Skip to content

Công cụ học Kinh Thánh

Những công cụ và tài liệu giúp học Kinh Thánh có thể giúp bạn học Kinh Thánh một cách hiệu quả, khiến bạn cảm thấy hứng thú và thỏa nguyện.

CÁC PHẦN THỰC HÀNH

Sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời chấp nhận (Phần 1)

Có phải tất cả các tôn giáo đều đẹp lòng Đức Chúa Trời? Làm sao bạn có thể nhận ra tôn giáo chân chính? Hãy xem xét điều Kinh Thánh dạy và niềm tin của bạn.

CÁC PHẦN THỰC HÀNH

Sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời chấp nhận (Phần 1)

Có phải tất cả các tôn giáo đều đẹp lòng Đức Chúa Trời? Làm sao bạn có thể nhận ra tôn giáo chân chính? Hãy xem xét điều Kinh Thánh dạy và niềm tin của bạn.

Thảo luận với một người hướng dẫn

Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?

Kinh Thánh giúp hàng triệu người trên khắp thế giới tìm được lời giải đáp cho các câu hỏi quan trọng của đời sống. Bạn có muốn biết lời giải đáp không?

Buổi tìm hiểu Kinh Thánh diễn ra như thế nào?

Trên khắp thế giới, Nhân Chứng Giê-hô-va được biết đến với chương trình giúp mọi người tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí. Hãy xem chương trình này diễn ra như thế nào.

Yêu cầu được Nhân Chứng Giê-hô-va viếng thăm

Thảo luận một đề tài Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, hoặc thử tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí.

Tài liệu học Kinh Thánh miễn phí

Các phần thực hành

Ấn phẩm để thảo luận

Tin mừng từ Đức Chúa Trời!

Tin mừng từ Đức Chúa Trời là gì? Làm sao biết rằng tin mừng ấy có thật? Sách mỏng này giải đáp các câu hỏi thường gặp về Kinh Thánh.

Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?

Công cụ này được biên soạn để giúp bạn tìm hiểu những điều Kinh Thánh dạy về nhiều đề tài khác nhau, bao gồm tại sao chúng ta phải chịu đau khổ, điều gì xảy ra khi chết, làm sao có gia đình hạnh phúc, v.v.

Thảo luận tại buổi họp công cộng

Tham dự các buổi nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va

Hãy tìm hiểu địa điểm chúng tôi nhóm họp và cách chúng tôi thờ phượng. Mọi người đều được chào đón và không quyên tiền.

Điều gì diễn ra tại Phòng Nước Trời?

Mời bạn đến thăm Phòng Nước Trời để tận mắt thấy những điều diễn ra tại đó.

Nguồn tài liệu khác

JW Library

Dùng Bản dịch Thế Giới Mới để đọc và học hỏi Kinh Thánh. So sánh các câu Kinh Thánh trong những bản dịch khác.

Thư viện trực tuyến (opens new window)

Nghiên cứu những đề tài Kinh Thánh trực tuyến bằng cách dùng các ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va.