Injil Lukas 14:1-35

  • Wong lanang sing awaké abuh dimarèkké pas dina Sabat (1-6)

  • Dadi tamu sing rendah hati (7-11)

  • Ngundang wong sing ora isa mbales (12-14)

  • Perumpamaan soal tamu sing golèk-golèk alesan (15-24)

  • Sing kudu ditindakké bèn isa dadi muridé Yésus (25-33)

  • Uyah sing wis ora asin manèh (34, 35)

14  Pas dina Sabat liyané, Yésus mara ing omahé salah siji pemimpiné wong Farisi kanggo mangan ing kono. Wong-wong sing ana ing kono ndeloki Yésus terus.  Ing ngarepé Yésus, ana wong sing awaké abuh merga kena penyakit.*  Terus, Yésus takon karo para ahli Taurat lan wong Farisi, ”Nurut hukum, marèkké wong pas dina Sabat kuwi éntuk apa ora?”+  Ning, wong-wong kuwi meneng waé. Terus, Yésus ndemèk wong sing lara kuwi, marèkké penyakité, lan ngongkon dhèwèké mulih.  Terus, Yésus takon karo wong-wong kuwi, ”Nèk anakmu utawa sapimu kecemplung sumur+ pas dina Sabat, mesthiné bakal cepet-cepet mbok tokké saka sumur kuwi, ta?”+  Wong-wong kuwi ora isa njawab.  Yésus nggatèkké nèk tamu-tamu ing kono senengané milih panggonan sing dienggo tamu penting.+ Mula, Yésus nyritakké perumpamaan iki,  ”Nèk kowé diundang ing pésta mantènan, aja lungguh ing panggonané tamu penting.+ Isa waé sing nduwé gawé wis ngundang wong sing luwih dihormati timbang kowé.  Terus, wong sing ngundang kowé bakal marani kowé lan kandha, ’Iki lungguhané dhèwèké.’ Bar kuwi, kowé bakal kisinan lan kepeksa pindhah ing panggonan mburi dhéwé. 10  Mula, nèk kowé diundang, lungguha ing panggonan sing mburi dhéwé. Dadi, nèk pas wong sing ngundang kowé marani kowé lan kandha, ’Kancaku, ayo lungguh ing ngarep waé,’ kowé bakal dihormati tamu-tamu liyané.+ 11  Gusti Allah bakal ngrendhahké saben wong sing rumangsa hébat, ning bakal ngunggulké wong sing rendah hati.”+ 12  Terus, Yésus ngomong karo wong sing ngundang dhèwèké, ”Nèk kowé nggawé acara mangan-mangan pas awan utawa bengi, aja ngundang kancamu, kakangmu, adhimu, sedulurmu, lan tanggamu sing sugih. Nèk kuwi mbok tindakké, mungkin wong-wong kuwi ya bakal ngundang kowé kanggo mangan ing omahé. 13  Ning, nèk kowé nggawé pésta, undangen wong-wong sing mlarat, cacad, pincang, lan wuta.+ 14  Kowé bakal bahagia merga wong-wong kuwi ora nduwé apa-apa kanggo mbales kowé. Merga kowé nindakké kuwi, Gusti Allah bakal mbales* kowé wektu wong-wong bener diuripké manèh.”+ 15  Wektu krungu kuwi, salah siji tamu kandha marang Yésus, ”Bahagia banget wong sing isa mangan ing Kerajaané Gusti Allah.” 16  Yésus njawab, ”Ana wong sing nggawé pésta gedhé+ lan ngundang akèh wong. 17  Wektu péstané arep dimulai, dhèwèké ngongkon budhaké marani wong-wong sing wis diundang. Dhèwèké kandha, ’Kabèh wis siap. Ayo teka ing péstaku.’ 18  Ning, wong-wong sing diundang kuwi malah golèk-golèk alesan.+ Sing pertama kandha, ’Aku lagi waé tuku ladhang. Saiki, aku arep lunga kanggo ndelok ladhang mau. Njaluk ngapura ya, aku ora isa teka.’ 19  Sing liyané kandha, ’Aku lagi waé tuku sapi limang pasang. Saiki, aku arep mrono kanggo ndelok sapiné. Njaluk ngapura ya, aku ora isa teka.’+ 20  Sing liyané manèh kandha, ’Aku lagi waé nikah, mula aku ora isa teka.’ 21  Terus, budhak kuwi bali lan mènèhi laporan marang majikané. Mula, majikané dadi nesu lan kandha marang budhaké, ’Cepet lungaa ing dalan-dalan utama lan gang-gang ing kutha iki. Ajaken mréné wong-wong sing mlarat, cacad, wuta, lan pincang.’ 22  Wektu wis bali, budhak kuwi kandha, ’Ndara, préntahé njenengan wis tak tindakké. Ning, isih ana panggonan sing kosong.’ 23  Majikané kandha, ’Lungaa ing dalan-dalan lan gang-gang ing njaba kutha. Terus, ajaken wong-wong kuwi bèn gelem teka supaya omahku kebak.+ 24  Kowé tak kandhani, wong-wong sing pertama tak undang mau ora bakal mangan ing péstaku.’”+ 25  Yésus lagi mlaku bareng karo akèh wong. Terus, Yésus ndeloki wong-wong kuwi lan kandha, 26  ”Nèk wong péngin dadi muridku, dhèwèké kudu luwih nresnani aku timbang* bapaké, ibuné, bojoné, anaké, kakangé, adhiné, lan mbakyuné. Dhèwèké ya kudu luwih nresnani aku timbang nyawané dhéwé.+ Nèk ora, wong kuwi ora isa dadi muridku.+ 27  Sapa waé sing ora mikul cagak hukumané* lan ora mèlu aku, ora isa dadi muridku.+ 28  Nèk ana wong sing arep mbangun omah,* mesthiné kan wong kuwi bakal lungguh lan ngétung biayané dhisik, ta? Dadi, dhèwèké isa ngerti dhuwité cukup apa ora kanggo mbangun nganti rampung. 29  Nèk ora ngono, dhèwèké mungkin mung isa mbangun pondhasiné, ning ora isa ngrampungké omahé. Terus, wong-wong sing ndelok bakal ngguyu dhèwèké. 30  Wong-wong kuwi kandha, ’Dhèwèké isa mbangun, ning ora isa ngrampungké.’ 31  Utawa, nèk ana raja sing nduwé tentara 10.000 arep perang nglawan raja liyané sing nduwé tentara 20.000, mesthiné kan raja kuwi bakal lungguh lan njaluk naséhat dhisik, ta? Dadi, raja kuwi isa ngerti tentarané cukup apa ora kanggo nglawan mungsuhé. 32  Nèk kétoké tentarané ora cukup, dhèwèké bakal ngirim utusan kanggo njaluk damai mumpung mungsuhé kuwi isih adoh. 33  Mula élinga, nèk kowé ora ninggalké kabèh hartamu, kowé ora isa dadi muridku.+ 34  ”Uyah pancèn apik. Ning, nèk uyah wis ora asin, piyé carané nggawé kuwi bèn asin manèh?+ 35  Kuwi wis ora ana gunané manèh kanggo lemah utawa kanggo pupuk. Kuwi mung bakal dibuwang. Sapa waé sing nduwé kuping, rungokna tenanan.”+

Katrangan Tambahan

Ing basa Inggris, penyakit iki disebut edema, yaiku penyakit merga kakèhan cairan ing awaké.
Utawa ”ngupahi”.
Lit.: ”kudu sengit karo”. Kata ”sengit” ing kéné artiné tresnané mung sithik.
Lit.: ”menara”.