Skip to content

Điều gì có thể đảm bảo cho bạn một tương lai bền vững?

Đó có phải là học vấn, tiền bạc hay điều gì khác? Mời bạn tìm lời giải đáp trong số Tháp Canh này.

 

Tìm hiểu thêm

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Hãy tìm hiểu đặc điểm của Bản dịch Thế Giới Mới, một bản Kinh Thánh chính xác và dễ đọc.

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Hãy tìm hiểu đặc điểm của Bản dịch Thế Giới Mới, một bản Kinh Thánh chính xác và dễ đọc.

Xem các video, bài hát, bài viết và tin tức mới nhất.

Xem có gì mới

Tham dự các buổi nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va

Hãy tìm hiểu địa điểm chúng tôi nhóm họp và cách chúng tôi thờ phượng. Mọi người đều được chào đón và không quyên tiền.

Yêu cầu được Nhân Chứng Giê-hô-va viếng thăm

Thảo luận một đề tài Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, hoặc thử tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí.

Nhân Chứng Giê-hô-va—Chúng tôi là ai?

Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và tự hào được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy xem trang web của chúng tôi. Đọc Kinh Thánh trực tuyến. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi.

 

Hai Nhân Chứng Giê-hô-va đang rao giảng cho một người đàn ông trên ruộng lúa.