Mazmur 22:1-31

  • Mauné putus asa, akhiré mènèhké pujian

    • ”Gusti Allahku, ngapa kok Njenengan ninggalké aku?” (1)

    • ”Klambiku diundhi” (18)

    • Muji Gusti Allah ing jemaat (22, 25)

    • Kabèh wong ing bumi nyembah Gusti Allah (27)

Kanggo pemimpin musik: ”Kidang Wédok Wektu Ésuk”.* Lagu sing digawé Daud. 22  Gusti Allahku, Gusti Allahku, ngapa kok Njenengan ninggalké aku?+ Ngapa kok Njenengan ora teka kanggo nylametké aku? Ngapa kok Njenengan ora ngrungokké aku wektu aku susah?+   Oh Gusti Allahku, aku bola-bali njaluk tulung marang Njenengan awan lan bengi. Ning, Njenengan ora ngrungokké aku.+   Njenengan kuwi suci.+ Kabèh wong Israèl muji Njenengan.*   Nènèk moyangku percaya marang Njenengan.+ Merga percaya, wong-wong kuwi mbok slametké.+   Wong-wong kuwi sambat marang Njenengan, lan wong-wong kuwi dislametké. Wong-wong kuwi percaya marang Njenengan lan ora kecéwa.*+   Aku iki mung kaya cacing, dudu manungsa. Aku diécé lan dirèmèhké wong liya.+   Wong sing ndelok aku ngrendhahké aku.+ Wong kuwi ngécé lan gèdhèg-gèdhèg. Wong kuwi ngomong,+   ”Dhèwèké percaya karo Yéhuwah. Bèn waé Gusti Allah sing mbébaské dhèwèké. Nèk pancèn Gusti Allah sayang karo dhèwèké, bèn waé Gusti Allah nylametké dhèwèké.”+   Njenengan sing ngetokké aku saka wetengé ibuku.+ Njenengan nggawé aku ngrasa aman wektu digéndhong ibuku. 10  Njenengan ngopèni aku kèt aku lair. Njenengan wis dadi Gusti Allahku kèt aku isih ana ing wetengé ibuku. 11  Aja nganti Njenengan adoh saka aku, merga ora suwé manèh aku bakal ngalami kesusahan+Lan ora ana liyané sing isa nulungi aku.+ 12  Akèh mungsuh sing ngepung lan nyerang aku,+Kaya banthèng sing kuwat saka tanah Basyan,+ 13  Sing mbukak cangkemé amba banget ing ngarepku,+Kaya singa sing nggero-nggero lan nyabik-nyabik mangsané.+ 14  Tenagaku entèk kaya banyu sing diesokké. Kabèh balungku copot saka sendiné. Atiku kaya lilin sing melèlèh+Ing njero dhadhaku.+ 15  Aku ora nduwé kekuwatan manèh. Aku kaya pecahan tanah liat.+ Ilatku nèmpèl ing cangkemku.+ Njenengan mbuwang aku ing lubang bèn aku mati.+ 16  Mungsuh-mungsuhku kaya asu sing ngepung aku.+ Wong-wong kuwi nggrudug aku kaya grombolan wong jahat.+ Wong-wong kuwi kaya singa sing nyokot tangan lan sikilku.+ 17  Balung-balungku kétok.*+ Wong-wong kuwi ndelok lan ngematké aku. 18  Wong-wong kuwi mbagi-mbagi klambiku,Lan klambiku diundhi.+ 19  Oh Yéhuwah, aja nganti Njenengan adoh saka aku.+ Njenengan kuwi kekuwatanku. Cepet tulungi aku.+ 20  Tulung slametké aku, aja nganti aku dipatèni nganggo pedhang. Tulung slametké aku saka asu sing nyerang.+ 21  Tulung slametké aku saka cangkemé singa+ lan saka sunguné banthèng liar. Tulung jawab aku lan slametké aku. 22  Sedulur-sedulurku bakal tak kandhani jeneng-Mu.+ Aku bakal muji Njenengan ing tengah-tengahé jemaat.+ 23  Kowé sing wedi marang Yéhuwah, pujinen Dhèwèké. Kabèh keturunané* Yakub, luhurna Dhèwèké.+ Kabèh keturunané* Israèl, ajènana Dhèwèké. 24  Dhèwèké ora ngécé utawa ngrèmèhké kesusahané wong sing ditindhes.+ Dhèwèké ora ninggalké wong kuwi.*+ Dhèwèké ngrungokké wektu wong kuwi njaluk tulung.+ 25  Aku bakal muji Njenengan ing jemaat sing akèh wongé.+ Aku bakal nepati janjiku ing ngarepé wong-wong sing wedi marang* Njenengan. 26  Wong sing wataké alus bakal mangan lan wareg.+ Wong sing nggolèk tuntunané Yéhuwah bakal muji Dhèwèké.+ Muga-muga kowé urip saklawasé. 27  Kabèh wong ing bumi bakal éling karo Yéhuwah lan bali marang Dhèwèké. Kabèh suku bangsa bakal sujud ing ngarepé,+ 28  Merga Yéhuwah kuwi raja.+ Dhèwèké mréntah kabèh bangsa. 29  Kabèh wong sing makmur* ing bumi bakal mangan lan sujud. Kabèh wong sing akhiré dadi debu bakal sujud ing ngarepé Dhèwèké. Ora ana wong sing isa nggawé umuré dhéwé dadi luwih dawa. 30  Keturunané* wong-wong kuwi bakal ngabdi marang Dhèwèké. Wong-wong* sing urip bar kuwi bakal dicritani soal Yéhuwah. 31  Tumindaké sing bener bakal dicritakké karo wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi bakal crita karo wong-wong sing bakal lair soal apa sing wis ditindakké Dhèwèké.

Katrangan Tambahan

Mungkin nada utawa gaya musik.
Utawa ”Njenengan lungguh ing antarané pujiané wong Israèl”.
Utawa ”lan ora dadi isin”.
Lit.: ”Aku isa ngétung kabèh balungku”.
Lit.: ”benihé”.
Lit.: ”benihé”.
Lit.: ”Dhèwèké ora ndhelikké wajahé saka wong kuwi”.
Lit.: ”lemu”.
Lit.: ”Benihé”.
Lit.: ”Generasi”.