Đi đến nội dung

Thoát khỏi căng thẳng

Cuộc sống ngày càng có nhiều căng thẳng. Nhưng có nhiều điều bạn có thể làm để thoát khỏi tình trạng này.

Như thế nào?

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Hãy tìm hiểu đặc điểm của Bản dịch Thế Giới Mới, một bản Kinh Thánh chính xác và dễ đọc.

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Hãy tìm hiểu đặc điểm của Bản dịch Thế Giới Mới, một bản Kinh Thánh chính xác và dễ đọc.

Xem các video, bài hát, bài viết và tin tức mới nhất.

Xem có gì mới

Thử tìm hiểu Kinh Thánh

Hãy tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí, một người dạy với một người học.

Yêu cầu được viếng thăm

Thảo luận câu hỏi về Kinh Thánh, hoặc tìm hiểu thêm về Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy tham dự một buổi nhóm họp

Mời quý vị tìm hiểu về các buổi nhóm họp của chúng tôi. Hãy tìm một địa điểm gần nơi ở của quý vị.

Nhân Chứng Giê-hô-va—Chúng tôi là ai?

Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và tự hào được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy xem trang web của chúng tôi. Đọc Kinh Thánh trực tuyến. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi.

 

Hai Nhân Chứng Giê-hô-va đang rao giảng cho một người đàn ông trên ruộng lúa.