Skip to content

Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su

Hàng năm tại hàng ngàn địa điểm khắp nơi trên thế giới, chúng tôi tưởng niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su. Chúng tôi làm thế vì ngài giao mệnh lệnh cho các môn đồ: “Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi” (Lu-ca 22:19). Buổi lễ tưởng niệm kế tiếp sẽ được cử hành vào:

Thứ bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021

Chúng tôi mời quý vị tham gia sự kiện đặc biệt này. Cũng như bao buổi nhóm họp khác, buổi họp này mở cửa cho tất cả mọi người. Chỗ ngồi miễn phí và không có quyên tiền.