Mazmur 18:1-50

  • Muji Gusti Allah merga dislametké

    • ”Yéhuwah kuwi tebing watuku” (2)

    • Yéhuwah setya karo wong sing setya (25)

    • Kabèh sing ditindakké Gusti Allah kuwi apik (30)

    • ”Aku diunggulké merga Njenengan rendah hati” (35)

Kanggo pemimpin musik. Lagu sing digawé Daud, abdiné Yéhuwah. Lagu iki digawé kanggo Yéhuwah sakwisé Yéhuwah nylametké dhèwèké saka mungsuh-mungsuhé lan saka Saul. Dhèwèké kandha,+ 18  Oh Yéhuwah, kekuwatanku,+ aku sayang karo Njenengan.   Yéhuwah kuwi tebing watuku lan bèntèngku, Dhèwèké sing nylametké aku.+ Gusti Allah kuwi gunung watuku,+ panggonanku nggolèk perlindungan,Tamèngku lan juru slametku sing kuwat,* panggonan berlindung* sing aman.+   Aku njaluk tulung marang Yéhuwah sing pantes dipuji,Lan aku bakal dislametké saka mungsuh-mungsuhku.+   Aku kaya digubed taliné kematian.+ Kaya banjir bandhang, wong jahat sing akèh banget nggawé aku wedi.+   Taliné Kuburan* nggubed aku. Jerat kematian ana ing ngarepku.+   Pas aku lagi susah, aku sambat marang Yéhuwah,Aku terus njaluk tulung marang Gusti Allahku. Saka baité, Dhèwèké ngrungokké swaraku.+ Dhèwèké* ngrungokké aku wektu aku njaluk tulung.+   Buminé goncang lan goyang.+ Dhasar-dhasaré gunung padha goncangMerga Dhèwèké nesu.+   Asap metu saka irungé,Lan geni nyembur saka lambéné.+ Bara sing murub metu saka Dhèwèké.   Wektu Dhèwèké mudhun,+ langité mlengkung,Lan mendhung sing peteng banget ana ing ngisor sikilé.+ 10  Dhèwèké ana ing ndhuwuré kerub lan mabur.+ Dhèwèké mabur cepet banget ing ndhuwur sayapé malaékat.*+ 11  Terus Dhèwèké nggawé peteng nutupi awaké.+ Mendhung sing kandel lan peteng ndhedhetAna ing sak ubengé lan dadi kémahé.+ 12  Saka cahaya sing padhang ing ngarepé,Udan ès lan bara mudhun nembus méga. 13  Yéhuwah nggawé bledhèg ing langit.+ Wektu Sing Mahaluhur nggawé wong-wong krungu swarané,+Ana udan ès lan bara. 14  Dhèwèké manahké panah-panahé lan nggawé mungsuh-mungsuhku kocar-kacir.+ Dhèwèké nggawé kilat lan nyebabké wong-wong kuwi bingung.+ 15  Dhasaré kali dadi kétok.+ Oh Yéhuwah, dhasaré bumi kebukak merga mbok getakNganggo napas saka irung-Mu sing banter banget.+ 16  Dhèwèké ngulurké tangané saka ndhuwur. Dhèwèké nyekel lan narik tanganku saka banyu sing jero.+ 17  Dhèwèké nylametké aku saka mungsuhku sing kuwat,+Saka wong-wong sing sengit karo aku, sing luwih kuwat timbang aku.+ 18  Wong-wong kuwi nglawan aku wektu aku kena bencana,+Ning Yéhuwah ndhukung aku. 19  Dhèwèké nggawa aku ing panggonan sing aman.* Dhèwèké nylametké aku merga seneng karo aku.+ 20  Yéhuwah mberkahi aku sesuai karo tumindakku sing bener.+ Dhèwèké ngupahi aku merga aku ora salah.+ 21  Aku terus manut karo préntahé Yéhuwah,Lan aku ora ninggalké Gusti Allahku merga kuwi tumindak sing jahat. 22  Kabèh préntahé terus tak éling-éling. Peraturané mesthi bakal tak gatèkké. 23  Aku ora bakal nindakké sing salah,+Lan aku bakal ngedohi tumindak sing salah.+ 24  Muga-muga Yéhuwah ngupahi aku sesuai karo tumindakku sing bener,+Merga aku ora salah.+ 25  Njenengan setya karo wong sing setya.+ Njenengan tumindak adil marang wong sing ora salah.+ 26  Njenengan jujur karo wong sing jujur,+Ning Njenengan ora bakal kapusan karo wong sing licik.+ 27  Njenengan nylametké wong cilik,*+Ning ngrendhahké wong sing sombong.*+ 28  Njenengan madhangi aku, oh Yéhuwah,Gusti Allahku sing nggawé peteng ing sekitarku dadi padhang.+ 29  Aku isa nyerang grombolan perampok merga dibantu Njenengan.+ Aku isa nglumpati témbok nganggo kuwasané Gusti Allah.+ 30  Kabèh sing ditindakké Gusti Allah sing bener kuwi apik.*+ Omongané Yéhuwah kuwi murni.+ Dhèwèké dadi tamèng kanggo kabèh wong sing nggolèk perlindungan marang Dhèwèké.+ 31  Apa ana Gusti Allah sakliyané Yéhuwah?+ Apa ana gunung watu sakliyané Gusti Allahé awaké dhéwé?+ 32  Gusti Allah sing bener nguwatké aku,+Lan Dhèwèké bakal nggawé kabèh sing tak tindakké berhasil.*+ 33  Dhèwèké nggawé sikilku gesit kaya sikilé kidang,Bèn aku kuwat ngadeg ing lèrèng gunung.+ 34  Dhèwèké nglatih aku perang. Tanganku nyiapké* busur tembaga. 35  Njenengan kaya tamèng sing nglindhungi aku.+ Tangan-Mu sing kuwat* ndhukung aku. Aku diunggulké merga Njenengan rendah hati.+ 36  Njenengan nyingkirké kabèh sing ngalangi aku,*Bèn aku ora kena cilaka.*+ 37  Aku bakal ngoyak* mungsuh-mungsuhku nganti kecekel. Aku ora bakal bali sakdurungé wong-wong kuwi mati. 38  Wong-wong kuwi bakal tak antemi* nganti ora isa tangi manèh.+ Wong-wong kuwi bakal tak kalahké. 39  Njenengan bakal mènèhi aku kekuwatan kanggo perang. Njenengan bakal ngalahké mungsuh-mungsuhku ing ngarepku.+ 40  Njenengan bakal nggawé mungsuh-mungsuhku mlayu saka ngarepku. Aku bakal matèni wong-wong sing sengit karo aku.+ 41  Wong-wong kuwi njaluk tulung, tapi ora ana sing nulungi. Wong-wong kuwi sambat karo Yéhuwah, tapi Dhèwèké ora gelem ngrungokké. 42  Wong-wong kuwi bakal tak remuk nganti lembut kaya debu sing kabur kena angin. Wong-wong kuwi bakal tak singkirké kaya lumpur ing dalan. 43  Njenengan bakal nylametké aku saka wong sing seneng nggolèk kesalahanku.+ Njenengan bakal ndadèkké aku pemimpiné bangsa-bangsa.+ Bangsa sing ora tak kenal bakal ngabdi marang aku.+ 44  Wektu krungu soal aku, wong-wong kuwi bakal manut karo aku. Wong asing bakal mbungkuk ing ngarepku merga wedi.+ 45  Wong asing bakal wedi banget. Wong-wong kuwi bakal ndredheg pas metu saka bèntèngé. 46  Yéhuwah kuwi urip. Muga-muga Gunung Watuku dipuji.+ Muga-muga Gusti Allah sing nylametké aku diluhurké.+ 47  Gusti Allah sing bener mbales mungsuh-mungsuhku.+ Dhèwèké nggawé bangsa-bangsa manut karo aku. 48  Dhèwèké nylametké aku saka mungsuh-mungsuhku sing nesu. Njenengan ngangkat aku menyang panggonan sing dhuwur, adoh saka wong sing nyerang aku.+ Njenengan nylametké aku saka wong sing kejem. 49  Kuwi sebabé, oh Yéhuwah, aku bakal ngluhurké Njenengan ing antarané bangsa-bangsa.+ Aku bakal nyanyi pujian* kanggo jeneng-Mu.+ 50  Dhèwèké nylametké rajané sing dipilih nganggo tumindak sing luar biasa.+ Dhèwèké nresnani* wong sing dilantik,+Yaiku Daud lan keturunané,* nganti saklawasé.+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”sungu keslametanku”. Deloken ”Sungu” ing Daftar Istilah.
Utawa ”panggonan dhuwur”.
Utawa ”Syéol”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”Kupingé”.
Utawa ”angin”.
Utawa ”sing jembar”.
Utawa ”wong sing susah”.
Lit.: ”mripat sing sombong”.
Lit.: ”sampurna”.
Lit.: ”Dhèwèké bakal nggawé dalanku sampurna”.
Utawa ”masang taliné”.
Lit.: ”Tangan-Mu tengen”.
Utawa ”Njenengan ngambakké dalan sing arep tak liwati”.
Utawa ”sikilku ora keplèsèt”.
Utawa ”nguber”.
Utawa ”tak kamplengi”.
Utawa ”main musik”.
Utawa ”nduduhké katresnan sing langgeng marang”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”benihé”.