Skip to content

Y khoa và Phẫu thuật

Liệu pháp y khoa để điều trị cho bệnh nhân mà không cần truyền máu. Chọn chuyên khoa dưới đây và một liệu pháp cụ thể. Nhấp vào tiêu đề của một trích dẫn để tải bài báo y khoa.

 

Đánh giá bệnh nhân trước khi phẫu thuật và đánh giá nguy cơ truyền máu

Lập kế hoạch và tối ưu hóa tình trạng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Tiếp cận đa phương thức, đa ngành và cá nhân hóa

Xử lý thiếu máu tiền phẫu và tối ưu hóa lượng hồng cầu

Xử lý bệnh giảm tiểu cầu

Xử lý sự chống đông máu và đảo ngược tác dụng

Xử lý và tối ưu hóa sự cầm máu

Kiểm soát thân nhiệt (Ngăn ngừa hạ thân nhiệt)

Tăng thể tích và truyền dịch một cách thận trọng

Sử dụng máu tự thân trong quá trình phẫu thuật

Các kỹ thuật bảo tồn máu có gây mê

Hạn chế trích máu tĩnh mạch để chẩn đoán nhằm tránh thiếu máu do khám bệnh hoặc điều trị

Xử lý thiếu máu hậu phẫu

Tối ưu hóa khả năng chịu đựng thiếu máu của bệnh nhân

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

Hậu quả bất lợi của việc chảy máu nặng

Các nguy cơ và sự không đảm bảo của việc truyền máu

Kết quả lâm sàng

Kết quả về kinh tế

Đánh giá, lên kế hoạch và chuẩn bị tiền sản

Cách tiếp cận đa ngành, đa phương thức, hoạch định trước và cá nhân hóa

Xử lý thiếu máu

Xử lý bệnh giảm tiểu cầu

Ngăn chặn hoặc trì hoãn sinh non

Tăng cường sự trưởng thành phổi thai nhi cho phụ nữ có nguy cơ sinh non.

Dự phòng bít mạch chu phẫu

Sử dụng máu tự thân trong quá trình phẫu thuật

Chủ động xử lý giai đoạn chuyển dạ thứ ba

Thuốc trợ đẻ

Kiểm soát xuất huyết hậu sản bằng phẫu thuật

Biện pháp tạm thời

Xử lý và tối ưu hóa sự cầm máu

Kiểm tra kỹ các dấu hiệu của việc chảy máu sau khi sinh

Sớm cắt bỏ tử cung nếu máu tiếp tục chảy không ngừng

Hạn chế trích máu tĩnh mạch để chẩn đoán nhằm tránh thiếu máu do khám bệnh hoặc điều trị

Xử lý thiếu máu hậu sản

Tối ưu hóa khả năng chịu đựng thiếu máu của bệnh nhân

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

Các phương pháp bổ trợ giúp ngăn ngừa biến chứng ở mẹ và trẻ sơ sinh

Trong hoàn cảnh thiếu nhân lực và thiết bị

Kết quả lâm sàng

Kết quả về kinh tế

Đánh giá bệnh nhân trước khi phẫu thuật và đánh giá nguy cơ truyền máu

Lập kế hoạch và tối ưu hóa tình trạng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Tiếp cận đa phương thức, đa ngành và cá nhân hóa

Xử lý thiếu máu tiền phẫu và tối ưu hóa lượng hồng cầu

Xử lý sự chống đông máu và đảo ngược tác dụng

Hạn chế mất máu không phải do chẩn đoán

Can thiệp tắc mạch hoặc bít mạch

Các kỹ thuật bảo tồn máu trong phẫu thuật

Các phương pháp xâm lấn tối thiểu

Xử lý và tối ưu hóa sự cầm máu

Kiểm soát thân nhiệt (Ngăn ngừa hạ thân nhiệt)

Tăng thể tích và truyền dịch một cách thận trọng

Sử dụng máu tự thân trong quá trình phẫu thuật

Truyền máu hoàn hồi sau phẫu thuật

Hạn chế trích máu tĩnh mạch để chẩn đoán nhằm tránh thiếu máu do khám bệnh hoặc điều trị

Xử lý thiếu máu hậu phẫu

Tối ưu hóa khả năng chịu đựng thiếu máu của bệnh nhân

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

Trong hoàn cảnh thiếu nhân lực và thiết bị

Hậu quả bất lợi của việc chảy máu nặng

Các nguy cơ và sự không đảm bảo của việc truyền máu

Kết quả lâm sàng

Kết quả về kinh tế