Đi đến nội dung

Công cụ học Kinh Thánh

Thư viện gồm những tài liệu và công cụ học Kinh Thánh miễn phí có thể giúp bạn có những buổi học ý nghĩa và hiểu Lời Đức Chúa Trời sâu sắc hơn. Hãy dùng Kinh Thánh trực tuyến, trong đó có nhiều công cụ để đào sâu. Hãy nâng cao chất lượng buổi học bằng cách dùng các video, tập bản đồ Kinh Thánh và những công cụ miễn phí khác.

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Hãy tìm hiểu đặc điểm của Bản dịch Thế Giới Mới, một bản Kinh Thánh chính xác và dễ đọc.

Video cho cuộc học hỏi Kinh Thánh

Giới thiệu các sách trong Kinh Thánh

Những thông tin và bối cảnh của mỗi sách trong Kinh Thánh.

Những dạy dỗ quan trọng

Các bài học qua video ngắn trả lời những câu hỏi quan trọng như: “Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra trái đất? Khi chết, điều gì xảy ra? Tại sao có đau khổ?”.

Ấn phẩm và tài liệu giúp học Kinh Thánh

Sơ lược về Kinh Thánh

Sách mỏng Kinh Thánh—Thông điệp nào cho nhân loại? cho biết sơ lược về Kinh Thánh một cách sống động và nhấn mạnh chủ đề chính của Kinh Thánh.

Tập bản đồ Kinh Thánh

Sách “Nhìn thấy xứ tốt tươi” gồm những bản đồ và biểu đồ về nhiều địa điểm vào thời Kinh Thánh, đặc biệt là Đất Hứa trong các thời kỳ khác nhau.

Câu Kinh Thánh cho ngày

Sách Tra xem Kinh Thánh mỗi ngày bao gồm câu Kinh Thánh cho mỗi ngày và phần bình luận cho câu Kinh Thánh ấy.

Bạn chọn đọc Kinh Thánh theo trình tự nào?

Chương trình này sẽ giúp bạn đọc Kinh Thánh mỗi ngày, có cái nhìn tổng quan về lịch sử hoặc bắt đầu đọc Kinh Thánh.

Hướng dẫn cách tra các câu Kinh Thánh

Danh mục 66 sách được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong hầu hết bản dịch Kinh Thánh. Sau tên sách là số chương và câu.

Kinh Thánh giải đáp

Hãy tìm hiểu thêm về các lời giải đáp của Kinh Thánh cho những thắc mắc về Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su, gia đình, sự đau khổ và nhiều đề tài khác.

Giải thích câu Kinh Thánh

Phần này sẽ giúp bạn hiểu nghĩa đúng của những cụm từ và câu trong Kinh Thánh mà nhiều người biết đến.

Thư viện trực tuyến (mở cửa sổ mới)

Nghiên cứu những đề tài Kinh Thánh trực tuyến bằng cách dùng các ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va.

Học Kinh Thánh với một người hướng dẫn

Chương trình tìm hiểu Kinh Thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va là gì?

Trong chương trình tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí này, bạn có thể dùng bất cứ bản dịch Kinh Thánh nào. Bạn có thể mời bạn bè hoặc cả gia đình cùng tham dự.

Yêu cầu được viếng thăm

Thảo luận câu hỏi về Kinh Thánh, hoặc tìm hiểu thêm về Nhân Chứng Giê-hô-va.