Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Injil Lukas

Bab

Intiné Bab Iki

 • 1

  • Marang Téofilus (1-4)

  • Lairé Yohanes Pembaptis diramalké Gabrièl (5-25)

  • Lairé Yésus diramalké Gabrièl (26-38)

  • Maria marani Èlisabèt (39-45)

  • Maria ngluhurké Yéhuwah (46-56)

  • Anaké Èlisabèt lair lan dijenengi Yohanes (57-66)

  • Ramalané Zakharia (67-80)

 • 2

  • Yésus lair (1-7)

  • Malaékat nemoni gembala-gembala (8-20)

  • Yésus disunat lan digawa ing bait (21-24)

  • Siméon ketemu Kristus (25-35)

  • Hana ngomongké soal bocah kuwi (36-38)

  • Bali ing Nazarèt (39, 40)

  • Yésus sing umuré 12 taun ana ing bait (41-52)

 • 3

  • Yohanes mulai nindakké tugasé (1, 2)

  • Yohanes martakké nèk wong-wong kudu dibaptis (3-20)

  • Yésus dibaptis (21, 22)

  • Silsilahé Yésus Kristus (23-38)

 • 4

  • Iblis nggodha Yésus (1-13)

  • Yésus mulai nginjil ing Galiléa (14, 15)

  • Yésus ditolak ing Nazarèt (16-30)

  • Ing sinagogé Kapernaum (31-37)

  • Ibu maratuwané Simon lan wong liyané dimarèkké (38-41)

  • Wong akèh nggolèki Yésus (42-44)

 • 5

  • Mukjijat wektu njala iwak; murid-murid sing pertama (1-11)

  • Wong lara kusta dimarèkké (12-16)

  • Yésus marèkké wong lumpuh (17-26)

  • Yésus ngundang Lèwi (27-32)

  • Pitakonan soal pasa (33-39)

 • 6

  • Yésus kuwi Gustiné dina Sabat (1-5)

  • Wong lanang sing tangané lumpuh dimarèkké (6-11)

  • Rasul 12 (12-16)

  •  Yésus mulang lan marèkké wong-wong (17-19)

  • Wong sing bahagia lan sing cilaka (20-26)

  • Nresnani mungsuh (27-36))

  • Aja ngadili manèh (37-42)

  • Kétok saka buahé (43-45)

  • Omah ing ndhuwur watu; omah tanpa pondhasi sing kuwat (46-49)

 • 7

  • Imané perwira (1-10)

  • Yésus nguripké manèh anaké randha ing kutha Nain (11-17)

  • Yohanes Pembaptis dialem (18-30)

  • Wong-wong sing ora tanggap dikutuk (31-35)

  • Wong wédok sing dosa diapura (36-50)

   • Perumpamaan soal wong sing nduwé utang (41-43)

 • 8

  • Wong-wong wédok sing mèlu karo Yésus (1-3)

  • Perumpamaan soal petani (4-8)

  • Alesané Yésus nggunakké perumpamaan (9, 10)

  • Perumpamaan soal petani dijelaské (11-15)

  • Lampu minyak kuduné ora ditutupi (16-18)

  • Ibu lan adhi-adhiné lanang Yésus (19-21)

  • Yésus nggawé badai dadi tenang (22-25)

  • Yésus mréntahké roh-roh jahat mlebu ing babi-babi (26-39)

  • Anaké wédok Yairus; wong wédok ndemèk pucuk klambi njabané Yésus (40-56)

 • 9

  • Rasul 12 diwènèhi arahan kanggo nginjil (1-6)

  • Hérodès bingung merga Yésus (7-9)

  • Yésus mènèhi mangan wong lanang 5.000 (10-17)

  • Pétrus ngerti nèk Yésus kuwi Kristus (18-20)

  • Kematiané Yésus diramalké (21, 22)

  • Carané dadi muridé Yésus sing sejati (23-27)

  • Yésus ditransfigurasi (28-36)

  • Bocah lanang sing kesurupan roh jahat dimarèkke (37-43a)

  • Kematiané Yésus diramalké manèh (43b-45)

  • Murid-murid padu soal sapa sing paling penting (46-48)

  • Wong sing ora nglawan awaké dhéwé berarti mihak awaké dhéwé (49, 50)

  • Salah siji désa ing Samaria nolak Yésus (51-56)

  • Carané mèlu Yésus (57-62)

 • 10

  • Yésus ngutus murid 70 (1-12)

  • Cilaka kanggo kutha-kutha sing ora mertobat (13-16)

  • Murid 70 bali marani Yésus (17-20)

  • Yésus ngluhurké Bapaké merga nduduhké karepé marang wong sing rendah hati (21-24)

  • Perumpamaan wong Samaria sing apikan (25-37)

  • Yésus mara ing omahé Marta lan Maria (38-42)

 • 11

  • Carané ndonga (1-13)

   • Conto donga (2-4)

  • Roh jahat diusir nganggo kuwasané Gusti Allah (14-23)

  • Roh jahat bali (24-26)

  • Kebahagiaan sing sejati (27, 28)

  • Tandha Yunus (29-32)

  • Cahaya sing madhangi awak (33-36)

  • Cilaka kanggo pemimpin agama sing munafik (37-54)

 • 12

  • Raginé wong Farisi (1-3)

  • Wedi marang Gusti Allah, dudu marang manungsa (4-7)

  • Ngaku dadi muridé Kristus (8-12)

  • Perumpamaan soal wong sugih sing ora masuk akal (13-21)

  • Aja kuwatir manèh (22-34)

   • Kelompok cilik (32)

  • Tetep jaga-jaga (35-40)

  • Pengurus sing setya lan pengurus sing ora setya (41-48)

  • Ora nggawé rukun, ning nggawé wong mungsuhan (49-53)

  • Kudu ngerti artiné peristiwa sing kelakon saiki (54-56)

  • Ngrampungké masalah (57-59)

 • 13

  • Mertobat utawa mati (1-5)

  • Perumpamaan soal wit ara sing ora metu buahé (6-9)

  • Wong wédok sing bungkuk dimarèkké pas dina Sabat (10-17)

  • Perumpamaan soal biji sing cilik banget lan soal ragi (18-21)

  • Kudu ngupaya bèn isa mlebu liwat lawang sing sempit (22-30)

  • Hérodès, ”wong licik” (31-33)

  • Yésus sedhih merga Yérusalèm (34, 35)

 •  14

  • Wong lanang sing awaké abuh dimarèkké pas dina Sabat (1-6)

  • Dadi tamu sing rendah hati (7-11)

  • Ngundang wong sing ora isa mbales (12-14)

  • Perumpamaan soal tamu sing golèk-golèk alesan (15-24)

  • Sing kudu ditindakké bèn isa dadi muridé Yésus (25-33)

  • Uyah sing wis ora asin manèh (34, 35)

 • 15

  • Perumpamaan soal domba sing ilang (1-7)

  • Perumpamaan soal dhuwit rècèh sing ilang (8-10)

  • Perumpamaan soal anak sing ilang (11-32)

 • 16

  • Perumpamaan soal pengurus sing ora bener (1-13)

   • ”Wong sing setya karo perkara sing cilik ya bakal setya karo perkara sing gedhé” (10)

  • Taurat lan Kerajaané Gusti Allah (14-18)

  • Perumpamaan soal wong sugih lan Lazarus (19-31)

 • 17

  • Omongané Yésus soal nindakké dosa, ngapura, lan nduwé iman (1-6)

  • Budhak sing ora pantes dipuji (7-10)

  • Wong sepuluh sing lara kusta dimarèkké (11-19)

  • Tekané Kerajaané Gusti Allah (20-37)

   • ”Kerajaané Gusti Allah ana ing tengah-tengahmu” (21)

   • ”Élinga bojoné Lot” (32)

 • 18

  • Perumpamaan soal randha sing ora gelem nyerah (1-8)

  • Wong Farisi lan petugas pajeg (9-14)

  • Yésus lan bocah-bocah cilik (15-17)

  • Pitakonané pemimpin Yahudi sing sugih (18-30)

  • Kematiané Yésus diramalké manèh (31-34)

  • Pengemis wuta isa ndelok manèh (35-43)

 • 19

  • Yésus mara ing omahé Zakhéus (1-10)

  • Perumpamaan soal sepuluh mina (11-27)

  • Yésus mlebu ing Yérusalèm (28-40)

  • Yésus nangisi Yérusalèm (41-44)

  • Yésus ngusir wong-wong sing jual-beli ing bait (45-48)

 • 20

  • Kuwasané Yésus ditantang (1-8)

  • Perumpamaan soal petani sing jahat (9-19)

  • Gusti Allah lan Kaisar (20-26)

  • Pitakonan soal wong mati sing diuripké manèh (27-40)

  • Apa Kristus kuwi keturunané Daud? (41-44)

  • Ngati-ati karo para ahli Taurat (45-47)

 • 21

  • Sumbangané randha mlarat (1-4)

  • TANDHA SING BAKAL KELAKON (5-36)

   • Perang, gempa bumi sing gedhé, wabah penyakit, lan kelaparan (10, 11)

   • Yérusalèm dikepung tentara (20)

   • Wektu sing ditentokké kanggo bangsa-bangsa (24)

   • Tekané Anaké manungsa (27)

   • Perumpamaan soal wit ara (29-33)

   • Kudu terus jaga-jaga (34-36)

  • Yésus mulang ing bait (37, 38)

 • 22

  • Para imam nggawé rencana jahat arep matèni Yésus (1-6)

  • Persiapan kanggo Paskah sing terakhir (7-13)

  • Perjamuan Dalu Gusti sing pertama kali (14-20)

  • ”Wong sing ngianati aku ana ing kéné lan sak méja karo aku” (21-23)

  • Padu soal sapa sing dianggep paling penting (24-27)

  • Yésus nggawé perjanjian kanggo mréntah ing kerajaan (28-30)

  • Ramalan soal Pétrus sing ora ngakoni Yésus (31-34)

  • Perluné persiapan; pedhang loro (35-38)

  • Dongané Yésus ing Gunung Zaitun (39-46)

  • Yésus ditangkep (47-53)

  • Pétrus ora ngakoni Yésus (54-62)

  • Yésus diécé (63-65)

  • Diadili ing ngarepé Sanhèdrin (66-71)

 • 23

  • Yésus ing ngarepé Pilatus lan Hérodès (1-25)

  • Yésus lan penjahat loro dipaku ing cagak (26-43)

   • ”Kowé bakal bareng karo aku ing Firdaus” (43)

  • Yésus mati (44-49)

  • Yésus dikubur (50-56)

 • 24

  • Yésus diuripké manèh (1-12)

  • Perjalanan ing Émaus (13-35)

  • Yésus nemoni murid-muridé (36-49)

  • Yésus munggah swarga (50-53)