Mazmur 68:1-35

 • ’Muga-muga mungsuhé Gusti Allah kocar-kacir’

  • ”Bapak kanggoné bocah yatim” (5)

  • Gusti Allah mènèhi omah kanggo wong sing ora nduwé sapa-sapa (6)

  • Wong-wong wédok sing martakké kabar apik (11)

  • Mènèhké wong-wong dadi hadiah (18)

  • ’Yéhuwah nanggung bebanku saben dina’ (19)

Kanggo pemimpin musik. Lagu sing digawé Daud. 68  Muga-muga Gusti Allah tumindak, muga-muga mungsuhé kocar-kacir. Muga-muga wong sing sengit marang Dhèwèké mlayu saka ngarepé.+   Muga-muga Njenengan ngusir wong kuwi bèn lunga, kaya asap sing ilang kena angin. Bèn waé wong jahat disingkirké saka ngarepé Gusti Allah,+Kaya lilin sing melèlèh merga geni.   Ning, muga-muga wong sing bener ngrasa seneng.+ Muga-muga wong kuwi seneng banget ing ngarepé Gusti Allah. Muga-muga wong kuwi sorak-sorak merga seneng.   Ayo nyanyi kanggo Gusti Allah. Ayo nyanyi lagu pujian* kanggo jenengé.+ Ayo nyanyi kanggo Gusti Allah sing ngliwati padhang pasir.* Yah* kuwi jenengé.+ Awaké dhéwé kudu ngrasa seneng ing ngarepé.   Gusti Allah sing ana ing panggonané sing suci kuwi+Kaya bapak kanggoné bocah yatim lan sing nglindhungi* para randha.+   Gusti Allah mènèhi omah kanggo wong sing ora nduwé sapa-sapa.+ Dhèwèké mbébaské para tahanan lan nggawé wong-wong kuwi makmur.+ Ning, wong sing ndableg* kudu manggon ing tanah sing gersang.+   Oh Gusti Allah, wektu Njenengan nuntun* umat-Mu,+Wektu Njenengan mlaku ngliwati padhang pasir, (Sela)   Bumi dadi goncang.+ Njenengan nggawé udan mudhun saka langit. Gunung Sinai dadi goncang merga Gusti Allahé Israèl.+   Oh Gusti Allah, Njenengan nggawé udan deres. Njenengan nggawé umat-Mu* sing kesel dadi seger manèh. 10  Wong-wong kuwi manggon ing kémah-Mu.+ Oh Gusti Allah, Njenengan nyukupi kebutuhané wong mlarat merga Njenengan apikan. 11  Yéhuwah mènèhi préntah marang umaté. Wong-wong wédok sing martakké kabar apik kuwi kaya pasukan sing gedhé.+ 12  Raja-raja lan pasukané mlayu,+ wong-wong kuwi mlayu. Wong wédok sing ana ing omah éntuk jatah saka jarahan.+ 13  Hé wong Israèl, senajan kowé turonan ing cedhaké api unggun,*Kowé bakal éntuk manuk dara sing sayapé dilapisi pérakLan ujung sayapé saka emas murni.* 14  Pas Sing Mahakuwasa nggawé para raja kocar-kacir,+Salju mudhun ing Gunung Zalmon.* 15  Gunung Basyan+ kuwi gunungé Gusti Allah.* Gunung Basyan kuwi puncaké akèh. 16  Gunung sing puncaké akèh, ngapa kok kowé iri wektu ndelokGunung sing dipilih* Gusti Allah dadi panggonané?+ Yéhuwah bakal manggon ing gunung kuwi saklawasé.+ 17  Kréta perangé Gusti Allah kuwi ana puluhan èwu, nganti ora isa diétung.+ Yéhuwah teka saka Gunung Sinai menyang panggonan suci.+ 18  Njenengan munggah ing panggonan sing dhuwur.+ Njenengan nggawa wong-wong sing ditawan. Njenengan nggawé wong-wong kuwi dadi hadiah,+Malah wong-wong sing ndableg ya mbok dadèkké hadiah,+ bèn Njenengan manggon bareng wong-wong kuwi, oh Gusti Allah Yah. 19  Muga-muga Yéhuwah dipuji merga wis nanggung bebanku saben dina.+ Njenengan Gusti Allah sing bener sing nylametké aku. (Sela) 20  Gusti Allah sing bener kuwi Gusti Allah sing nylametké awaké dhéwé.+ Yéhuwah Gusti Allah sing Mahakuwasa nylametké awaké dhéwé bèn ora mati.+ 21  Gusti Allah bakal ngremuk sirahé mungsuh-mungsuhé,Sirahé wong-wong sing terus nindakké dosa.+ 22  Yéhuwah kandha, ”Aku bakal nggawa wong-wong kuwi bali saka Basyan.+ Aku bakal nggawa wong-wong kuwi bali saka laut sing jero, 23  Bèn sikilmu teles merga kena getihé mungsuh-mungsuhmu,+Lan asu-asumu ndilati getihé wong-wong kuwi.” 24  Oh Gusti Allah, wong-wong kuwi ndelok umat-Mu pawai merga Njenengan menang. Oh Rajaku, umat-Mu padha pawai menyang panggonan suci.+ 25  Wong-wong sing nyanyi mlaku ing ngarep, lan wong-wong sing main alat musik bersenar mlaku ing mburiné.+ Ing antarané wong-wong kuwi ana cah-cah wédok sing main rebana.+ 26  Pujinen Gusti Allah ing antarané jemaat sing akèh banget wongé. Ayo padha muji Yéhuwah, hé kowé wong sing diciptakké karo Sing Nggawé Israèl.*+ 27  Ing kono, Bènyamin,+ sing paling cilik dhéwé, ngalahké wong-wong. Para pemimpiné Yéhuda karo rombongané sing padha sorak-sorak,Para pemimpiné Zébulon, lan para pemimpiné Naftali ya ngalahké wong-wong. 28  Gusti Allah wis mènèhi préntah bèn kowé diwènèhi kekuwatan. Oh Gusti Allah, tulung duduhna kekuwatan-Mu kaya sing wis mbok tindakké kanggo aku.+ 29  Para raja bakal mènèhi Njenengan hadiah+Kanggo ngajèni bait-Mu ing Yérusalèm.+ 30  Gawénen kéwan-kéwan liar sing ana ing antarané suket-suket,Lan grombolan sapi lanang+ sak anak-anaké, dadi manut,Nganti bangsa-bangsa sujud lan nggawa* pérak. Ning, Dhèwèké nggawé bangsa-bangsa sing seneng perang dadi kocar-kacir. 31  Barang-barang saka tembaga* bakal digawa metu* saka Mesir.+ Kus bakal cepet-cepet mènèhi hadiah kanggo Gusti Allah. 32  Hé kerajaan-kerajaan ing bumi, nyanyia kanggo Gusti Allah.+ Nyanyèkna lagu pujian kanggo Yéhuwah. (Sela) 33  Kowé kudu nyanyi kanggo sing ngliwati langit sing paling dhuwur sing ana kèt jaman mbiyèn.+ Rungokna swarané sing banter banget kaya bledhèg. 34  Kowé kudu ngakoni kekuwatané Gusti Allah.+ Dhèwèké nguwasani Israèl,Lan kekuwatané ana ing langit.* 35  Gusti Allah sing ana ing panggonan suciné* kuwi luar biasa.+ Dhèwèké kuwi Gusti Allahé Israèl,Sing mènèhi kekuwatan lan kuwasa marang umaté.+ Ayo padha muji Gusti Allah.

Katrangan Tambahan

Utawa ”main musik”.
Utawa mungkin ”ngliwati méga-méga”.
”Yah” kuwi singkatan saka jeneng Yéhuwah.
Lit.: ”hakimé”.
Utawa ”seneng mbrontak”.
Utawa ”lunga ing ngarepé”.
Lit.: ”warisan-Mu”.
Utawa mungkin ”kandhang domba”.
Utawa ”ijo kekuningan”.
Utawa ”kuwi kaya nèk salju mudhun ing Gunung Zalmon”.
Utawa ”gunung sing gedhé banget”.
Utawa ”dipéngini”.
Lit.: ”Sumberé Israèl”.
Utawa mungkin ”ngidak-idak pérak”.
Utawa ”perunggu”.
Utawa mungkin ”Wakil-wakil bakal teka”.
Lit.: ”méga”.
Lit.: ”panggonan suci-Mu”.