Skip to content

Cầu nguyện

Tại sao cầu nguyện?

Có nên cầu nguyện không?

Đức Chúa Trời có thể nhậm lời cầu nguyện nhưng không phải bằng phép lạ.

Cầu nguyện—Tại sao?

Ít đề tài Kinh Thánh khiến người ta tò mò như thế. Nhưng lời cầu nguyện có thật sự cần thiết?

Tại sao cầu nguyện? Đức Chúa Trời có đáp lời tôi?

Đức Chúa Trời có đáp lời khi bạn cầu nguyện hay không phần lớn tùy thuộc vào chính bạn.

Cách cầu nguyện

Kinh Thánh nói gì về việc cầu nguyện?

Chúng ta có nên cầu nguyện với thiên thần hoặc các thánh không?

Tôi có thể cầu nguyện về điều gì?

Hãy xem tại sao những lo lắng của bạn không quá nhỏ nhặt đối với Đức Chúa Trời.

Không ngừng cầu xin ơn của Thượng Đế

Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào để được Thượng Đế lắng nghe và ban phước?

Tại sao có một số lời cầu nguyện không được nhậm?

Như người cha yêu thương, Đức Chúa Trời sẵn sàng nghe chúng ta cầu nguyện. Nhưng ngài có nhậm mọi lời cầu nguyện?

Tại sao Đức Chúa Trời không đáp lại một số lời cầu nguyện?

Lời cầu nguyện nào không được Đức Chúa Trời nhậm và ai không được ngài lắng nghe?

Tại sao cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su?

Làm thế nào việc cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su chứng tỏ lòng quý trọng đối với ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời?

Tôi có nên cầu nguyện các thánh?

Hãy xem Kinh Thánh cho biết chúng ta nên cầu nguyện với ai.