Thi thiên 13:1-6

  • Trông mong ơn giải cứu của Đức Giê-hô-va

    • ‘Đức Giê-hô-va ôi, đến bao giờ?’ (1, 2)

    • Đức Giê-hô-va ban thưởng dồi dào (6)

Cho nhạc trưởng. Thi ca của Đa-vít. 13  Đức Giê-hô-va ôi, ngài quên con đến bao giờ? Mãi mãi sao? Ngài ẩn mặt đến chừng nào?+   Con nặng trĩu bao lo âu, ngày qua ngày lòng đớn đau đến bao giờ? Kẻ thù nghịch chiến thắng con đến chừng nào?+   Xin đoái nhìn và đáp lời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ôi! Xin khiến mắt con sáng ngời, kẻo con ngủ trong sự chết,   Kẻo kẻ thù hô lên rằng: “Ta thắng rồi!”. Xin chớ để bọn chống đối được hả hê vì con ngã.+   Phần con đây, con tin cậy tình yêu thương thành tín ngài,+Lòng vui mừng về hành động giải cứu của ngài.+   Tôi sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, bởi ngài ban thưởng cho tôi dồi dào.+

Chú thích