Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

 QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Cầu nguyện

Cầu nguyện

Có ai nghe lời cầu nguyện của chúng ta không?

“Hỡi Đấng nghe lời cầu- nguyện, các xác-thịt đều sẽ đến cùng Ngài”.Thi-thiên 65:2.

ĐIỀU NGƯỜI TA NÓI:

Người ta nói rằng các lời cầu nguyện dường như chỉ luẩn quẩn trong bốn bức tường. Có lẽ những người đang đau khổ càng dễ cho rằng không có đấng nào nghe lời cầu nguyện của họ.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Kinh Thánh cho biết: “Mắt Đức Giê-hô-va [Thượng Đế] dõi theo người công chính, tai ngài nghe lời cầu xin tha thiết của họ; nhưng mặt Đức Giê-hô-va đối nghịch với kẻ làm điều xấu” (1 Phi-e-rơ 3:12). Rõ ràng, Thượng Đế, hay Đức Chúa Trời, có lắng nghe lời cầu nguyện. Tuy nhiên, ngài đặc biệt để ý đến lời cầu nguyện của những người sống theo luật lệ ngài. Đức Chúa Trời sẵn sàng lắng nghe khi chúng ta cầu nguyện, vì câu Kinh Thánh khác nói: “Chúng ta cũng tin chắc điều này nơi Đức Chúa Trời: Nếu chúng ta xin bất cứ điều gì phù hợp với ý muốn ngài thì ngài nghe chúng ta” (1 Giăng 5:14). Vì thế, những người thành tâm cầu nguyện cần biết đâu là lời cầu xin phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời.

 Chúng ta nên cầu nguyện như thế nào?

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lặp đi lặp lại”.—Ma-thi-ơ 6:7.

ĐIỀU NGƯỜI TA NÓI:

Các tín đồ của nhiều tôn giáo, chẳng hạn như Phật giáo, Công giáo, Ấn Độ giáo và Hồi giáo, được dạy rằng phải dùng chuỗi hạt để cầu kinh và đếm số bài kinh.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Lời cầu nguyện nên xuất phát từ đáy lòng và được bày tỏ một cách chân thành. Vì thế, chúng ta không nên học thuộc lòng lời cầu nguyện và lặp lại một cách máy móc. Kinh Thánh khuyên chúng ta: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lặp đi lặp lại như dân ngoại thường làm, vì họ tưởng rằng hễ nói nhiều thì sẽ được nhậm. Vậy, đừng bắt chước họ, vì Cha của anh em là Đức Chúa Trời đã biết anh em cần gì, trước khi cầu xin ngài”.—Ma-thi-ơ 6:7, 8.

TẠI SAO QUAN TRỌNG?

Khi những người thờ phượng Đức Chúa Trời không dâng lời cầu nguyện theo cách ngài chấp nhận, rất có thể họ lãng phí thời gian hoặc xúc phạm ngài. Kinh Thánh cảnh báo rằng lời cầu nguyện của những người không chịu làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là “gớm-ghiếc” với ngài.—Châm-ngôn 28:9.

Chúng ta nên cầu nguyện với ai?

“Hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu-cầu đang khi Ngài ở gần!”.—Ê-sai 55:6.

ĐIỀU NGƯỜI TA NÓI:

Một số người có đạo cầu nguyện với bà Ma-ri hoặc những nhân vật khác, chẳng hạn như các thiên thần và những người được tôn là thánh, trong đó có “Thánh An-tôn” của thành Padua. Người ta cho rằng “vị thánh” này chăm sóc “cả nhu cầu tâm linh lẫn trần tục”. Còn “Thánh Giu-đa” được xem là thánh của “những tâm hồn tuyệt vọng”. Nhiều người thờ Chúa cầu nguyện với những “vị thánh” và các thiên thần, hy vọng các vị ấy sẽ chuyển lời cầu khẩn của họ lên Đức Chúa Trời.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Những người thờ phượng thật nên cầu nguyện với ‘Cha chúng ta ở trên trời’ (Ma-thi-ơ 6:9). Kinh Thánh khuyên chúng ta: “Đừng lo lắng bất cứ điều gì, nhưng trong mọi việc, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình lời thỉnh cầu của anh em cho Đức Chúa Trời”.Phi-líp 4:6.