Skip to content

Đức tin

Đức tin là động lực mạnh mẽ để làm điều đúng, có thể giúp bạn đứng vững ngay bây giờ và có hy vọng chắc chắn cho tương lai. Dù bạn chưa từng có đức tin, mất đức tin hoặc muốn củng cố đức tin, Kinh Thánh vẫn có thể giúp bạn.

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP

Tại sao cầu nguyện? Đức Chúa Trời có đáp lời tôi?

Đức Chúa Trời có đáp lời khi bạn cầu nguyện hay không phần lớn tùy thuộc vào chính bạn.

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP

Tại sao cầu nguyện? Đức Chúa Trời có đáp lời tôi?

Đức Chúa Trời có đáp lời khi bạn cầu nguyện hay không phần lớn tùy thuộc vào chính bạn.

Hãy noi theo đức tin của họ—Những câu chuyện sống động về các nhân vật Kinh Thánh