Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đấng Tối Cao và Chúa Giê-su là ai?

Đấng Tối Cao và Chúa Giê-su là ai?

Người ta thờ nhiều thần, nhưng chỉ có một Đấng Tối Cao (Giăng 17:3). Ngài là Chúa Tối Thượng, Đấng Tạo Hóa của muôn vật và Nguồn của sự sống. Chỉ mình ngài xứng đáng để chúng ta thờ phượng.—Thi thiên 73:28; Khải huyền 4:11.

Đấng Tối Cao là ai?

Danh Đức Chúa Trời xuất hiện trong Kinh Thánh nguyên thủy KHOẢNG 7.000 LẦN

GIÊ-HÔ-VA là danh Đức Chúa Trời

CHÚA, THIÊN CHÚA, CHA là một số tước hiệu của Đức Giê-hô-va

Danh riêng. Chính ngài phán: “Ta là Đức Giê-hô-va. Ấy là danh ta” (Ê-sai 42:8). Danh riêng của ngài xuất hiện khoảng 7.000 lần trong Kinh Thánh. Nhưng nhiều bản dịch Kinh Thánh đã cố tình xóa bỏ danh ấy và thay thế bằng tước hiệu khác, như “Chúa”. Tuy nhiên, Đấng Tối Cao muốn bạn trở thành bạn của ngài, và khuyến khích bạn “kêu cầu danh ngài”.—Thi thiên 105:1.

Tước hiệu. Kinh Thánh dùng nhiều tước hiệu để nói về Đức Giê-hô-va như “Đức Chúa Trời”, “Thiên Chúa”, “Đấng Toàn Năng”, “Đấng Tạo Hóa”, “Cha”, “Chúa” và “Chúa Tối Thượng”. Trong nhiều lời cầu nguyện mà Kinh Thánh ghi lại, ngài được gọi bằng cả tước hiệu tôn kính lẫn danh riêng là Giê-hô-va.—Đa-ni-ên 9:4.

Hình dạng. Đức Giê-hô-va là thần linh (Giăng 4:24). Kinh Thánh khẳng định “chưa từng có người nào thấy Đức Chúa Trời” (Giăng 1:18). Nhưng Kinh Thánh cho biết cảm xúc của ngài. Con người có thể khiến ngài đau buồn hoặc ‘làm lòng ngài vui mừng’.—Châm ngôn 27:11; Thi thiên 78:40, 41.

Những đức tính tuyệt vời. Đức Chúa Trời không thiên vị ai, dù họ thuộc quốc gia nào hay có xuất thân ra sao (Công vụ 10:34, 35). Ngài cũng “thương xót và trắc ẩn, chậm nóng giận, giàu tình yêu thương thành tín và sự chân thật” (Xuất Ai Cập 34:6, 7). Tuy nhiên, ngài có bốn đức tính nổi bật.

Quyền năng. Vì là “Đức Chúa Trời Toàn Năng” nên ngài có sức mạnh vô song để thực hiện bất cứ lời hứa nào.—Sáng thế 17:1.

Khôn ngoan. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt trội hơn bất cứ ai. Theo nghĩa đó, Kinh Thánh gọi ngài là “đấng khôn ngoan duy nhất”.—Rô-ma 16:27.

Công bằng. Đức Chúa Trời luôn làm điều đúng. Những việc ngài làm “thật hoàn hảo”, và ngài “chẳng bao giờ bất công”.—Phục truyền luật lệ 32:4.

Yêu thương. Kinh Thánh nói “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1 Giăng 4:8). Ngài không chỉ biểu lộ tình yêu thương mà còn là hiện thân của tình yêu thương. Tình yêu thương cao cả chi phối mọi điều ngài làm, nhờ đó, chúng ta nhận được nhiều lợi ích.

Tình bạn giữa ngài với con người. Đức Chúa Trời là Cha đầy yêu thương của chúng ta (Ma-thi-ơ 6:9). Nếu đặt đức tin nơi ngài, chúng ta có thể trở thành bạn ngài (Thi thiên 25:14). Thật ra, Đức Chúa Trời mời bạn đến gần ngài qua lời cầu nguyện và ‘trút hết mọi lo lắng cho ngài, vì ngài quan tâm đến bạn’.—1 Phi-e-rơ 5:7; Gia-cơ 4:8.

Chúa Giê-su có phải là Đức Chúa Trời không?

Chúa Giê-su không phải là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su là tạo vật đặc biệt vì chỉ một mình ngài được Đức Chúa Trời trực tiếp tạo ra. Đó là lý do Kinh Thánh gọi ngài là Con Đức Chúa Trời (Giăng 1:14). Sau khi tạo ra Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va dùng con đầu tiên này làm “thợ cả” để dựng nên muôn vật.—Châm ngôn 8:30, 31; Cô-lô-se 1:15, 16.

Chúa Giê-su không bao giờ nhận mình là Đức Chúa Trời. Thay vì thế, Chúa Giê-su nhấn mạnh: “Tôi là người đại diện cho ngài, và ngài phái tôi đến” (Giăng 7:29). Khi nói chuyện với một môn đồ, Chúa Giê-su gọi Đức Giê-hô-va là “Cha tôi và Cha anh em”, “Đức Chúa Trời tôi và Đức Chúa Trời anh em” (Giăng 20:17). Sau khi chết, ngài được Đức Giê-hô-va làm cho sống lại ở trên trời. Ngài cũng được ban cho quyền hành rất lớn khi ở bên hữu Cha ngài.—Ma-thi-ơ 28:18; Công vụ 2:32, 33.

Chúa Giê-su có thể giúp bạn đến gần Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su xuống thế để dạy chúng ta về Cha ngài. Chính Đức Giê-hô-va phán về Chúa Giê-su: “Đây là Con yêu dấu của ta. Hãy nghe lời người” (Mác 9:7). Chúa Giê-su hiểu rõ về Đức Chúa Trời hơn bất cứ ai. Ngài cho biết: “Không ai biết Cha là ai, ngoại trừ Con và người nào mà Con muốn tỏ cho biết”.—Lu-ca 10:22.

Chúa Giê-su phản ánh các đức tính của Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo. Chúa Giê-su noi gương Cha ngài một cách hoàn hảo đến mức ngài có thể nói: “Ai đã thấy tôi là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Nhờ những hành động và lời nói đầy yêu thương của ngài, người ta được thu hút đến gần Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su cho biết: “Tôi là đường đi, chân lý và sự sống. Không ai đến được với Cha nếu không qua tôi” (Giăng 14:6). Ngài cũng nói: “Những người thờ phượng chân chính sẽ thờ phượng Cha theo thần khí và chân lý, vì Cha tìm kiếm những người thờ phượng như thế” (Giăng 4:23). Hãy thử hình dung: Đức Giê-hô-va đang tìm kiếm những người muốn biết về ngài giống như bạn!