Skip to content

Thông tin y khoa dành cho bác sĩ

Các tài liệu y khoa chứa nhiều thông tin về những thủ tục y tế và các ca phẫu thuật phức tạp được thực hiện thành công mà không cần truyền máu nguyên chất hoặc thành phần chính của máu. Việc tránh truyền máu được thành công là nhờ phối hợp các liệu pháp y khoa để giảm thiểu mất máu, bảo tồn máu của bệnh nhân và tăng cường hồng huyết cầu cũng như khả năng chịu thiếu máu. Trang này có những phần trích từ các tạp chí y học hàng đầu, trình bày bằng chứng ủng hộ việc bảo tồn máu của bệnh nhân và các phương cách thế cho việc truyền máu.