Skip to content

Thông tin y khoa dành cho bác sĩ

Các tài liệu y khoa chứa nhiều thông tin về những thủ tục y tế và các ca phẫu thuật phức tạp được thực hiện thành công mà không cần truyền máu nguyên chất hoặc thành phần chính của máu. Việc tránh truyền máu được thành công là nhờ phối hợp các liệu pháp y khoa để giảm thiểu mất máu, bảo tồn máu của bệnh nhân và tăng cường hồng huyết cầu cũng như khả năng chịu thiếu máu. Trang này có những phần trích từ các tạp chí y học hàng đầu, trình bày bằng chứng ủng hộ việc bảo tồn máu của bệnh nhân và các phương cách thế cho việc truyền máu.

 

Y khoa và Phẫu thuật

Liệu pháp y khoa để kiểm soát chảy máu và thiếu máu mà không cần truyền máu.

Nhi khoa

Liệu pháp y khoa nhằm điều trị bệnh nhân là trẻ sơ sinh và trẻ em mà không cần truyền máu.

Loại bệnh

Liệu pháp y khoa từ các tạp chí y học đã được các bác sĩ phê duyệt nhằm chữa bệnh mà không cần truyền máu.

Y đức và luật pháp

Các yếu tố đạo đức, pháp luật và xã hội mà bác sĩ cần xem xét khi điều trị cho bệnh nhân là Nhân Chứng Giê-hô-va.


Bài đáng chú ý

Association of umbilical cord management strategies with outcomes of preterm infants: a systematic review and network meta-analysis. (opens new window)

Jasani B, Torgalkar R, Ye XY, Syed S, Shah PS

Nguồn‎: JAMA Pediatr 2021;175(4):e210102.

Mã bài‎: PubMed 33683307

DOI‎: 10.1001/jamapediatrics.2021.0102

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33683307 (opens new window)

Perioperative management of patients for whom transfusion is not an option. (opens new window)

Guinn NR, Resar LMS, Frank SM

Nguồn‎: Anesthesiology 2021;134(6):939-48.

Mã bài‎: PubMed 33857295

DOI‎: 10.1097/ALN.0000000000003763

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33857295 (opens new window)

Heart transplant in Jehovah's Witness patients: a case-control study. (opens new window)

Sander S, Singer-Englar T, Nishihara K, Esmailian F, Patel JK, Kobashigawa JA, Kittleson MM

Nguồn‎: J Heart Lung Transplant 2021;40(7):575-9.

Mã bài‎: PubMed 33839007

DOI‎: 10.1016/j.healun.2021.03.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33839007 (opens new window)

A multicenter study of romiplostim for chemotherapy-induced thrombocytopenia in solid tumors and hematologic malignancies. (opens new window)

Al-Samkari H, Parnes AD, Goodarzi K, Weitzman JI, Connors JM, Kuter DJ

Nguồn‎: Haematologica 2021;106(4):1148-57.

Mã bài‎: PubMed 32499239

DOI‎: 10.3324/haematol.2020.251900

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32499239 (opens new window)

Preoperative blood transfusions and morbidity in neonates undergoing surgery. (opens new window)

Dukleska K, Vinocur CD, Brenn BR, Lim DJ, Keith SW, Dirnberger DR, Berman L

Nguồn‎: Pediatrics 2020;146(5):e20193718.

Mã bài‎: PubMed 33087550

DOI‎: 10.1542/peds.2019-3718

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33087550 (opens new window)

Voxelotor in adolescents and adults with sickle cell disease (HOPE): long-term follow-up results of an international, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. (opens new window)

Howard J, Ataga KI, Brown RC, Achebe M, Nduba V, El-Beshlawy A, Hassab H, Agodoa I, Tonda M, Gray S, Lehrer-Graiwer J, Vichinsky E

Nguồn‎: Lancet Haematol 2021;8(5):e323-33.

Mã bài‎: PubMed 33838113

DOI‎: 10.1016/S2352-3026(21)00059-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33838113 (opens new window)

Efficacy and safety of intravenous ferric carboxymaltose compared with oral iron for the treatment of iron deficiency anaemia in women after childbirth in Tanzania: a parallel-group, open-label, randomised controlled phase 3 trial. (opens new window)

Vanobberghen F, Lweno O, Kuemmerle A, Mwebi KD, Asilia P, Issa A, Simon B, Mswata S, Schmidlin S, Glass TR, Abdulla S, Daubenberger C, Tanner M, Meyer-Monard S.

Nguồn‎: Lancet Glob Health 2021;9(2):e189-98

Mã bài‎: PubMed 33245866

DOI‎: 10.1016/S2214-109X(20)30448-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33245866 (opens new window)