Skip to content

Liên hệ với người đại diện

Liên hệ với người đại diện Ủy ban liên lạc bệnh viện trong nước. Đây là một dịch vụ miễn phí 24/24 dành cho bác sĩ và nhân viên y tế chữa trị bệnh nhân là Nhân Chứng Giê-hô-va.

 

Văn phòng quốc tế

Dịch vụ Thông tin Bệnh viện

1 Kings Drive

TUXEDO PARK NY 10987-5500

UNITED STATES

HIS@jw.org

+1 718-560-4700

+1 718-560-4709 (Fax)