Thi thiên 16:1-11

  • Đức Giê-hô-va, Nguồn phước lành

    • ‘Đức Giê-hô-va là phần chia của con’ (5)

    • ‘Ban đêm, tư tưởng răn bảo con’ (7)

    • ‘Đức Giê-hô-va bên tay hữu con’ (8)

    • “Ngài sẽ không bỏ mặc con trong mồ” (10)

Mịch-tâm* của Đa-vít. 16  Xin che chở, lạy Đức Chúa Trời! Vì nơi ngài, con đến náu thân.+   Con thưa cùng Đức Giê-hô-va: “Ngài là Đức Giê-hô-va, Nguồn phước lành của con.   Những người thánh trên đất, người cao quý đáng trọng,Cũng đem lại cho con niềm vui thích vô cùng”.+   Ai theo các thần khác chuốc lấy nhiều đau đớn.+ Huyết làm lễ tế thần, con nhất quyết không dâng;Ngay cả tên của chúng, môi con chẳng nhắc đến.+   Đức Giê-hô-va là phần chia+ và chén con.+ Chính ngài gìn giữ phần thừa kế dành cho con.   Phần thừa kế đo cho con thật tốt lành. Con thỏa lòng với phần mình biết bao nhiêu.+   Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va, đấng khuyên dạy con.+ Cả ban đêm, tư tưởng thầm kín nhất* cũng răn bảo con.+   Con luôn luôn để Đức Giê-hô-va trước mặt.+ Ngài bên tay hữu nên con chẳng hề nao núng.+   Bởi thế lòng con mừng rỡ, con đây vô cùng hân hoan.* Thân này được sống an ổn. 10  Vì ngài sẽ không bỏ mặc con* trong mồ,*+Cũng chẳng để người trung thành ngài thấy huyệt.*+ 11  Ngài cho con biết nẻo đường sự sống.+ Ở trước mặt ngài, vui sướng đầy tràn;+Bên tay hữu ngài, hạnh phúc bất tận.

Chú thích

Hay “cảm xúc sâu kín nhất”. Ds: “thận”.
Ds: “vinh quang con hân hoan”.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Cũng có thể là “nếm trải sự mục nát”.