Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | MÓN QUÀ QUÝ NHẤT DÀNH CHO BẠN!

Món quà quý nhất—Tại sao đặc biệt như thế?

Món quà quý nhất—Tại sao đặc biệt như thế?

Theo bạn, một món quà quý dựa trên những yếu tố nào? Hẳn là bốn yếu tố sau: (1) ai là người tặng, (2) động lực là gì, (3) người tặng phải hy sinh điều gì, và (4) có đáp ứng nhu cầu thực tế không. Xem xét các yếu tố này có thể giúp chúng ta càng trân trọng giá chuộc, món quà quý nhất của Đức Chúa Trời.

AI TẶNG MÓN QUÀ?

Một số món quà quý vì đến từ người có quyền hành hoặc người mà chúng ta xem trọng. Số khác dù không đáng giá bao nhiêu nhưng rất quý vì là quà của người nhà hoặc bạn thân. Đó là trường hợp của món quà mà bác Russell tặng anh Jordan, được đề cập trong bài trước. Điều này áp dụng thế nào cho món quà giá chuộc?

Thứ nhất, Kinh Thánh cho biết “Đức Chúa Trời đã sai Con một của ngài xuống thế gian, hầu nhờ Con ấy mà chúng ta có sự sống” (1 Giăng 4:9). Điều này cho thấy món quà giá chuộc thật sự rất quý. Không ai có quyền hành hơn Đức Chúa Trời. Một người viết sách Thi-thiên nói về ngài: “Chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất” (Thi-thiên 83:18). Rõ ràng, món quà giá chuộc đến từ đấng cao cả nhất.

Thứ nhì, Đức Chúa Trời là ‘Cha chúng ta’ (Ê-sai 63:16). Theo nghĩa nào? Ngài đã ban cho chúng ta sự sống. Hơn nữa, ngài luôn yêu thương chúng ta như người cha hết lòng yêu thương con mình. Đức Chúa Trời hỏi Ép-ra-im (cách gọi dân ngài thời xưa): “Ép-ra-im há là con rất thiết của ta, là con mà ta ưa-thích sao?... Ta đã động lòng vì nó; phải, ta sẽ thương-xót nó” (Giê-rê-mi 31:20). Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng có cảm xúc như thế với những người thờ phượng ngài. Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng mà còn là Cha trung tín và Bạn của chúng ta. Vì thế, chẳng phải bất kỳ món quà nào đến từ ngài đều đáng trân trọng sao?

ĐỘNG LỰC LÀ GÌ?

Một số món quà quý vì được tặng không phải do bắt buộc mà xuất phát từ tình yêu thương chân thành. Người ban cho một cách bất vị kỷ sẽ không mong đợi lòng tốt của mình được đền đáp.

Đức Chúa Trời đã ban Con ngài vì yêu thương chúng ta. Kinh Thánh nói: “Trong trường hợp của chúng ta, tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tỏ ra qua điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một của ngài xuống thế gian”. Mục đích là gì? Đó là để “nhờ Con ấy mà chúng ta có sự sống” (1 Giăng 4:9). Đức Chúa Trời có bị buộc phải làm thế không? Hoàn toàn không! “Giá chuộc của Đấng Ki-tô Giê-su” thể hiện “lòng nhân từ bao la” của Đức Chúa Trời.—Rô-ma 3:24.

Tại sao món quà của Đức Chúa Trời là biểu hiện của “lòng nhân từ bao la”? Kinh Thánh giải thích: “Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương với chúng ta qua cách này: Trong khi chúng ta vẫn còn là người tội lỗi, Đấng Ki-tô đã chết cho chúng ta” (Rô-ma 5:8). Tình yêu thương bất vị kỷ thôi thúc Đức Chúa Trời hành động vì loài người yếu đuối và tội lỗi. Chúng ta không xứng đáng với tình yêu thương đó, và cũng không bao giờ có thể đền đáp ngài. Từ trước đến nay, món quà này là biểu hiện cao cả nhất của tình yêu thương.

PHẢI HY SINH ĐIỀU GÌ?

Một số món quà quý vì cho thấy sự hy sinh lớn lao của người tặng. Khi một người sẵn sàng tặng chúng ta điều gì đó quý giá đối với họ, món quà đó thật sự rất quý.

Đức Chúa Trời “đã ban Con một của ngài” cho chúng ta (Giăng 3:16). Đó là người con yêu dấu nhất của ngài. Trong hàng thiên niên kỷ Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ, Chúa Giê-su đã cùng làm việc với ngài và “được ngài đặc biệt quý mến” (Châm-ngôn 8:30, NW). Chúa Giê-su là “Con yêu dấu” và là “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình” (Cô-lô-se 1:13-15). Mối quan hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su vượt quá khả năng hình dung của chúng ta.

Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va “đã không giữ lại Con mình” (Rô-ma 8:32). Ngài ban điều tốt nhất cho chúng ta. Món quà đó là sự hy sinh lớn lao nhất của ngài!

ĐÁP ỨNG NHU CẦU CẤP THIẾT NÀO?

Một số món quà quý vì đáp ứng nhu cầu thực tế, thậm chí vào đúng những lúc cấp bách. Chẳng hạn, nếu mắc một căn bệnh hiểm nghèo và chi phí điều trị nằm ngoài khả năng của bạn, hẳn bạn vô cùng biết ơn khi có người tình nguyện chi trả cho mình! Món quà đó thật vô giá phải không?

Kinh Thánh nói: “Như trong A-đam mọi người đều chết thì trong Đấng Ki-tô mọi người sẽ nhận được sự sống” (1 Cô-rinh-tô 15:22). Vì là con cháu của A-đam nên tất cả chúng ta “đều chết”, không thể tự thoát khỏi sự đau đớn của bệnh tật và cái chết, không thể tự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và trong sạch trước mắt ngài. Là con người thấp hèn, chúng ta không thể giúp chính mình hoặc bất cứ ai “nhận được sự sống”. Kinh Thánh nói rõ: “Chẳng có người nào chuộc được anh em mình, hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời” (Thi-thiên 49:7). Chúng ta rất cần sự giúp đỡ vì không thể trả được giá chuộc. Nếu chỉ dựa vào bản thân, chúng ta hoàn toàn vô vọng.

Vì tình yêu thương bao la, Đức Giê-hô-va sẵn sàng trả giá chuộc để chữa trị “căn bệnh hiểm nghèo” của chúng ta, nhờ đó “mọi người sẽ nhận được sự sống” qua Chúa Giê-su. Giá chuộc thực hiện điều này bằng cách nào? Kinh Thánh cho biết: “Huyết của Con ngài là Chúa Giê-su tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội”. Đúng vậy, đức tin nơi huyết Chúa Giê-su mở ra cho chúng ta cơ hội được tha tội và nhận sự sống vĩnh cửu (1 Giăng 1:7; 5:13). Giá chuộc thực hiện được điều gì cho những người thân quá cố của chúng ta? Lời Đức Chúa Trời đảm bảo: “Bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người [Chúa Giê-su] mà có sự sống lại”.—1 Cô-rinh-tô 15:21. *

Ngoài sự hy sinh của Chúa Giê-su, không có món quà nào khác đến từ một quyền hành cao hơn và với động lực yêu thương lớn hơn. Không ai hy sinh nhiều cho chúng ta như Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Không món quà nào khác có thể giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Thật thế, không món quà nào khác có giá trị cao cả như giá chuộc.

 

^ đ. 19 Để biết thêm thông tin về việc Đức Chúa Trời có ý định làm người chết sống lại, xin xem chương 7 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản. Cũng có tại www.jw.org/vi.