Skip to content

Loạt bài

Hãy xem qua và đọc những bài nói về các đề tài như Kinh Thánh, lợi ích thiết thực của Kinh Thánh và những hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va. Hãy chọn một ngôn ngữ từ khung ngôn ngữ để đọc loạt bài có trong ngôn ngữ đó.

 

CÁCH DÙNG QUỸ ĐÓNG GÓP

Kênh vệ tinh JW phủ sóng đến những nơi không có Internet

Làm thế nào anh em ở châu Phi có thể xem Kênh truyền thông JW dù không thể truy cập Internet?

CÁCH DÙNG QUỸ ĐÓNG GÓP

Kênh vệ tinh JW phủ sóng đến những nơi không có Internet

Làm thế nào anh em ở châu Phi có thể xem Kênh truyền thông JW dù không thể truy cập Internet?