Thông tin y khoa dành cho bác sĩ

Các phần viện dẫn bài báo được chuyên gia thẩm định từ các tạp chí y học hàng đầu, trình bày bằng chứng ủng hộ các phương pháp y khoa tránh truyền máu đồng loài trong nhiều tình huống y tế và phẫu thuật.

Liên lạc với chúng tôi