Skip to content

Âm nhạc trong sự thờ phượng của tín đồ đạo Đấng Ki-tô

Mở hoặc tải về các bản nhạc của đạo Đấng Ki-tô dùng để ngợi khen và thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Phần thanh nhạc, nhạc giao hưởng và nhạc đệm đều có sẵn.

 

 

NHỮNG BÀI HÁT ĐẶC SẮC

Làm bạn như xưa

Hãy bỏ qua những oán giận và trở lại làm bạn như xưa!

NHỮNG BÀI HÁT ĐẶC SẮC

Làm bạn như xưa

Hãy bỏ qua những oán giận và trở lại làm bạn như xưa!

Vui mừng ca hát cho Đức Giê-hô-va

Những bài hát đặc sắc

Hát chúc tụng Đức Giê-hô-va