Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Mazmur

Bab

Intiné Bab Iki

 • 1

  • Bédané uripé wong jahat karo wong bener

   • Bahagia merga maca hukumé Gusti Allah (2)

   • Wong bener kaya wit sing buahé akèh (3)

   • Wong jahat kaya kulit biji-bijian sing kabur kena angin (4)

 • 2

  • Yéhuwah lan wong sing dipilih

   • Bangsa-bangsa diguyu karo Yéhuwah (4)

   • Yéhuwah nglantik raja sing dipilih (6)

   • Ngajèni putrané Gusti Allah (12)

 • 3

  • Ngendelké Gusti Allah wektu ana bahaya

   • ’Ngapa kok mungsuh dadi akèh banget?’ (1)

   • ”Oh Yéhuwah, mung Njenengan sing isa nylametké” (8)

 • 4

  • Donga soal percaya marang Gusti Allah

   • ”Wektu kowé nesu, aja nggawé dosa” (4)

   • ’Aku bakal turu angler’ (8)

 • 5

  • Yéhuwah kuwi perlindungané wong bener

   • Gusti Allah ora seneng karo kejahatan (4, 5)

   • ’Njenengan adil. Tulung tuntunen aku’ (8)

 • 6

  • Donga njaluk dimesakké

   • Wong mati ora isa muji Gusti Allah (5)

   • Gusti Allah ngrungokké dongané wong sing njaluk dimesakké (9)

 • 7

  • Yéhuwah kuwi Hakim sing adil

   • ”Oh Yéhuwah, tulung aku diadili” (8)

 • 8

  • Kemuliaané Gusti Allah lan kehormatané manungsa

   • ”Jeneng-Mu kuwi sing paling luar biasa” (1, 9)

   • ’Manungsa kuwi apa penting?’ (4)

   • Manungsa diwènèhi kehormatan (5)

 • 9

  • Nyritakké tumindaké Gusti Allah sing luar biasa

   • Yéhuwah dadi perlindungan sing aman (9)

   • Ngerti jenengé Gusti Allah berarti percaya marang Dhèwèké (10)

 • 10

  • Yéhuwah nulungi wong sing susah

   • Merga sombong, wong jahat mikir, ”Gusti Allah kuwi ora ana” (4)

   • Wong susah njaluk tulung marang Yéhuwah (14)

   • ”Yéhuwah kuwi Raja nganti saklawasé” (16)

 • 11

  • Nggolèk perlindungan marang Yéhuwah

   • ”Yéhuwah ana ing baité sing suci” (4)

   • Gusti Allah sengit marang wong sing seneng karo tumindak kejem (5)

 • 12

  • Yéhuwah tumindak

   • Omongané Yéhuwah kuwi murni (6)

 • 13

  • Ngarep-arep keslametan saka Yéhuwah

   • ”Oh Yéhuwah, nganti kapan?” (1, 2)

   • Yéhuwah apikan banget (6)

 • 14

  • Gambaran soal wong bodho

   • ”Yéhuwah kuwi ora ana” (1)

   • ”Ora ana sing tumindaké apik” (3)

 • 15

  • Sapa sing éntuk dadi tamu ing kémahé Yéhuwah?

   • Sing ngomong jujur ing njero atiné (2)

   • Sing ora ngomongké fitnah (3)

   • Sing nepati janjiné senajan rugi (4)

 • 16

  • Yéhuwah kuwi Sumberé kabèh sing apik

   • ”Yéhuwah sing nyedhiakké kabèh sing tak tampa” (5)

   • ”Pas bengi, atiku ngélingké aku” (7)

   • ’Yéhuwah ana ing sebelah tengenku’ (8)

   • ”Njenengan ora bakal ninggalké aku ing Kuburan” (10)

 • 17

  • Donga njaluk perlindungan

   • ”Njenengan nyelidiki atiku” (3)

   • ”Ing ngisor sayap-Mu” (8)

 • 18

  • Muji Gusti Allah merga dislametké

   • ”Yéhuwah kuwi tebing watuku” (2)

   • Yéhuwah setya karo wong sing setya (25)

   • Kabèh sing ditindakké Gusti Allah kuwi apik (30)

   • ”Aku diunggulké merga Njenengan rendah hati” (35)

 •  19

  • Ciptaan lan hukumé Gusti Allah mènèhi kesaksian

   • ”Langit nyritakké kemuliaané Gusti Allah” (1)

   • Hukumé Gusti Allah kuwi sampurna, isa nggawé kuwat manèh (7)

   • ”Kesalahan sing ora tak sengaja” (12)

 • 20

  • Gusti Allah nylametké raja sing dipilih

   • Ana sing ngendelké kréta perang lan jaran, ”tapi awaké dhéwé ngendelké jenengé Yéhuwah” (7)

 • 21

  • Berkah kanggo raja sing percaya marang Yéhuwah

   • Umur dawa diwènèhké marang raja (4)

   • Mungsuh-mungsuhé Gusti Allah bakal dikalahké (8-12)

 • 22

  • Mauné putus asa, akhiré mènèhké pujian

   • ”Gusti Allahku, ngapa kok Njenengan ninggalké aku?” (1)

   • ”Klambiku diundhi” (18)

   • Muji Gusti Allah ing jemaat (22, 25)

   • Kabèh wong ing bumi nyembah Gusti Allah (27)

 • 23

  • ”Yéhuwah kuwi Gembalaku”

   • ”Aku ora bakal kekurangan apa-apa” (1)

   • ”Dhèwèké nggawé aku kuwat manèh” (3)

   • ”Njenengan ngebaki gelasku” (5)

 • 24

  • Raja sing mulya mlebu ing gerbang

   • ’Bumi kuwi duwèké Yéhuwah’ (1)

 • 25

  • Donga njaluk tuntunan lan bèn diapura

   • ”Tulung ajari aku bèn isa nindakké apa sing mbok karepké” (4)

   • Dadi kanca akrabé Yéhuwah (14)

   • ”Tulung kabèh dosaku diapura” (18)

 • 26

  • Tetep setya

   • ’Oh Yéhuwah, tulung selidiki aku’ (2)

   • Ora bergaul karo wong sing nindakké dosa (4, 5)

   • ’Aku bakal ngubengi mézbahé Gusti Allah’ (6)

 • 27

  • Yéhuwah kuwi bèntèng sing nglindhungi uripku

   • Bersyukur wektu ndelok baité Gusti Allah (4)

   • Yéhuwah perduli senajan wong tuwa ora perduli (10)

   • ”Berharap marang Yéhuwah” (14)

 • 28

  • Dongané sing nulis Mazmur dirungokké

   • ”Yéhuwah kuwi kekuwatanku lan tamèngku” (7)

 • 29

  • Swarané Yéhuwah kuwi gedhé kuwasané

   • Ngibadah nganggo klambi sing suci (2)

   • ”Swarané Gusti Allah sing mulya kaya bledhèg” (3)

   • Yéhuwah nguwatké umaté (11)

 • 30

  • Rasa sedhih berubah dadi rasa seneng

   • Gusti Allah apikan nganti saklawasé (5)

 • 31

  • Nggolèk perlindungan marang Yéhuwah

   • ”Uripku tak pasrahké marang Njenengan” (5)

   • ’Yéhuwah kuwi Gusti Allah sing setya’ (5)

   • Gusti Allah kuwi apikan banget (19)

 • 32

  • Wong sing seneng ngampuni kuwi bahagia

   • ”Aku ngakoni dosaku marang Njenengan” (5)

   • Gusti Allah mènèhi kowé pemahaman (8)

 • 33

  • Pujian kanggo Pencipta

   • ”Nyanyèkna lagu anyar kanggo Dhèwèké” (3)

   • Yéhuwah nyiptakké nganggo omongan lan napasé (6)

   • Bangsa sing dipilih Yéhuwah mesthi bahagia (12)

   • Yéhuwah ndelok lan nglindhungi (18)

 • 34

  • Yéhuwah nylametké abdiné

   • ”Ayo bareng-bareng ngluhurké jenengé” (3)

   • Malaékaté Yéhuwah njaga (7)

   • ”Deloken lan rasakna nèk Yéhuwah kuwi apikan” (8)

   • Ora ana balungé sing bakal ditugel (20)

 • 35

  • Donga njaluk dibébaské saka mungsuh

   • Mungsuh bakal diusir (5)

   • Muji Gusti Allah ing antarané wong akèh (18)

   • Disengiti tanpa sebab (19)

 • 36

  • Rasa sayangé Gusti Allah kuwi berharga

   • Wong jahat ora wedi karo Gusti Allah (1)

   •  Gusti Allah kuwi sing mènèhi urip (9)

   • ”Merga cahaya-Mu, aku isa ndelok cahaya” (9)

 • 37

  • Wong sing percaya marang Yéhuwah bakal makmur

   • Aja jèngkèl merga wong jahat (1)

   • ”Ngrasa seneng merga Yéhuwah” (4)

   • ”Gelem dituntun Yéhuwah” (5)

   • ”Wong sing wataké alus bakal terus manggon ing bumi” (11)

   • Wong sing bener ora bakal kekurangan panganan (25)

   • Wong sing bener bakal manggon ing bumi saklawasé (29)

 • 38

  • Donga soal kesusahané wong sing mertobat

   • ”Sedhih lan susah banget” (6)

   • Yéhuwah ngrungokké dongané wong sing ngentèni Dhèwèké (15)

   • ”Aku ora tenang merga dosaku” (18)

 • 39

  • Urip kuwi mung singkat

   • Manungsa kuwi mung kaya napas (5, 11)

   • ”Aja nganti Njenengan ora perduli karo tangisanku” (12)

 • 40

  • Ngucap syukur marang Gusti Allah sing ora ana tandhingané

   • Kegiatané Gusti Allah kuwi terlalu akèh kanggo dicritakké (5)

   • Korban dudu sing paling penting kanggoné Gusti Allah (6)

   • ”Aku seneng nindakké kepénginan-Mu” (8)

 • 41

  • Dongané wong sing lagi lara

   • Gusti Allah ora ninggalké wong sing lara (3)

   • Dikhianati kanca akrab (9)

 • 42

  • Muji Gusti Allah sing nylametké

   • Péngin ngabdi marang Gusti Allah, kaya kidang sing péngin ngombé banyu (1, 2)

   • ”Ngapa kok aku putus asa?” (5, 11)

   • ”Ngentèni Gusti Allah” (5, 11)

 • 43

  • Gusti Allah dadi Hakim sing nylametké

   • ”Wènèhana aku cahaya-Mu lan wulangan-Mu sing bener” (3)

   • ”Ngapa kok aku putus asa?” (5)

   • ”Ngentèni Gusti Allah” (5)

 • 44

  • Donga njaluk tulung

   • ”Njenengan sing nylametké aku” (7)

   • ”Kaya domba sing arep dibelèh” (22)

   • ”Tulungana aku” (26)

 • 45

  • Pernikahané raja sing dipilih

   • Omongané nyenengké (2)

   • ”Gusti Allah mènèhi njenengan kuwasa dadi raja saklawasé” (6)

   • Raja tertarik merga ayuné (11)

   • Anak-anaké dadi pemimpin ing bumi (16)

 • 46

  • ’Gusti Allah kuwi sing nglindhungi aku’

   • Kabèh sing ditindakké Gusti Allah kuwi luar biasa (8)

   • Gusti Allah ngendhegké perang ing bumi (9)

 • 47

  • Gusti Allah kuwi Raja sing mréntah bumi

   • ’Yéhuwah kuwi luar biasa’ (2)

   • Ayo nyanyi lagu pujian kanggo Gusti Allah (6, 7)

 • 48

  • Zion kuwi kuthané Raja sing agung

   • Kabèh wong ing bumi seneng (2)

   • Gatèkna kutha lan menarané (11-13)

 • 49

  • Ngendelké kekayaan kuwi bodho

   • Ora ana wong sing isa nebus wong liya (7, 8)

   • Gusti Allah mbébaské saka Kuburan (15)

   • Kekayaan ora isa nylametké saka kematian (16, 17)

 • 50

  • Gusti Allah ngadili wong sing setya lan sing jahat

   • Nggawé perjanjian karo Gusti Allah liwat korban (5)

   • ’Gusti Allah kuwi Hakim’ (6)

   • Kabèh kéwan kuwi duwèké Gusti Allah (10, 11)

   • Gusti Allah nduduhké kesalahané wong jahat (16-21)

 • 51

  • Dongané wong sing mertobat

   • Wis dosa kèt ana ing njero wetengé ibu (5)

   • ”Tulung singkirna dosaku” (7)

   • ”Bantu aku bèn nduwé kepénginan sing bener” (10)

   • Wong sing ngrasa gela nyenengké kanggoné Gusti Allah (17)

 • 52

  • Percaya marang katresnané Gusti Allah

   • Wong sing bangga karo kejahatané diélikké (1-5)

   • Wong sing ora percaya Gusti Allah ngendelké hartané (7)

 •  53

  • Gambaran soal wong bodho

   • ”Yéhuwah kuwi ora ana” (1)

   • ”Ora ana sing tumindaké apik” (3)

 • 54

  • Donga njaluk tulung pas ana ing antarané mungsuh

   • ”Gusti Allah kuwi sing nulungi aku” (4)

 • 55

  • Donga pas dikhianati kanca

   • Diécé karo kanca akrab (12-14)

   • ”Pasrahna kuwatirmu marang Yéhuwah” (22)

 • 56

  • Donga wektu dianiaya

   • ”Aku ngendelké Gusti Allah” (4)

   • ”Air mataku mbok simpen ing wadhah banyu” (8)

   • ”Manungsa isa tumindak apa marang aku?” (4, 11)

 • 57

  • Donga njaluk dimesakké

   • Berlindung ing ngisor sayapé Gusti Allah (1)

   • Mungsuh-mungsuh tiba ing jebakané wong-wong kuwi dhéwé (6)

 • 58

  • Ana Gusti Allah sing ngadili bumi

   • Donga njaluk bèn wong-wong jahat dihukum (6-8)

 • 59

  • Gusti Allah kuwi tamèng lan panggonan berlindung

   • ”Aja mesakké karo pengkhianat” (5)

   • ”Aku bakal nyanyi soal kekuwatan-Mu” (16)

 • 60

  • Gusti Allah ngalahké mungsuh

   • Keslametan saka manungsa kuwi ora ana gunané (11)

   • ”Gusti Allah bakal mènèhi aku kekuwatan” (12)

 • 61

  • Gusti Allah kuwi menara sing kuwat sing nglindhungi saka mungsuh

   • ”Aku bakal dadi tamu ing kémah-Mu” (4)

 • 62

  • Mung Gusti Allah sing isa nylametké

   • ”Aku sabar ngentèni Gusti Allah” (1, 5)

   • ’Critakna kabèh perasaanmu marang Gusti Allah’ (8)

   • Manungsa kuwi mung kaya napas (9)

   • Aja ngendelké harta (10)

 • 63

  • Kangen banget karo Gusti Allah

   • ”Rasa sayang-Mu luwih apik timbang urip” (3)

   • ’Puas karo sing paling apik’ (5)

   • Mikirké Gusti Allah sewengi muput (6)

   • ’Aku terus cedhak karo Gusti Allah’ (8)

 • 64

  • Dilindhungi saka serangan sing ora kétok

   • ’Wong-wong kuwi bakal dipanah Gusti Allah’ (7)

 • 65

  • Gusti Allah ngopèni bumi

   • ”Sing ngrungokké donga” (2)

   • ’Wong sing mbok pilih kuwi bahagia’ (4)

   • Gusti Allah mènèhi apa waé sing apik (11)

 • 66

  • Tumindaké Gusti Allah luar biasa

   • ”Deloken sing ditindakké Gusti Allah” (5)

   • ”Aku bakal nepati janjiku marang Njenengan” (13)

   • Gusti Allah ngrungokké donga (18-20)

 • 67

  • Kabèh wong ing bumi bakal wedi marang Gusti Allah

   • Tumindaké Gusti Allah dikenal (2)

   • ’Muga-muga kabèh bangsa muji Gusti Allah’ (3, 5)

   • ’Gusti Allah bakal mberkahi awaké dhéwé’ (6, 7)

 • 68

  • ’Muga-muga mungsuhé Gusti Allah kocar-kacir’

   • ”Bapak kanggoné bocah yatim” (5)

   • Gusti Allah mènèhi omah kanggo wong sing ora nduwé sapa-sapa (6)

   • Wong-wong wédok sing martakké kabar apik (11)

   • Mènèhké wong-wong dadi hadiah (18)

   • ’Yéhuwah nanggung bebanku saben dina’ (19)

 • 69

  • Donga njaluk dislametké

   • ”Semangatku kanggo ngabdi ing omah-Mu kuwi kaya geni sing murub ing njero awakku” (9)

   • ”Cepet jawaben aku” (17)

   • ”Aku diwènèhi cuka bèn tak ombé” (21)

 • 70

  • Péngin cepet ditulungi

   • ”Cepet tulungi aku” (5)

 • 71

  • Rasa percayané wong sing wis tuwa

   • Percaya marang Gusti Allah kèt isih enom (5)

   • ”Pas aku ora nduwé kekuwatan manèh” (9)

   •  ’Gusti Allah mulang aku kèt aku isih enom’ (17)

 • 72

  • Raja sing dipilih Gusti Allah nggawé dadi tentrem

   • ”Wong sing bener bakal thukul kaya suket” (7)

   • Mréntah saka laut tekan laut liyané (8)

   • Nylametké saka wong sing jahat (14)

   • Ana akèh pangan ing bumi (16)

   • Jenengé Gusti Allah dipuji nganti saklawasé (19)

 • 73

  • Abdiné Gusti Allah nduwé pandhangan sing bener manèh

   • ”Aku kaya mèh nyimpang saka dalan sing bener” (2)

   • ’Aku ngadhepi masalah saben dina’ (14)

   • ’Sakwisé aku mlebu ing panggonan suciné Gusti Allah’ (17)

   • Wong jahat ana ing panggonan sing lunyu (18)

   • Nyenengké banget isa nyedhak marang Gusti Allah (28)

 • 74

  • Donga bèn Gusti Allah éling karo umaté

   • Ngéling-éling tumindaké Gusti Allah kanggo nylametké (12-17)

   • ”Tulung élinga nèk mungsuh-mungsuh-Mu ngécé Njenengan” (18)

 • 75

  • Gusti Allah adil wektu ngadili

   • Wong jahat bakal ngombé saka gelasé Yéhuwah (8)

 • 76

  • Gusti Allah ngalahké mungsuh-mungsuhé Zion

   • Gusti Allah nylametké wong sing rendah hati (9)

   • Ngrendhahké mungsuh-mungsuh sing sombong (12)

 • 77

  • Donga wektu susah

   • Mikirké tenanan tumindaké Gusti Allah (11, 12)

   • ’Oh Gusti Allah, apa ana sing isa nandhingi Njenengan?’ (13)

 • 78

  • Gusti Allah nggatèkké ning Israèl ora nduwé iman

   • Nyritakké marang keturunané sukmbèn (2-8)

   • ”Wong-wong kuwi ora nduwé iman marang Gusti Allah” (22)

   • ”Panganan saka langit” (24)

   • ’Wong-wong kuwi nglarani atiné Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci’ (41)

   • Saka Mesir nganti tekan Tanah Perjanjian (43-55)

   • ”Wong-wong kuwi terus-terusan nglawan Gusti Allah” (56)

 • 79

  • Donga wektu bangsa-bangsa nyerang umaté Gusti Allah

   • ”Aku direndhahké” (4)

   • ’Tulungi aku demi jeneng-Mu’ (9)

   • ”Tulung tangga-tanggaku dihukum ping pitu luwih abot” (12)

 • 80

  • Njaluk Gembalané Israèl bèn keadaané umaté kaya mbiyèn manèh

   • ”Oh Gusti Allah, gawénen keadaanku kaya mbiyèn manèh” (3)

   • Israèl dadi wit angguré Gusti Allah (8-15)

 • 81

  • Naséhat bèn manut

   • Aja nyembah allah-allah liya (9)

   • ’Nèk kowé gelem ngrungokké’ (13)

 • 82

  • Naséhat bèn adil wektu ngadili

   • Gusti Allah ngadili ing antarané ”allah-allah” (1)

   • ”Mbéla wong cilik” (3)

   • ”Kowé kuwi allah-allah” (6)

 • 83

  • Donga wektu ngadhepi mungsuh

   • ”Oh Gusti Allah, aja meneng waé” (1)

   • Mungsuh-mungsuh kaya suket garing (13)

   • Jenengé Gusti Allah kuwi Yéhuwah (18)

 • 84

  • Kangen banget karo panggonané Gusti Allah

   • Wong Lèwi péngin kaya manuk (3)

   • ”Sedina ing halaman omah-Mu” (10)

   • ’Gusti Allah kuwi kaya matahari lan tamèng’ (11)

 • 85

  • Donga njaluk dipulihké

   • Gusti Allah bakal ngomongké soal perdamaian marang wong sing setya (8)

   • Wong-wong bakal padha-padha nresnani lan jujur (10)

 • 86

  • Ora ana allah sing kaya Yéhuwah

   • Yéhuwah gelem ngapura (5)

   • Kabèh bangsa nyembah Yéhuwah (9)

   •  ”Tulung ajari aku préntah-Mu” (11)

   • ”Saktulusé atiku” (11)

 • 87

  • Zion kuwi kuthané Gusti Allah sing bener

   • Wong-wong sing lair ing Zion (4-6)

 • 88

  • Donga bèn dislametké saka kematian

   • ”Aku mèh mati” (3)

   • ”Saben ésuk aku ndonga marang Njenengan” (13)

 • 89

  • Nyanyi soal katresnané Yéhuwah sing langgeng

   • Perjanjian karo Daud (3)

   • Keturunané Daud terus ana nganti saklawasé (4)

   • Wong sing dipilih Gusti Allah nyebut Dhèwèké ”Bapakku” (26)

   • Perjanjiané Daud ora bakal batal (34-37)

   • Ora ana manungsa sing ora mati (48)

 • 90

  • Gusti Allah langgeng, ning umuré manungsa mung singkat

   • Sèwu taun kuwi mung kaya wingi (4)

   • Umuré manungsa 70-80 taun (10)

   • ”Tulung ajari aku nindakké sing bener saksuwéné aku urip” (12)

 • 91

  • Dilindhungi ing panggonan sing aman duwèké Gusti Allah

   • Dislametké saka jebakan tukang nangkep manuk (3)

   • Berlindung ing ngisor sayapé Gusti Allah (4)

   • Tetep aman senajan ana éwonan wong sing mati (7)

   • Malaékat dikongkon nglindhungi (11)

 • 92

  • Yéhuwah diluhurké nganti saklawasé

   • Tumindaké luar biasa lan wicaksana banget (5)

   • ’Wong sing bener bakal makmur kaya wit’ (12)

   • Senajan wis tuwa isih tetep metu buahé (14)

 • 93

  • Kekuasaané Yéhuwah sing agung

   • ”Yéhuwah wis dadi raja” (1)

   • ”Peraturan-Mu isa dipercaya” (5)

 • 94

  • Donga njaluk bèn Gusti Allah sing mbales

   • ”Nganti kapan wong jahat ngrasa seneng?” (3)

   • Bahagia wong sing dikorèksi Yéhuwah (12)

   • Yéhuwah ora bakal nglalèkké umaté (14)

   • ”Nggunakké hukum kanggo nggawé masalah” (20)

 • 95

  • Pentingé manut ing ibadah sejati

   • ”Dina iki, muga-muga kowé ngrungokké swarané” (7)

   • ”Kowé aja ndableg” (8)

   • ”Wong-wong kuwi ora bakal mlebu ing panggonan istirahat-Ku” (11)

 • 96

  • ”Ayo nyanyi lagu anyar kanggo Yéhuwah”

   • Yéhuwah sing pantes dipuji (4)

   • Kabèh allahé bangsa-bangsa ora ana gunané (5)

   • Ngibadah nganggo klambi sing suci (9)

 • 97

  • Yéhuwah diluhurké ngluwihi allah-allah liya

   • ”Yéhuwah wis dadi raja” (1)

   • Nresnani Yéhuwah, sengit karo apa sing jahat (10)

   • Cahaya nyinari wong sing bener (11)

 • 98

  • Yéhuwah kuwi sing nylametké lan Hakim sing adil

   • Yéhuwah ngumumké keslametan saka Dhèwèké (2, 3)

 • 99

  • Yéhuwah kuwi Raja sing suci

   • Takhtané ana ing ndhuwuré kerub-kerub (1)

   • Gusti Allah sing ngampuni lan sing ngukum (8)

 • 100

  • Ngucap syukur marang Pencipta

   • ”Ngrasa seneng wektu nyembah Yéhuwah” (2)

   • ’Gusti Allah sing nyiptakké awaké dhéwé’ (3)

 • 101

  • Penguasa sing setya

   • ”Aku ora bakal meneng waé nèk ana wong sing sombong” (5)

   • ”Aku bakal nggatèkké wong sing setya” (6)

 • 102

  • Dongané wong sing ditindhes wektu dhèwèké putus asa

   • ”Aku kaya manuk sing kesepian” (7)

   • ”Uripku kaya bayangan sing suwé-suwé ilang” (11)

   • ”Yéhuwah bakal mbangun Zion manèh” (16)

   • Yéhuwah bakal tetep ana saklawasé (26, 27)

 •  103

  • ”Aku arep muji Yéhuwah”

   • Gusti Allah nyingkirké dosané awaké dhéwé (12)

   • Gusti Allah kaya bapak sing mesakké anaké (13)

   • Gusti Allah éling nèk awaké dhéwé iki debu (14)

   • Pamréntahan lan kerajaané Yéhuwah (19)

   • Malaékat nindakké omongané Gusti Allah (20)

 • 104

  • Muji Gusti Allah merga ciptaané luar biasa

   • Bumi tetep ana saklawasé (5)

   • Anggur lan roti kanggo manungsa (15)

   • ”Ciptaan-Mu kuwi akèh banget” (24)

   • Nèk napasé dijupuk, kabèh padha mati (29)

 • 105

  • Yéhuwah setya marang umaté

   • Gusti Allah éling karo perjanjiané (8-10)

   • ”Wong-wong sing Tak lantik aja mbok apak-apakké” (15)

   • Yusuf dadi budhak sing digunakké Gusti Allah (17-22)

   • Mukjijaté Gusti Allah ing Mesir (23-36)

   • Israèl metu saka Mesir (37-39)

   • Gusti Allah éling karo janjiné marang Abraham (42)

 • 106

  • Israèl ora ngajèni

   • Wong-wong kuwi cepet lali karo sing wis ditindakké Gusti Allah (13)

   • Ora ngluhurké Gusti Allah malah nyembah patung (19, 20)

   • Wong-wong kuwi ora nduwé iman marang janjiné Gusti Allah (24)

   • Wong-wong kuwi mèlu-mèlu nyembah Baal (28)

   • Anak-anak didadèkké persembahan kanggo roh jahat (37)

 • 107

  • Ngucap syukur marang Gusti Allah merga tumindaké sing luar biasa

   • Dhèwèké nuntun wong-wong kuwi ing dalan sing bener (7)

   • Dhèwèké mènèhi ngombé lan pangan (9)

   • Dhèwèké ngetokké wong kuwi saka panggonan sing peteng (14)

   • Dhèwèké ngomong lan keadaané wong kuwi dadi apik (20)

   • Dhèwèké nglindhungi wong mlarat bèn ora ditindhes (41)

 • 108

  • Donga bèn isa ngalahké mungsuh

   • Keslametan saka manungsa kuwi ora ana gunané (12)

   • ”Gusti Allah bakal mènèhi aku kekuwatan” (13)

 • 109

  • Dongané wong sing lagi sedhih

   • ’Bèn waé tugasé diwènèhké wong liya’ (8)

   • Gusti Allah mbéla wong sing mlarat (31)

 • 110

  • Raja lan imam kaya Mèlkhizèdèk

   • Mréntah lan ngalahké mungsuh-mungsuhmu (2)

   • Cah-cah enom sing réla kaya embun sing nètès pas ésuk (3)

 • 111

  • Muji Yéhuwah merga tumindaké sing luar biasa

   • Jenengé Gusti Allah kuwi suci lan luar biasa (9)

   • Wedi marang Yéhuwah kuwi wicaksana (10)

 • 112

  • Wong sing bener wedi marang Yéhuwah

   • Wong sing seneng nyilihké duwèké marang wong liya kuwi bahagia (5)

   • ”Wong sing bener bakal diéling-éling nganti saklawasé” (6)

   • Wong sing seneng mènèhi lan seneng mbantu wong mlarat (9)

 • 113

  • Gusti Allah mbébaské wong cilik

   • Jenengé Yéhuwah dipuji nganti saklawasé (2)

   • Gusti Allah mbungkuk (6)

 • 114

  • Wong Israèl dibébaské saka Mesir

   • Laut mbelah (5)

   • Gunung-gunung mlumpat kaya domba lanang (6)

   • Watu sing atos dadi mata air (8)

 • 115

  • Kemuliaan mung diwènèhké marang Gusti Allah

   • Patung sing ora ana nyawané (4-8)

   • Bumi diwènèhké marang manungsa (16)

   • ”Wong sing wis mati ora isa muji Yah” (17)

 • 116

  • Lagu syukur

   • ”Piyé carané aku isa mbales Yéhuwah?” (12)

   •  Ngucap syukur merga wis dislametké (13)

   • ”Aku bakal nepati janjiku marang Yéhuwah” (14, 18)

   • Yéhuwah ngrasa kélangan banget nèk abdiné sing setya mati (15)

 • 117

  • Kabèh bangsa dikongkon muji Yéhuwah

   • Katresnané Gusti Allah kuwi gedhé banget (2)

 • 118

  • Ngucap syukur merga Yéhuwah mènèhi kemenangan

   • Aku ndonga marang Yah, lan Dhèwèké njawab (5)

   • ”Yéhuwah ndhukung aku” (6, 7)

   • Watu sing ditolak dadi watu pondhasi (22)

   • ”Sing teka nganggo jenengé Yéhuwah” (26)

 • 119

  • Ngajèni omongané Gusti Allah sing berharga

   • ”Piyé carané bèn cah enom uripé tetep resik?” (9)

   • ”Aku seneng karo peraturan-Mu” (24)

   • ”Aku percaya karo omongan-Mu” (74, 81, 114)

   • ”Aku seneng banget karo hukum-Mu” (97)

   • ”Pemahamanku luwih akèh timbang kabèh guruku” (99)

   • ”Omongan-Mu kuwi kaya lampu sing madhangi aku wektu mlaku” (105)

   • ”Omongan-Mu kuwi bener” (160)

   • Wong sing seneng karo hukumé Gusti Allah ngrasa ayem (165)

 • 120

  • Wong asing sing péngin rukun

   • ’Slametna aku saka wong sing seneng ngapusi’ (2)

   • ”Aku seneng rukun” (7)

 • 121

  • Yéhuwah njaga umaté

   • ”Yéhuwah sing bakal nulungi aku” (2)

   • Yéhuwah ora bakal turu (3, 4)

 • 122

  • Donga njaluk bèn Yérusalèm ayem

   • Ngrasa seneng wektu lunga menyang omahé Yéhuwah (1)

   • Kutha sing bangunané jèjèr-jèjèr rapet (3)

 • 123

  • Ndelok Yéhuwah bèn dimesakké

   • ’Kaya abdi, aku ndelok Yéhuwah’ (2)

   • ”Aku wis kerep banget diécé” (3)

 • 124

  • ”Nèk Yéhuwah ora ndhukung awaké dhéwé”

   • Lolos saka perangkap sing rusak (7)

   • Pertolongan saka jenengé Yéhuwah (8)

 • 125

  • Yéhuwah nglindhungi umaté

   • ”Kaya gunung-gunung sing ana ing sekitaré Yérusalèm” (2)

   • ”Muga-muga wong Israèl urip tentrem” (5)

 • 126

  • Sorak-sorak merga Zion dipulihké

   • ”Nganggo kuwasané, Yéhuwah wis nindakké gawéan sing luar biasa” (3)

   • Mauné nangis ning akhiré seneng (5, 6)

 • 127

  • Nèk dudu merga Gusti Allah, kabèh ora ana gunané

   • ”Nèk dudu Yéhuwah sing mbangun omah” (1)

   • Anak-anak kuwi hadiah saka Gusti Allah (3)

 • 128

  • Wedi marang Yéhuwah kuwi nggawé bahagia

   • Bojo kuwi kaya wit anggur sing akèh buahé (3)

   • ”Muga-muga kowé ndelok Yérusalèm makmur” (5)

 • 129

  • Diserang tapi ora kalah

   • Sing sengit karo Zion digawé isin (5)

 • 130

  • ”Wektu putus asa banget, aku ndonga marang Njenengan”

   • ”Nèk Njenengan mung ndelok kesalahan thok” (3)

   • Yéhuwah bener-bener ngapura (4)

   • ”Aku bener-bener ngentèni Yéhuwah” (6)

 • 131

  • Puas kaya bocah cilik

   • Ora nduwé kepénginan sing muluk-muluk (1)

 • 132

  • Daud lan Zion dipilih

   • ”Aja ninggalké wong sing mbok lantik” (10)

   • Para imamé Zion bakal dislametké (16)

 • 133

  • Ngumpul lan bersatu

   • Kaya minyak ing sirahé Harun (2)

   • Kaya embun ing Gunung Hèrmon (3)

 • 134

  • Muji Yéhuwah pas bengi

   • ”Tetep suci wektu ndonga karo ngangkat tangan” (2)

 •  135

  • Muji Yéhuwah merga Dhèwèké luar biasa

   • Mukjijat ing Mesir (8, 9)

   • ”Jeneng-Mu bakal ana saklawasé” (13)

   • Patung sing ora ana nyawané (15-18)

 • 136

  • Katresnané Yéhuwah ana saklawasé

   • Langit lan bumi digawé nganggo cara sing pinter banget (5, 6)

   • Firaun mati ing Laut Merah (15)

   • Gusti Allah ora lali karo wong sing putus asa (23)

   • Pangan kanggo kabèh manungsa lan kéwan (25)

 • 137

  • Ing pinggiré kali-kali sing ana ing Babilon

   • Ora ana sing nyanyi lagu soal Zion (3, 4)

   • Babilon dihancurké (8)

 • 138

  • Senajan mulya banget Gusti Allah perduli

   • ”Njenengan njawab pas aku ndonga” (3)

   • ’Pas aku terancam bahaya, Njenengan nylametké aku’ (7)

 • 139

  • Gusti Allah kenal tenan karo abdiné

   • Ora ana sing isa ngedohi rohé Gusti Allah (7)

   • ’Carané aku digawé hébat banget’ (14)

   • ”Njenengan ndelok aku malah sakdurungé aku lair” (16)

   • ”Tuntunen aku ing dalan sing langgeng” (24)

 • 140

  • Yéhuwah kuwi Gusti Allah sing kuwat sing nylametké

   • Wong jahat kuwi kaya ula (3)

   • Wong sing kejem dipatèni (11)

 • 141

  • Donga njaluk bèn dilindhungi

   • ”Muga-muga dongaku kaya dupa” (2)

   • Naséhaté wong bener kuwi kaya minyak (5)

   • Wong jahat bakal tiba ing jaring sing dhèwèké pasang (10)

 • 142

  • Donga njaluk bèn dibébaské saka wong sing nganiaya

   • ”Ora ana panggonan sing aman kanggo ndhelik” (4)

   • ”Aku ora nduwé sapa-sapa sakliyané Njenengan” (5)

 • 143

  • Kaya tanah gersang sing ngentèni disirami Gusti Allah

   • ”Aku mikirké tenanan kabèh tumindak-Mu” (5)

   • ”Tulung ajari aku bèn isa nindakké sing mbok péngini” (10)

   • ”Muga-muga roh suci-Mu nuntun aku” (10)

 • 144

  • Donga njaluk bèn menang

   • ”Manungsa kuwi apa?” (3)

   • ’Muga-muga mungsuh dadi kocar-kacir’ (6)

   • Umaté Yéhuwah kuwi bahagia (15)

 • 145

  • Muji Gusti Allah, Raja sing agung

   • ’Aku bakal nyritakké nèk Gusti Allah kuwi hébat banget’ (6)

   • ”Yéhuwah kuwi apikan karo kabèh ciptaané” (9)

   • ”Abdi-Mu sing setya bakal muji Njenengan” (10)

   • Pamréntahané Gusti Allah ana sakterusé (13)

   • Gusti Allah nyukupi sing dibutuhké (16)

 • 146

  • Percaya marang Gusti Allah, dudu manungsa

   • Wektu manungsa mati, dhèwèké wis ora mikir apa-apa manèh (4)

   • Gusti Allah nguwatké wong sing susah (8)

 • 147

  • Muji katresnané Gusti Allah lan kehébatané

   • Dhèwèké nambani wong sing lara ati (3)

   • Dhèwèké ngundang bintang-bintang nganggo jenengé dhéwé-dhéwé (4)

   • Dhèwèké nutupi bumi nganggo salju kaya kemul putih (16)

 • 148

  • Kabèh ciptaan muji Yéhuwah

   • ”Hé kabèh malaékaté, pujinen Dhèwèké” (2)

   • ’Hé matahari, bulan, lan bintang, pujinen Dhèwèké’ (3)

   • Wong tuwa lan cah enom muji Gusti Allah (12, 13)

 • 149

  • Lagu pujian kanggo Gusti Allah sing mènèhi kemenangan

   • Gusti Allah seneng karo umaté (4)

   • Kehormatan kanggo abdiné Gusti Allah sing setya (9)

 • 150

  • Kabèh sing urip, pujinen Yah

   • Haléluyah! (1, 6)