Hãy hát chúc tụng Đức Giê-hô-va​—Bài hát mới

Hãy thưởng thức các bài hát mới để ngợi khen và thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tải về nhạc và lời, rồi thực tập những bài hát tuyệt hay này.

BÀI HÁT 136

Nước Trời đang cai trị—Xin Nước ấy được đến!

Bài hát Nước Trời hùng hồn này ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời và công nhận Nước Trời dưới quyền cai trị của Chúa Giê-su Ki-tô.

BÀI HÁT 137

Xin giúp chúng con dạn dĩ

Hãy cùng cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho sự can đảm để làm chứng dạn dĩ về danh ngài.

BÀI HÁT 138

Giê-hô-va là danh Cha

Hãy ngợi khen danh vinh hiển của Đức Giê-hô-va và cho mọi người biết rằng ngài là Đấng Chí Cao.

BÀI HÁT 139

Xin Cha giúp chiên vững vàng

Nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời chăm sóc, che chở và giúp chiên ngài bước đi trung thành trong cuộc đua.

BÀI HÁT 140

Đời sống của người tiên phong

Nói lên tình yêu thương thành tín của bạn với Đức Giê-hô-va, niềm vui của bạn trong công việc thỏa nguyện và đời sống mà bạn yêu thích.

BÀI HÁT 141

Tìm kiếm người yêu chuộng sự bình an

Bài hát hào hứng, vui mừng về tình yêu thương của chúng ta dành cho người khác và việc chúng ta siêng năng tìm những chiên quý giá của Đức Chúa Trời.

BÀI HÁT 142

Rao giảng cho mọi loại người

Hãy hát về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va và trách nhiệm của chúng ta trong việc mời mọi loại người trở thành bạn Đức Chúa Trời.

BÀI HÁT 143

Ánh sáng trong thế gian tăm tối

Chiếu sáng trong thế gian tăm tối, thông điệp của chúng ta sáng ngời.

BÀI HÁT 144

Thông điệp mang lại sự sống

Chúng ta phải rao báo thông điệp Đức Chúa Trời trong khi vẫn còn thời gian.

BÀI HÁT 145

Chuẩn bị đi rao giảng

Ở nhà thì dễ hơn, nhưng chúng ta có thể được thêm sức để đi rao giảng.

BÀI HÁT 146

Anh đã làm điều ấy cho tôi

Chúa Giê-su xem bất cứ hành động nào thể hiện tình yêu thương và sự hỗ trợ đối với các anh em được xức dầu của ngài như thể là đã làm cho ngài.

BÀI HÁT 147

Một sản nghiệp đặc biệt

Đức Giê-hô-va yêu quý những người con được xức dầu bằng thần khí, và họ vui thích làm những điều ngài muốn.

BÀI HÁT 148

Ngài ban Con một dấu yêu

Cảm tạ Đức Giê-hô-va về món quà quý giá nhất. Món quà ấy mang lại hy vọng cho mọi người.

BÀI HÁT 149

Biết ơn về giá chuộc

Biểu hiện lớn nhất của tình yêu thương, sự hy sinh tình nguyện của Chúa Giê-su, cho chúng ta lý do để biết ơn Đức Giê-hô-va muôn đời.

BÀI HÁT 150

Phụng sự ở nơi có nhu cầu

Hãy biểu lộ ước muốn vui mừng phụng sự Đức Giê-hô-va trong bất cứ cách nào ngài muốn dùng anh chị.

BÀI HÁT 151

Con cái Đức Chúa Trời được tỏ lộ

Chúng ta háo hức trông mong ngày Đức Giê-hô-va cất các anh em của Đấng Ki-tô lên trời để cùng Chúa Giê-su hưởng chiến thắng và phần thưởng.

BÀI HÁT 152

Ngài là sức mạnh, hy vọng và niềm tin cậy của chúng con

Khi những lo lắng trong đời sống khiến chúng ta sợ hãi, Đức Chúa Trời là sức mạnh, hy vọng và niềm tin cậy của chúng ta.

BÀI HÁT 153

Lòng bạn cảm thấy làm sao?

Bạn cảm thấy thế nào khi đã làm hết mình để tìm những người xứng đáng?

BÀI HÁT 154

Chúng ta sẽ tiếp tục chịu đựng

Một bài hát giúp chúng ta chịu đựng gian khổ và phụng sự Đức Giê-hô-va cách trung tín cho đến cuối cùng.