Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Nhi khoa

Liệu pháp y khoa để chữa trị bệnh nhân là trẻ em và trẻ sơ sinh mà không cần truyền máu. Chọn chuyên khoa nhi dưới đây và một liệu pháp cụ thể. Nhấp vào tiêu đề của một trích dẫn để tải tài liệu y khoa.

 

Đánh giá bệnh nhân trước khi phẫu thuật và đánh giá nguy cơ truyền máu

Lập kế hoạch và tối ưu hóa tình trạng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Tiếp cận đa phương thức, đa ngành và cá nhân hóa

Xử lý thiếu máu tiền phẫu và tối ưu hóa lượng hồng cầu

Xử lý bệnh giảm tiểu cầu

Xử lý và tối ưu hóa sự cầm máu

Kiểm soát thân nhiệt (Ngăn ngừa hạ thân nhiệt)

Tăng thể tích và truyền dịch một cách thận trọng

Sử dụng máu tự thân trong quá trình phẫu thuật

Các kỹ thuật bảo tồn máu có gây mê

Hạn chế trích máu tĩnh mạch để chẩn đoán nhằm tránh thiếu máu do khám bệnh hoặc điều trị

Xử lý thiếu máu hậu phẫu

Tối ưu hóa khả năng chịu đựng thiếu máu của bệnh nhân

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

Khi thiếu các thiết bị

Hậu quả bất lợi của việc chảy máu nặng

Các nguy cơ và sự không đảm bảo của việc truyền máu

Kết quả lâm sàng

Kết quả về kinh tế

Đánh giá bệnh nhân trước khi phẫu thuật và đánh giá nguy cơ truyền máu

Lập kế hoạch và tối ưu hóa tình trạng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Tiếp cận đa phương thức, đa ngành và cá nhân hóa

Xử lý thiếu máu tiền phẫu và tối ưu hóa lượng hồng cầu

Xử lý sự chống đông máu và đảo ngược tác dụng

Can thiệp tắc mạch hoặc bít mạch

Các kỹ thuật bảo tồn máu trong phẫu thuật

Các phương pháp xâm lấn tối thiểu

Xử lý và tối ưu hóa sự cầm máu

Kiểm soát thân nhiệt (Ngăn ngừa hạ thân nhiệt)

Tăng thể tích và truyền dịch một cách thận trọng

Sử dụng máu tự thân trong quá trình phẫu thuật

Hạn chế trích máu tĩnh mạch để chẩn đoán nhằm tránh thiếu máu do khám bệnh hoặc điều trị

Xử lý thiếu máu hậu phẫu

Tối ưu hóa khả năng chịu đựng thiếu máu của bệnh nhân

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

Khi thiếu các thiết bị

Hậu quả bất lợi của việc chảy máu nặng

Các nguy cơ và sự không đảm bảo của việc truyền máu

Kết quả lâm sàng

Kết quả về kinh tế


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.