Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Video

Những phim tài liệu dưới đây dành cho chuyên gia y tế, nhân viên xã hội và thành viên của bộ tư pháp. Các nhà khoa học và đội ngũ chuyên môn tham gia vào những video này không phải là Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ là các bác sĩ, nhà đạo đức học, chuyên gia về luật và nhà giáo dục đã được thế giới công nhận.

 

Các phương pháp y khoa không truyền máu—Đơn giản, an toàn, hiệu quả

Vì ngày càng có nhiều mối lo ngại về chi phí, tình trạng thiếu máu dự trữ, sự an toàn và rủi ro của việc truyền máu, nên việc bảo tồn máu được thế giới rất quan tâm. Video được giải thưởng này đề cập đến những phương pháp điều trị và phẫu thuật không dùng máu (video dài 30 phút).

Các phương pháp y khoa không truyền máu—Đáp ứng nhu cầu và quyền của bệnh nhân

Video này xem xét các vấn đề y tế, đạo đức, kinh tế và luật pháp liên quan đến các phương pháp không truyền máu. Video cho thấy tại sao các kỹ thuật không truyền máu có thể đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân trong khi tôn trọng quyền tự quyết và lựa chọn có hiểu biết của họ, đồng thời tiết kiệm chi phí (28 phút)


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.