Skip to content

Nhi khoa

Liệu pháp y khoa để chữa trị bệnh nhân là trẻ em và trẻ sơ sinh mà không cần truyền máu. Chọn chuyên khoa nhi dưới đây và một liệu pháp cụ thể. Nhấp vào tiêu đề của một trích dẫn để tải tài liệu y khoa.

 

Đánh giá bệnh nhân trước khi phẫu thuật và đánh giá nguy cơ truyền máu

Lập kế hoạch và tối ưu hóa tình trạng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Tiếp cận đa phương thức, đa ngành và cá nhân hóa

Xử lý thiếu máu tiền phẫu và tối ưu hóa lượng hồng cầu

Xử lý bệnh giảm tiểu cầu

Xử lý và tối ưu hóa sự cầm máu

Kiểm soát thân nhiệt (Ngăn ngừa hạ thân nhiệt)

Tăng thể tích và truyền dịch một cách thận trọng

Sử dụng máu tự thân trong quá trình phẫu thuật

Các kỹ thuật bảo tồn máu có gây mê

Hạn chế trích máu tĩnh mạch để chẩn đoán nhằm tránh thiếu máu do khám bệnh hoặc điều trị

Xử lý thiếu máu hậu phẫu

Tối ưu hóa khả năng chịu đựng thiếu máu của bệnh nhân

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

Trong hoàn cảnh thiếu nhân lực và thiết bị

Hậu quả bất lợi của việc chảy máu nặng

Các nguy cơ và sự không đảm bảo của việc truyền máu

Kết quả lâm sàng

Kết quả về kinh tế

Đánh giá bệnh nhân trước khi phẫu thuật và đánh giá nguy cơ truyền máu

Lập kế hoạch và tối ưu hóa tình trạng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Tiếp cận đa phương thức, đa ngành và cá nhân hóa

Xử lý thiếu máu tiền phẫu và tối ưu hóa lượng hồng cầu

Xử lý sự chống đông máu và đảo ngược tác dụng

Can thiệp tắc mạch hoặc bít mạch

Các kỹ thuật bảo tồn máu trong phẫu thuật

Các phương pháp xâm lấn tối thiểu

Xử lý và tối ưu hóa sự cầm máu

Kiểm soát thân nhiệt (Ngăn ngừa hạ thân nhiệt)

Tăng thể tích và truyền dịch một cách thận trọng

Sử dụng máu tự thân trong quá trình phẫu thuật

Hạn chế trích máu tĩnh mạch để chẩn đoán nhằm tránh thiếu máu do khám bệnh hoặc điều trị

Xử lý thiếu máu hậu phẫu

Tối ưu hóa khả năng chịu đựng thiếu máu của bệnh nhân

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

Trong hoàn cảnh thiếu nhân lực và thiết bị

Hậu quả bất lợi của việc chảy máu nặng

Các nguy cơ và sự không đảm bảo của việc truyền máu

Kết quả lâm sàng

Kết quả về kinh tế