Skip to content

Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su

Thứ Ba, ngày 4 tháng 4 năm 2023

Mỗi năm một lần, Nhân Chứng Giê-hô-va tưởng niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su Ki-tô theo mệnh lệnh của ngài: “Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi”.—Lu-ca 22:19.

Câu hỏi thường gặp

Chương trình sẽ kéo dài bao lâu?

Chương trình sẽ kéo dài khoảng một tiếng.

Điều gì diễn ra tại Lễ Tưởng Niệm?

Lễ Tưởng Niệm sẽ mở đầu và kết thúc bằng bài hát, cũng như lời cầu nguyện do một Nhân Chứng Giê-hô-va đại diện dâng. Phần chính của Lễ Tưởng Niệm là một bài giảng cho biết tầm quan trọng của việc Chúa Giê-su hy sinh mạng sống và cách để nhận lợi ích từ những gì mà Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta.