Thi thiên 80:1-19

  • Tìm cầu Đấng Chăn Giữ của Y-sơ-ra-ên để được khôi phục

    • “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy khôi phục chúng con” (3)

    • Y-sơ-ra-ên là cây nho của Đức Chúa Trời (8-15)

Cho nhạc trưởng; điệu “Hoa huệ”. Bài gợi nhớ. Do A-sáp+ sáng tác. Thi ca. 80  Xin hãy lắng nghe, lạy Đấng Chăn Giữ của Y-sơ-ra-ên,Đấng dẫn Giô-sép như thể một bầy.+ Xin hãy tỏa sáng, lạy đấng ngự trên ngai phía trên* các chê-rúp.+   Trước Ép-ra-im, Bên-gia-min và Ma-na-se,Xin ngài tỏ ra uy lực;+Xin đến giải cứu chúng con.+   Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy khôi phục chúng con;+Xin cho ánh sáng mặt ngài chiếu trên chúng con, hầu chúng con được giải cứu.+   Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ngài ghét bỏ* lời cầu nguyện của dân ngài đến bao giờ?+   Ngài cho họ thức ăn là giọt lệ,Thức uống là nước mắt nhiều vô kể.   Ngài để chúng con thành thứ láng giềng tranh giành;Kẻ thù mặc sức chế nhạo không thôi.+   Lạy Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy khôi phục chúng con;Xin cho ánh sáng mặt ngài chiếu trên chúng con, hầu chúng con được giải cứu.+   Ngài đem cây nho+ ra khỏi Ai Cập,Đánh đuổi các nước rồi trồng nó vào.+   Ngài dọn sạch chỗ cho cây nho ấy. Nó bèn đâm rễ và lan khắp xứ.+ 10  Bóng nó bao trùm những ngọn núi cao,Còn cành che phủ những cây tuyết tùng của Đức Chúa Trời. 11  Cành nó vươn ra tận biển,Còn chồi đến tận sông lớn.*+ 12  Vậy sao ngài phá tường rào vườn nho,+Để ai qua đường cũng bứt trái nó?+ 13  Lợn lòi trong rừng phá nó,Muông thú ngoài đồng ăn no.+ 14  Lạy Đức Chúa Trời vạn quân, xin ngài quay lại;Từ trên trời cao, xin nhìn xuống xem! Xin hãy săn sóc cây nho,+ 15  Tức là gốc nho do tay hữu ngài đã trồng;+Xin hãy đoái nhìn con trai* mà ngài đã nuôi lớn mạnh cho mình.+ 16  Nó bị thiêu đốt trong lửa,+ bị đốn phá đi. Vì ngài nghiêm mặt quở trách, họ liền tiêu vong. 17  Nguyện sao tay ngài trợ giúp người bên tay hữu của ngài,Con người mà ngài đã nuôi lớn mạnh cho mình.+ 18  Bấy giờ chúng con sẽ không bỏ ngài. Xin bảo toàn mạng chúng con hầu được kêu cầu danh ngài. 19  Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy khôi phục chúng con;Xin cho ánh sáng mặt ngài chiếu trên chúng con, hầu chúng con được giải cứu.+

Chú thích

Cũng có thể là “giữa”.
Ds: “giận bốc khói với”.
Tức là sông Ơ-phơ-rát.
Hay “cành”.