait kanggo nindakké kewajiban sing ditulis ing Taurat.+ 28  Terus, Siméon nggéndhong bocah kuwi lan muji Gusti Allah, 29  ”Gusti sing Mahakuwasa, saiki matiku isa tenang,+ merga budhakmu iki wis ndelok nèk janji-Mu wis mbok tepati. 30  Aku wis ndelok wong sing bakal nylametké manungsa.+ 31  Dhèwèké wis Njenengan utus bèn kabèh wong isa ndelok kuwi.+ 32  Dhèwèké kuwi cahaya+ sing nggawé bangsa-bangsa+ dadi isa ndelok jelas. Dhèwèké ya dadi kemuliaané Israèl, umat-Mu.” 33  Wektu krungu apa sing diomongké Siméon soal bocah kuwi, bapak ibuné bocah kuwi dadi nggumun banget. 34  Siméon ya mberkahi bapak ibuné bocah kuwi. Siméon ngomong karo Maria, ibuné bocah kuwi, ”Merga bocah iki, ana wong Israèl sing bakal tiba+ lan ana sing bakal tangi.+ Dhèwèké bakal dirèmèhké wong akèh.+ 35  Kuwi kabèh kelakon supaya apa sing dipikirké wong akèh dadi kétok.+ Lha kowé Maria, kowé bakal ngrasa sedhih, kaya wong sing ditusuk pedhang sing dawa.” 36  Ing bait kuwi ya ana nabi wédok sing wis tuwa jenengé Hana anaké Fanuèl saka suku Asyèr. Sakwisé nikah, dhèwèké urip karo bojoné mung pitung taun suwéné, 37  terus dhèwèké dadi randha. Saiki umuré Hana 84 taun, lan dhèwèké isih rajin teka ing bait. Dhèwèké pasa, ndonga tenanan, lan ngibadah marang Gusti Allah awan lan bengi. 38  Wektu kuwi, Hana marani Yusuf lan Maria, terus ngucap syukur marang Gusti Allah. Dhèwèké ngomongké soal bocah kuwi marang kabèh wong sing lagi ngentèni Yérusalèm dibébaské.+ 39  Sakwisé rampung nindakké kabèh kewajiban sing ditulis ing Hukum Yéhuwah,*+ Yusuf lan Maria mulih ing kuthané, yaiku Nazarèt+ ing Galiléa. 40  Bocah kuwi saya gedhé, kuwat, lan wicaksana.* Gusti Allah sayang banget karo bocah kuwi.+ 41  Saben taun, wong tuwané Yésus mesthi lunga menyang Yérusalèm kanggo ngrayakké Paskah.+ 42  Wektu Yésus umur 12 taun, dhèwèké karo keluargané lunga menyang perayaan kuwi kaya biasané.+ 43  Wektu perayaané wis rampung, wong-wong kuwi mulih. Tapi, wong tuwané Yésus ora ngerti nèk Yésus isih kèri ing Yérusalèm. 44  Wong tuwané ngira nèk Yésus bareng karo rombongan liyané. Sakwisé mlaku sedina, Yusuf lan Maria mulai nggolèki Yésus ing antarané sedulur lan kenalané. 45  Ning merga ora ketemu, Yusuf karo Maria bali manèh ing Yérusalèm lan nggolèki Yésus ing endi-endi. 46  Akhiré, sakwisé telung dina, Yusuf lan Maria nemokké Yésus ing bait. Yésus lagi lungguh ing tengah-tengahé guru-guru agama karo ngrungokké lan takon-takon karo guru-guru kuwi. 47  Kabèh sing ngrungokké Yésus kagum banget karo pengetahuan lan jawaban-jawabané Yésus.+ 48  Pas ndelok Yésus, wong tuwané nggumun. Terus ibuné kandha, ”Lé, kowé kuwi wis nggawé aku karo bapakmu kuwatir. Bapak karo Ibu nganti bingung nggolèki kowé.” 49  Yésus njawab, ”Ngapa kok Bapak karo Ibu nggolèki aku? Apa Bapak karo Ibu ora ngerti nèk aku kudu ana ing omahé Bapakku?”+ 50  Ning, wong tuwané Yésus ora ngerti maksudé Yésus. 51  Bar kuwi, Yésus mulih bareng karo wong tuwané menyang Nazarèt. Yésus terus manut karo wong tuwané.+ Ibuné ya terus ngéling-éling kabèh omongan kuwi.*+ 52  Yésus saya gedhé lan saya wicaksana.* Yésus ya terus disayangi Gusti Allah lan manungsa.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”kabèh penduduk bumi”.
Utawa ”digedhong”.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”digedhong”.
Lit.: ”pasukan swarga”.
Deloken Lamp. A5.
Lit.: ”Maria nyimpen kabèh omongan kuwi ing njero atiné”.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”disucèkké”.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.
Lit.: ”nyimpen kabèh omongan kuwi ing njero atiné”.