Đi đến nội dung

Loạt bài

Hãy xem qua và đọc những bài nói về các đề tài như Kinh Thánh, lợi ích thiết thực của Kinh Thánh và những hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va. Hãy chọn một ngôn ngữ từ khung ngôn ngữ để đọc loạt bài có trong ngôn ngữ đó.

 

HÃY THỨC CANH!

Trí tuệ nhân tạo—Giúp ích hay đe dọa?

Kinh Thánh cho thấy tại sao con người không thể đảm bảo rằng những cải tiến về công nghệ sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích tốt.

HÃY THỨC CANH!

Trí tuệ nhân tạo—Giúp ích hay đe dọa?

Kinh Thánh cho thấy tại sao con người không thể đảm bảo rằng những cải tiến về công nghệ sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích tốt.