Đi đến nội dung

Âm nhạc trong sự thờ phượng của tín đồ đạo Đấng Ki-tô

Mở hoặc tải về các bản nhạc của đạo Đấng Ki-tô dùng để ngợi khen và thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Phần thanh nhạc, nhạc giao hưởng và nhạc đệm đều có sẵn.

 

 

NHỮNG BÀI HÁT ĐẶC SẮC

‘Bình an như sông’

Sự bình an đến từ Đức Giê-hô-va tựa như dòng dông và sẽ mãi tuôn tràn.

NHỮNG BÀI HÁT ĐẶC SẮC

‘Bình an như sông’

Sự bình an đến từ Đức Giê-hô-va tựa như dòng dông và sẽ mãi tuôn tràn.