Đi đến nội dung

Thư viện

Thư viện chúng tôi có các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh. Đọc trực tuyến hoặc tải về những số mới nhất của tạp chí Tháp CanhTỉnh Thức! cùng những ấn phẩm khác bên dưới. Nghe các ấn phẩm miễn phí dưới dạng thu âm trong nhiều thứ tiếng. Xem hoặc tải Video trong nhiều ngôn ngữ, trong đó có những ngôn ngữ ký hiệu.

 

THÁP CANH

Sức khỏe tâm thần​—Kinh Thánh có thể giúp bạn

Bạn hoặc người thân yêu có đang đương đầu với một chứng bệnh tâm thần không? Hãy đọc số Tháp Canh này để biết Kinh Thánh có thể giúp ích thế nào.

THÁP CANH

Sức khỏe tâm thần​—Kinh Thánh có thể giúp bạn

Bạn hoặc người thân yêu có đang đương đầu với một chứng bệnh tâm thần không? Hãy đọc số Tháp Canh này để biết Kinh Thánh có thể giúp ích thế nào.

Tạp chí

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

THÁP CANH

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

THÁP CANH

Sách & sách mỏng

Một số cập nhật được tìm thấy trong ấn bản điện tử có thể chưa xuất hiện trong ấn bản in.

Ấn phẩm ra mắt tại Hội nghị Vùng

Xem hoặc tải về những ấn phẩm ra mắt sau mỗi ngày hội nghị

Xem các ấn phẩm ra mắt

Nguồn tài liệu khác

JW Library

Dùng Bản dịch Thế Giới Mới để đọc và học hỏi Kinh Thánh. So sánh các câu Kinh Thánh trong những bản dịch khác.

Thư viện trực tuyến (mở cửa sổ mới)

Nghiên cứu những đề tài Kinh Thánh trực tuyến bằng cách dùng các ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va.