Mazmur 105:1-45

 • Yéhuwah setya marang umaté

  • Gusti Allah éling karo perjanjiané (8-10)

  • ”Wong-wong sing Tak lantik aja mbok apak-apakké” (15)

  • Yusuf dadi budhak sing digunakké Gusti Allah (17-22)

  • Mukjijaté Gusti Allah ing Mesir (23-36)

  • Israèl metu saka Mesir (37-39)

  • Gusti Allah éling karo janjiné marang Abraham (42)

105  Ucapna syukur marang Yéhuwah,+ sebutna jenengé wektu ndonga,Critakna soal tumindaké marang bangsa-bangsa.+   Ayo nyanyi kanggo Dhèwèké, ayo nyanyi lagu pujian* kanggo Dhèwèké,Pikirna* kabèh tumindaké sing luar biasa.+   Kowé kudu muji jenengé sing suci.+ Muga-muga wong sing nggolèk tuntunané Yéhuwah dadi seneng atiné.+   Golèka tuntunané Yéhuwah+ lan njaluka kekuwatané. Terusa njaluk tulung marang Dhèwèké.*   Élinga karo tumindaké sing luar biasa,Karo mukjijaté lan hukuman sing wis tau ditindakké,+   Hé kowé keturunané* Abraham abdiné Gusti Allah,+Hé kowé anak-anaké Yakub, wong-wong pilihané.+   Dhèwèké kuwi Yéhuwah Gusti Allahé awaké dhéwé.+ Dhèwèké ngadili kabèh wong ing bumi.+   Gusti Allah ora lali karo perjanjiané,+Dhèwèké éling karo janjiné nganti saklawasé,+   Yaiku perjanjian sing wis digawé karo Abraham,+Lan sumpah sing wis diucapké marang Ishak.+ 10  Sumpah kuwi dadi jaminan kanggo YakubLan dadi perjanjian kanggo Israèl nganti saklawasé. 11  Gusti Allah ngomong, ”Aku bakal mènèhké tanah Kanaan+Bèn dadi warisan kanggo kowé.”+ 12  Wektu Gusti Allah ngomong kuwi, jumlahé wong Israèl isih sithik,+Sithik banget, lan wong-wong kuwi isih dadi wong asing ing tanah kuwi.+ 13  Wong Israèl pindhah-pindhah ing negara sing béda-bédaLan ing kerajaan sing béda-béda.+ 14  Gusti Allah ora meneng waé wektu ana sing arep nindhes wong Israèl.+ Gusti Allah mènèhi préntah marang raja-raja kanggo nglindhungi umaté.+ 15  Dhèwèké ngomong, ”Wong-wong sing Tak lantik aja mbok apak-apakké,Lan nabi-nabi-Ku aja mbok jahati.”+ 16  Dhèwèké nggawé kelaparan ing tanah kuwi+Lan nggawé wong-wong kuwi ora nduwé persediaan pangan.* 17  Ana wong sing dikongkon teka dhisik sakdurungé umaté mrono. Yaiku Yusuf sing wis diedol dadi budhak.+ 18  Sikilé Yusuf diranté.+ Guluné ya diranté 19  Nganti omongané Gusti Allah kelakon.+ Omongané Yéhuwah nggawé Yusuf dadi luwih apik. 20  Raja ngongkon bèn dhèwèké dibébaské,+Pemimpiné bangsa-bangsa mbébaské dhèwèké. 21  Raja ndadèkké dhèwèké pengawas istanané,Sing ngurusi kabèh hartané,+ 22  Sing mréntah* para pejabat manut karo karepéLan mulang para pemimpin soal kawicaksanan.*+ 23  Terus, Israèl lunga ing Mesir,+Lan Yakub manggon ing tanah Ham dadi wong asing. 24  Gusti Allah nggawé umaté dadi saya akèh.+ Dhèwèké nggawé umaté luwih kuwat timbang mungsuh-mungsuhé.+ 25  Gusti Allah meneng waé wektu mungsuh-mungsuhé sengit karo umatéLan wektu wong-wong kuwi nggawé rencana jahat marang para abdiné.+ 26  Dhèwèké ngutus Musa abdiné+Lan Harun+ sing wis dipilih. 27  Musa lan Harun nggawé mukjijat ing ngarepé wong-wong kuwi,*Mukjijaté Gusti Allah ing tanah Ham.+ 28  Gusti Allah nggawé Mesir dadi peteng.+ Wong loro kuwi manut karo omongané Gusti Allah. 29  Dhèwèké nggawé banyu dadi getihLan matèni iwak-iwak ing kono.+ 30  Tanah kuwi diserbu kodhok,+Malah tekan omahé raja. 31  Dhèwèké ngongkon laler* lan nyamukNyerbu kabèh dhaérah ing tanah kuwi.+ 32  Dhèwèké nggawé udan ès ing tanah kuwiLan nggawé kilat* nyamber ing tanah kuwi.+ 33  Dhèwèké ngrusak wit anggur lan wit araLan ngambrukké wit-wit ing dhaérah kuwi. 34  Dhèwèké ngongkon walang nyerbu dhaérah kuwi,Yaiku walang enom sing akèh banget jumlahé.+ 35  Walang-walang kuwi mangan kabèh tanduran ing tanah kuwiLan ngentèkké hasil panèné wong-wong kuwi. 36  Dhèwèké matèni kabèh anak pertama ing tanah kuwi,+Anak sing nomer siji.* 37  Dhèwèké nggawa metu umaté, lan wong-wong kuwi padha nggawa emas lan pérak.+ Ora ana sing lara-laranen ing antarané suku-suku Israèl. 38  Merga wedi karo Israèl,*Wong Mesir seneng pas wong-wong kuwi lunga.+ 39  Dhèwèké nggawé bèn méga nglindhungi wong Israèl.+ Pas bengi, Dhèwèké nggawé bèn geni madhangi wong-wong kuwi.+ 40  Wektu wong-wong kuwi njaluk daging, Dhèwèké mènèhi manuk puyuh.+ Dhèwèké mènèhi wong-wong kuwi roti saka langit nganti wareg.+ 41  Dhèwèké mbelah gunung watu, lan banyu metu saka kono.+ Banyu kuwi mili kaya kali ing padhang pasir.+ 42  Dhèwèké éling karo janjiné sing suci marang Abraham abdiné,+ 43  Mula Dhèwèké nggawa metu umaté.+ Umaté ngrasa seneng banget, wong-wong pilihané sorak-sorak. 44  Dhèwèké mènèhi wong Israèl tanahé bangsa-bangsa.+ Wong-wong kuwi éntuk hasil kerja kerasé bangsa-bangsa liya,+ 45  Bèn wong-wong kuwi nindakké peraturané+Lan manut karo hukumé. Pujinen Yah.*

Katrangan Tambahan

Utawa ”main musik”.
Utawa mungkin ”Critakna”.
Lit.: ”Terusa nggolèki wajahé”.
Lit.: ”benihé”.
Lit.: ”Lan nugel saben tongkat roti”. Mungkin maksudé tongkat sing dienggo nggantung persediaan roti.
Lit.: ”nalèni”.
Maksudé, wong Mesir.
Laler sing isa nyokot.
Utawa ”geni”.
Utawa ”Awal kekuwatané”.
Lit.: ”wong-wong kuwi”.
Utawa ”Haléluyah!” ”Yah” kuwi singkatan saka jeneng Yéhuwah.