Skip to content

Đức tin

Đức tin là động lực mạnh mẽ để làm điều đúng, có thể giúp bạn đứng vững ngay bây giờ và có hy vọng chắc chắn cho tương lai. Dù bạn chưa từng có đức tin, mất đức tin hoặc muốn củng cố đức tin, Kinh Thánh vẫn có thể giúp bạn.

ĐỨC TIN

Liệu lời kêu cứu đòi công lý có được đáp lại?

Kinh Thánh cho thấy công lý thật đến từ Đức Chúa Trời, đấng xem mọi người đều là bình đẳng.

ĐỨC TIN

Liệu lời kêu cứu đòi công lý có được đáp lại?

Kinh Thánh cho thấy công lý thật đến từ Đức Chúa Trời, đấng xem mọi người đều là bình đẳng.

Hãy noi theo đức tin của họ—Những câu chuyện sống động về các nhân vật Kinh Thánh

Ấn phẩm

Tin mừng từ Đức Chúa Trời!

Tin mừng từ Đức Chúa Trời là gì? Làm sao biết rằng tin mừng ấy có thật? Sách mỏng này giải đáp các câu hỏi thường gặp về Kinh Thánh.