Mazmur 128:1-6

  • Wedi marang Yéhuwah kuwi nggawé bahagia

    • Bojo kuwi kaya wit anggur sing akèh buahé (3)

    • ”Muga-muga kowé ndelok Yérusalèm makmur” (5)

Laguné wong sing munggah menyang kutha. 128  Wong sing wedi marang* Yéhuwah+Lan manut karo préntahé kuwi bahagia.+   Kowé bakal ngrasakké hasil kerja kerasmu dhéwé. Kowé bakal bahagia lan makmur.+   Bojomu bakal kaya wit anggur sing akèh buahé ing omahmu,+Lan anak-anakmu bakal kaya tunasé wit zaitun sing ana ing sekitaré méjamu.   Wong lanang sing wedi marang* YéhuwahBakal éntuk kabèh berkah kuwi.+   Yéhuwah bakal mberkahi kowé saka Zion. Muga-muga kowé ndelok Yérusalèm makmur sakjegé uripmu+   Lan ndelok anak putumu. Muga-muga wong Israèl urip tentrem.

Katrangan Tambahan