Skip to content

Thư viện

Thư viện chúng tôi có các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh. Đọc trực tuyến hoặc tải về những số mới nhất của tạp chí Tháp CanhTỉnh Thức! cùng những ấn phẩm khác bên dưới. Nghe các ấn phẩm miễn phí dưới dạng thu âm trong nhiều thứ tiếng. Xem hoặc tải Video trong nhiều ngôn ngữ, trong đó có những ngôn ngữ ký hiệu.

 

THÁP CANH

Phá bỏ vòng thù ghét

Cần làm gì để xóa bỏ những hình thức thù ghét, chẳng hạn như phân biệt đối xử, quấy rối, nhục mạ hoặc hành hung?

THÁP CANH

Phá bỏ vòng thù ghét

Cần làm gì để xóa bỏ những hình thức thù ghét, chẳng hạn như phân biệt đối xử, quấy rối, nhục mạ hoặc hành hung?

Tạp chí

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

TỈNH THỨC!

THÁP CANH

Sách & sách mỏng

Một số cập nhật được tìm thấy trong ấn bản điện tử có thể chưa xuất hiện trong ấn bản in.

Nguồn tài liệu khác

JW Library

Dùng Bản dịch Thế Giới Mới để đọc và học hỏi Kinh Thánh. So sánh các câu Kinh Thánh trong những bản dịch khác.

Thư viện trực tuyến (opens new window)

Nghiên cứu những đề tài Kinh Thánh trực tuyến bằng cách dùng các ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va.