Đi đến nội dung

Phần đọc Kinh Thánh sống động

Hình dung các đoạn Kinh Thánh sống động bằng cách sử dụng các thu âm có thể tải được với những hiệu ứng âm thanh, âm nhạc cùng lời dẫn. Cũng có các video ngôn ngữ ký hiệu.

Chọn một ngôn ngữ trong khung ngôn ngữ và nhấp vào Tìm kiếm để xem các phần đọc Kinh Thánh sống động có trong ngôn ngữ ấy. Gõ từ khóa của tựa đề hoặc tên sách Kinh Thánh để xem phần đọc Kinh Thánh phù hợp.

 

XEM