Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Y khoa và Phẫu thuật

Liệu pháp y khoa để kiểm soát chảy máu và thiếu máu mà không cần truyền máu.

Nhi khoa

Liệu pháp y khoa nhằm điều trị bệnh nhân là trẻ sơ sinh và trẻ em mà không cần truyền máu.

Loại bệnh

Liệu pháp y khoa từ các tạp chí y học đã được các bác sĩ phê duyệt nhằm chữa bệnh mà không cần truyền máu.

Y đức và luật pháp

Các yếu tố đạo đức, pháp luật và xã hội mà bác sĩ cần xem xét khi điều trị cho bệnh nhân là Nhân Chứng Giê-hô-va.


Bài đáng chú ý

An international consensus statement on the management of postoperative anaemia after major surgical procedures.

Muñoz M, Acheson AG, Bisbe E, Butcher A, Gómez-Ramírez S, Khalafallah AA, Kehlet H, Kietaibl S, Liumbruno GM, Meybohm P, Rao Baikady R, Shander A, So-Osman C, Spahn DR, Klein AA

Nguồn‎: Anaesthesia 2018;73(11):1418-31.

Mã bài‎: PubMed 30062700

DOI‎: 10.1111/anae.14358

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30062700

Treatment of iron deficiency and iron deficiency anemia with intravenous ferric carboxymaltose in pregnancy.

Froessler B, Gajic T, Dekker G, Hodyl NA

Nguồn‎: Arch Gynecol Obstet 2018;298(1):75-82.

Mã bài‎: PubMed 29740690

DOI‎: 10.1007/s00404-018-4782-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29740690

Association of Anaesthetists guidelines: cell salvage for peri-operative blood conservation 2018.

Klein AA, Bailey CR, Charlton AJ, Evans E, Guckian-Fisher M, McCrossan R, Nimmo AF, Payne S, Shreeve K, Smith J, Torella F

Nguồn‎: Anaesthesia 2018;73(9):1141-50.

Mã bài‎: PubMed 29989144

DOI‎: 10.1111/anae.14331

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29989144

Restrictive versus liberal blood transfusion for gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.

Odutayo A, Desborough MJ, Trivella M, Stanley AJ, Dorée C, Collins GS, Hopewell S, Brunskill SJ, Kahan BC, Logan RF, Barkun AN, Murphy MF, Jairath V

Nguồn‎: Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2(5):354-60.

Mã bài‎: PubMed 28397699

DOI‎: 10.1016/S2468-1253(17)30054-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28397699

Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta-analysis.

Gallos ID, Williams HM, Price MJ, Merriel A, Gee H, Lissauer D, Moorthy V, Tobias A, Deeks JJ, Widmer M, Tunçalp Ö, Gulmezoglu AM, Hofmeyr GJ, Coomarasamy A

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2018;4:CD011689.

Mã bài‎: PubMed 29693726

DOI‎: 10.1002/14651858.CD011689.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29693726

Comprehensive blood conservation program in a new congenital cardiac surgical program allows bloodless surgery for the Jehovah Witness and a reduction for all patients.

Olshove V, Berndsen N, Sivarajan V, Nawathe P, Phillips A

Nguồn‎: Perfusion 2018;33(3):194-202.

Mã bài‎: PubMed 28985692

DOI‎: 10.1177/0267659117733810

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28985692

The efficacy of pre-operative preparation with intravenous iron and/or erythropoietin in anaemic patients undergoing orthopaedic surgery: an observational study.

Heschl M, Gombotz H, Haslinger-Eisterer B, Hofmann A, Böhler N, Meier J

Nguồn‎: Eur J Anaesthesiol 2018;35(4):289-97.

Mã bài‎: PubMed 29303906

DOI‎: 10.1097/EJA.0000000000000752

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29303906

A single center experience with romiplostim for the management of chemotherapy-induced thrombocytopenia.

Miao J, Leblebjian H, Scullion B, Parnes A

Nguồn‎: Am J Hematol 2018;93(4):E86-E88.

Mã bài‎: PubMed 29274130

DOI‎: 10.1002/ajh.25022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29274130


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.