Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao có đau khổ?

Tại sao có đau khổ?

Nhiều người thắc mắc tại sao thế giới lại đầy hận thù và đau khổ. Kinh Thánh cho chúng ta lời giải đáp thỏa đáng và an ủi.