Injil Lukas 24:1-53

  • Yésus diuripké manèh (1-12)

  • Perjalanan ing Émaus (13-35)

  • Yésus nemoni murid-muridé (36-49)

  • Yésus munggah swarga (50-53)

24  Ing dina pertama minggu kuwi, wektu isih ésuk banget, wong-wong wédok mau teka ing kuburan karo nggawa rempah-rempah sing wis disiapké.+  Ning, wong-wong wédok mau ndelok watu sing nutupi kuburan kuwi wis diglundhungké.+  Wektu mlebu ing kuburan, wong-wong wédok kuwi ndelok nèk mayaté Gusti Yésus wis ora ana ing kono.+  Pas isih padha bingung, ujug-ujug ana wong lanang loro sing jubahé bersinar lagi ngadeg ing cedhaké wong-wong wédok kuwi.  Wong-wong wédok kuwi dadi kewedèn lan ndhingkluk terus. Mula, wong lanang loro kuwi kandha, ”Ngapa kok kowé nggolèki wong urip ing kuburan?+  Dhèwèké ora ana ing kéné merga wis diuripké manèh. Apa kowé ora kèlingan karo omongané marang kowé pas isih ing Galiléa?  Dhèwèké ngomong nèk Anaké manungsa kudu diserahké marang wong-wong dosa, dihukum mati ing cagak, lan ing dina ketelu bakal diuripké manèh.”+  Wong-wong wédok kuwi dadi kèlingan omongané Yésus.+  Terus, wong-wong wédok kuwi lunga saka kuburan kuwi lan nyritakké kuwi marang rasul 11 lan murid-murid liyané.+ 10  Wong-wong wédok sing nyritakké kuwi marang para rasul yaiku Maria Magdaléna, Yohana, Maria ibuné Yakobus, lan wong-wong wédok liyané. 11  Wektu krungu critané wong-wong wédok kuwi, para rasul lan murid-murid liyané ora percaya lan nganggep nèk kuwi mung digawé-gawé. 12  Ning, Pétrus langsung mlayu menyang kuburan. Wektu dhèwèké mbungkuk lan ndelok njeroné kuburan, anané mung kain linèn. Kuwi nggawé Pétrus dadi bingung. Bar kuwi, dhèwèké mulih karo terus mikirké soal kuwi. 13  Dina kuwi, ana muridé Yésus loro sing lagi mlaku menyang désa Émaus sing adohé kira-kira 11 kilomèter* saka Yérusalèm. 14  Murid loro kuwi lagi ngomongké apa sing bar kelakon. 15  Pas murid loro kuwi isih omong-omongan, Yésus nyedhak lan mlaku bareng karo murid loro kuwi. 16  Ning, murid loro kuwi ora sadhar nèk kuwi Yésus.+ 17  Yésus takon, ”Kowé lagi ngomongké soal apa?” Terus, murid loro kuwi mandheg lan kétok sedhih. 18  Murid sing jenengé Kléopas njawab, ”Kowé kan manggon ing Yérusalèm, mosok kowé ora ngerti* apa sing lagi waé kelakon ing kono? Apa kowé kuwi wong asing?” 19  Terus Yésus takon, ”Mémangé ana apa, ta?” Murid loro kuwi njawab, ”Apa kowé ora ngerti sing wis dialami Yésus wong Nazarèt kuwi?+ Ing ngarepé Gusti Allah lan manungsa, dhèwèké wis kebukti dadi nabi sing omongan lan tumindaké nduwé kuwasa.+ 20  Ning, para imam kepala lan pemimpin malah nyerahké dhèwèké kanggo dihukum mati+ lan dipaku ing cagak. 21  Padahal, aku lan kanca-kancaku ngarep-arep dhèwèké mbébaské Israèl,+ lan dina iki dina ketelu sakwisé peristiwa kuwi kelakon. 22  Saiki, aku saya kagèt merga krungu critané wong-wong wédok sing ya dadi muridé Yésus. Wong-wong wédok kuwi lunga ing kuburan ésuk-ésuk banget,+ 23  ning ndelok nèk mayaté Yésus wis ora ana ing kono. Wong-wong wédok kuwi ya crita nèk ndelok malaékat-malaékat sing ngandhani nèk Yésus wis urip manèh. 24  Terus, ana kanca-kancaku sing lunga ing kuburan kuwi+ lan mbuktèkké dhéwé nèk kuburané pancèn kosong kaya critané wong-wong wédok kuwi. Ning, wong-wong kuwi ora ketemu karo Yésus sing wis diuripké manèh.” 25  Mula Yésus kandha, ”Hé kowé wong sing ora gelem mikir lan ora gampang percaya karo omongané para nabi, 26  Kristus kan pancèn kudu ngalami kesengsaraan+ supaya bar kuwi dhèwèké isa dimulyakké, ta?”+ 27  Terus, Yésus nerangké marang wong loro kuwi kabèh sing wis ditulis ing Kitab Suci soal dhèwèké. Yésus nerangké mulai saka tulisané Musa lan kabèh Tulisané Para Nabi.+ 28  Akhiré, wektu wis arep tekan ing désa sing dadi tujuané wong loro kuwi, Yésus kaya-kaya arep lunga neruské perjalanané. 29  Ning, wong loro kuwi ngongkon bèn Yésus ora neruské perjalanané. Wong loro kuwi kandha, ”Iki kan wis soré lan sedhéla manèh peteng. Ayo nginep ing kéné waé.” Terus, Yésus mlebu ing omahé wong loro mau lan nginep ing kono. 30  Wektu mangan bareng karo wong loro kuwi, Yésus njupuk roti, ndonga, nyuwil-nyuwil roti kuwi, lan mènèhké marang wong-wong kuwi.+ 31  Wong loro kuwi langsung sadhar nèk jebulé kuwi Yésus. Ning, Yésus langsung ngilang.+ 32  Terus, wong loro kuwi ngomong, ”Pantesan mau pas ing dalan, wektu dhèwèké ngomong lan nerangké Kitab Suci, awaké dhéwé dadi semangat banget.” 33  Wong loro kuwi langsung ngadeg lan bali ing Yérusalèm. Ing kana, wong loro kuwi ketemu karo rasul 11 lan murid-murid liyané. 34  Wong-wong kuwi kandha, ”Gusti bener-bener wis urip manèh, lan dhèwèké nemoni Simon.”+ 35  Terus, wong loro kuwi nyritakké soal apa sing wis dialami pas ing dalan lan piyé wong loro kuwi akhiré ngerti nèk jebulé kuwi Yésus pas dhèwèké nyuwil-nyuwil roti.+ 36  Wektu isih ngomongké soal kuwi, Yésus ujug-ujug ngadeg ing tengahé wong-wong kuwi lan kandha, ”Muga-muga kowé kabèh ayem tentrem.”+ 37  Ning, wong-wong kuwi kagèt lan kewedèn merga ngira nèk sing didelok kuwi makhluk roh. 38  Mula Yésus kandha, ”Ngapa kok kowé bingung lan atimu ragu-ragu? 39  Deloken tangan lan sikilku. Iki bener-bener aku. Kéné demèken dhéwé. Mosok nèk aku iki makhluk roh, aku nduwé daging lan balung kaya ngéné iki?” 40  Yésus ngomong ngono karo nduduhké tangan lan sikilé. 41  Ning, saking seneng lan nggumuné, wong-wong kuwi nganti ora percaya. Terus Yésus kandha, ”Apa kowé nduwé panganan?” 42  Wong-wong kuwi mènèhi Yésus iwak bakar sak iris. 43  Terus, Yésus mangan iwak kuwi ing ngarepé murid-muridé. 44  Bar kuwi, Yésus kandha, ”Wektu aku isih karo kowé, aku tau kandha+ nèk kabèh sing ditulis soal aku ing Hukum Musa, Tulisané Para Nabi, lan Mazmur kudu kelakon.”+ 45  Terus, Yésus mbantu wong-wong kuwi bèn isa ngerti tenan maknané Kitab Suci.+ 46  Yésus ngomong manèh, ”Kitab Suci kandha nèk Kristus bakal sengsara, mati, lan urip manèh ing dina ketelu,+ 47  lan nganggo jenengé, kabar nèk wong-wong kudu mertobat bèn isa diapura+ bakal diumumké ing kabèh bangsa+ dimulai saka Yérusalèm.+ 48  Kowé bakal dadi seksi soal kuwi kabèh.+ 49  Aku bakal mènèhi kowé apa sing wis dijanjèkké Bapakku. Ning, tetepa ing Yérusalèm nganti kowé éntuk kuwasa saka swarga.”+ 50  Terus, Yésus ngejak murid-muridé lunga ing Bétani. Ing kono, Yésus ngangkat tangané lan ndonga bèn murid-muridé diberkahi. 51  Wektu lagi mberkahi murid-muridé, Yésus keangkat ing swarga+ lan ninggalké murid-muridé. 52  Terus, murid-murid sujud lan bali ing Yérusalèm karo seneng banget.+ 53  Saben dina, murid-murid ana ing bait kanggo ngluhurké Gusti Allah.+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”60 setadi”. 1 setadi = 185 m. Deloken Lamp. B14.
Utawa mungkin ”Apa mung kowé tamu ing Yérusalèm sing ora ngerti”.