Cách dùng quỹ đóng góp

Công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va được tài trợ bởi các khoản đóng góp tình nguyện. Hãy xem các khoản đóng góp này được dùng như thế nào để giúp cho người trên khắp thế giới.

Bảo trì các Phòng Nước Trời

Có hơn 60.000 Phòng Nước Trời trên thế giới. Chúng ta bảo trì Phòng Nước Trời như thế nào?

Cứu trợ thảm họa năm 2023—“Chúng tôi tận mắt chứng kiến tình yêu thương của Đức Giê-hô-va”

Trong năm 2023, công tác cứu trợ thảm họa đã mang lại những lợi ích nào? Công tác này phản ánh tình yêu thương của Đức Giê-hô-va như thế nào?

Việc xây cất giúp chúng ta rao giảng

Việc xây cất đóng một vai trò quan trọng trong việc rao giảng về Nước Trời. Khoản đóng góp của anh chị được dùng thế nào để hỗ trợ công việc quan trọng là xây dựng và bảo trì các cơ sở chi nhánh?

Các cơ sở thần quyền tôn vinh Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại

Những cơ sở được dùng riêng cho các trường thần quyền mang lại lợi ích thế nào cho học viên và giảng viên?

Quầy di động “để làm chứng cho muôn dân”

Trên khắp thế giới, người ta dễ dàng nhận ra quầy di động của chúng ta. Bằng cách nào chúng được mang thiết kế đó?

Cứu trợ thảm họa năm 2022—Tình yêu thương qua hành động

Trong năm 2022, chúng ta đã giúp các nạn nhân của thảm họa như thế nào?

Giữ cho Phòng Nước Trời an toàn trong đại dịch COVID-19

Chúng ta trở lại nhóm họp trực tiếp vào ngày 1-4-2022. Hãy xem việc giữ cho Phòng Nước Trời được an toàn để nhóm lại bao hàm những gì.

Người khiếm thính không bị lãng quên

Chúng ta có video trong hơn 100 ngôn ngữ ký hiệu! Chúng ta sản xuất và đưa chúng đến với người xem như thế nào?

Cứu trợ trong khi “nghe tiếng ầm ĩ của chiến tranh và nghe tin tức về chiến tranh”

Làm sao công tác cứu trợ cho anh em tại Ukraine được thực hiện khi chiến tranh đang diễn ra khốc liệt? Công tác cứu trợ đó có tác động nào?

Một công cụ học hỏi Kinh Thánh đặc biệt

Sách Vui sống mãi mãi! được làm bằng những vật liệu khác với các sách mà chúng ta sản xuất. Hãy tìm hiểu lý do.

Cứu trợ thảm họa năm 2021—Không bỏ rơi anh em

Trong năm 2021, một số nước cần sự trợ giúp không chỉ để đương đầu với đại dịch COVID-19 mà còn với các thảm họa nghiêm trọng khác.

Những tin tức đáng tin cậy và củng cố đức tin

Nhờ mục Tin tức trên jw.org, chúng ta được cập nhật thông tin về anh em trên thế giới. Những bài trong mục này được chuẩn bị như thế nào?

Những bài hát giúp chúng ta đến gần hơn với Đức Chúa Trời

Anh chị có một bài hát đặc sắc mà mình thích nhất không? Có bao giờ anh chị thắc mắc bài ấy được sản xuất như thế nào?

Những dấu chấm giúp thay đổi đời sống

Chúng ta không chỉ sản xuất các ấn phẩm chữ nổi mà còn dạy người ta biết cách đọc chữ nổi.

Một thư viện trong lòng bàn tay

Ứng dụng JW Library được xem là “một món quà vô giá”. Hãy xem cần điều gì để duy trì và cải tiến ứng dụng này.

Phát sóng chương trình hội nghị

Hội nghị năm 2020 đã được đăng trên Internet, nhưng nhiều anh chị ở Malawi và Mozambique không thể kết nối Internet. Làm thế nào họ có thể thưởng thức chương trình hội nghị?

Cứu trợ toàn cầu trong đại dịch

Công tác cứu trợ của chúng ta trong đại dịch COVID-19 đã gây ấn tượng với cả anh em Nhân Chứng và những người khác.

Các giáo sĩ được phái đến “tận cùng trái đất”

Chúng ta có hơn 3.000 giáo sĩ đang phục vụ trên khắp thế giới. Nhờ đâu mà nhu cầu của họ được chăm lo?

Bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong những cộng đồng người bản địa

Khi những người chống đối xâm phạm quyền tự do thờ phượng của Nhân Chứng Giê-hô-va thì các anh nhanh chóng hành động để trợ giúp.

Kênh vệ tinh JW phủ sóng đến những nơi không có Internet

Làm thế nào anh em ở châu Phi có thể xem Kênh truyền thông JW dù không thể truy cập Internet?

Văn phòng dịch thuật từ xa mang lại lợi ích cho hàng triệu người

Tìm hiểu xem địa điểm làm việc của nhóm dịch có thể ảnh hưởng ra sao đến chất lượng bản dịch.

Cung cấp sự cứu trợ cho các nạn nhân của thảm họa

Trong năm công tác 2020, hàng triệu anh chị chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch và thảm họa thiên nhiên. Chúng ta đã làm gì để trợ giúp họ?

Xuất bản cuốn sách quan trọng nhất mọi thời đại

Có lẽ việc dịch, in ấn và đóng Bản dịch Thế Giới Mới bao gồm nhiều hơn những gì mà bạn hình dung.

Ga-la-át—Một trường có phạm vi toàn cầu

Một trường quan trọng được tổ chức ở New York, nhưng các học viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Làm thế nào các học viên có thể tới dự khóa học?

Dự án xây cất được hoàn tất trước đại dịch

Chúng tôi đã lên kế hoạch xây dựng hoặc tân trang hơn 2.700 nơi thờ phượng trong năm công tác 2020. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng thế nào?

Sự dư dật bù đắp cho sự thiếu thốn

Công việc của chúng ta ở những nước ít điều kiện hơn được hỗ trợ như thế nào?

Một hộp nhỏ cung cấp thức ăn thiêng liêng

Nhiều Nhân Chứng Giê-hô-va giờ đây có thể tải về những ấn phẩm điện tử mà thậm chí không cần phải có kết nối Internet.

Sản xuất video cho chương trình Hội nghị Vùng “Hãy luôn vui mừng”! năm 2020

Việc sản xuất những video dùng trong các kỳ hội nghị vùng bao gồm những gì?

Việc dịch chương trình hội nghị vùng năm 2020 “Hãy luôn vui mừng”!

Bằng cách nào các bài giảng, video và bài hát được dịch nhanh chóng sang hơn 500 ngôn ngữ?

Dùng ứng dụng họp trực tuyến để tổ chức các buổi nhóm họp

Làm thế nào tổ chức giúp cho các hội thánh để họ có khả năng mua được các tài khoản Zoom đủ mức độ bảo mật để nhóm họp qua ứng dụng họp trực tuyến?

XUẤT BẢN

Xuất bản cuốn sách quan trọng nhất mọi thời đại

Có lẽ việc dịch, in ấn và đóng Bản dịch Thế Giới Mới bao gồm nhiều hơn những gì mà bạn hình dung.

Người khiếm thính không bị lãng quên

Chúng ta có video trong hơn 100 ngôn ngữ ký hiệu! Chúng ta sản xuất và đưa chúng đến với người xem như thế nào?

Một công cụ học hỏi Kinh Thánh đặc biệt

Sách Vui sống mãi mãi! được làm bằng những vật liệu khác với các sách mà chúng ta sản xuất. Hãy tìm hiểu lý do.

Những tin tức đáng tin cậy và củng cố đức tin

Nhờ mục Tin tức trên jw.org, chúng ta được cập nhật thông tin về anh em trên thế giới. Những bài trong mục này được chuẩn bị như thế nào?

Những bài hát giúp chúng ta đến gần hơn với Đức Chúa Trời

Anh chị có một bài hát đặc sắc mà mình thích nhất không? Có bao giờ anh chị thắc mắc bài ấy được sản xuất như thế nào?

Những dấu chấm giúp thay đổi đời sống

Chúng ta không chỉ sản xuất các ấn phẩm chữ nổi mà còn dạy người ta biết cách đọc chữ nổi.

Một thư viện trong lòng bàn tay

Ứng dụng JW Library được xem là “một món quà vô giá”. Hãy xem cần điều gì để duy trì và cải tiến ứng dụng này.

Kênh vệ tinh JW phủ sóng đến những nơi không có Internet

Làm thế nào anh em ở châu Phi có thể xem Kênh truyền thông JW dù không thể truy cập Internet?

Một hộp nhỏ cung cấp thức ăn thiêng liêng

Nhiều Nhân Chứng Giê-hô-va giờ đây có thể tải về những ấn phẩm điện tử mà thậm chí không cần phải có kết nối Internet.

XÂY CẤT VÀ BẢO TRÌ

Bảo trì các Phòng Nước Trời

Có hơn 60.000 Phòng Nước Trời trên thế giới. Chúng ta bảo trì Phòng Nước Trời như thế nào?

Việc xây cất giúp chúng ta rao giảng

Việc xây cất đóng một vai trò quan trọng trong việc rao giảng về Nước Trời. Khoản đóng góp của anh chị được dùng thế nào để hỗ trợ công việc quan trọng là xây dựng và bảo trì các cơ sở chi nhánh?

Các cơ sở thần quyền tôn vinh Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại

Những cơ sở được dùng riêng cho các trường thần quyền mang lại lợi ích thế nào cho học viên và giảng viên?

Giữ cho Phòng Nước Trời an toàn trong đại dịch COVID-19

Chúng ta trở lại nhóm họp trực tiếp vào ngày 1-4-2022. Hãy xem việc giữ cho Phòng Nước Trời được an toàn để nhóm lại bao hàm những gì.

Văn phòng dịch thuật từ xa mang lại lợi ích cho hàng triệu người

Tìm hiểu xem địa điểm làm việc của nhóm dịch có thể ảnh hưởng ra sao đến chất lượng bản dịch.

Dự án xây cất được hoàn tất trước đại dịch

Chúng tôi đã lên kế hoạch xây dựng hoặc tân trang hơn 2.700 nơi thờ phượng trong năm công tác 2020. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng thế nào?

QUẢN LÝ

Bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong những cộng đồng người bản địa

Khi những người chống đối xâm phạm quyền tự do thờ phượng của Nhân Chứng Giê-hô-va thì các anh nhanh chóng hành động để trợ giúp.

Sự dư dật bù đắp cho sự thiếu thốn

Công việc của chúng ta ở những nước ít điều kiện hơn được hỗ trợ như thế nào?

RAO GIẢNG VÀ DẠY DỖ

Quầy di động “để làm chứng cho muôn dân”

Trên khắp thế giới, người ta dễ dàng nhận ra quầy di động của chúng ta. Bằng cách nào chúng được mang thiết kế đó?

Phát sóng chương trình hội nghị

Hội nghị năm 2020 đã được đăng trên Internet, nhưng nhiều anh chị ở Malawi và Mozambique không thể kết nối Internet. Làm thế nào họ có thể thưởng thức chương trình hội nghị?

Các giáo sĩ được phái đến “tận cùng trái đất”

Chúng ta có hơn 3.000 giáo sĩ đang phục vụ trên khắp thế giới. Nhờ đâu mà nhu cầu của họ được chăm lo?

Ga-la-át—Một trường có phạm vi toàn cầu

Một trường quan trọng được tổ chức ở New York, nhưng các học viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Làm thế nào các học viên có thể tới dự khóa học?

Sản xuất video cho chương trình Hội nghị Vùng “Hãy luôn vui mừng”! năm 2020

Việc sản xuất những video dùng trong các kỳ hội nghị vùng bao gồm những gì?

Việc dịch chương trình hội nghị vùng năm 2020 “Hãy luôn vui mừng”!

Bằng cách nào các bài giảng, video và bài hát được dịch nhanh chóng sang hơn 500 ngôn ngữ?

Dùng ứng dụng họp trực tuyến để tổ chức các buổi nhóm họp

Làm thế nào tổ chức giúp cho các hội thánh để họ có khả năng mua được các tài khoản Zoom đủ mức độ bảo mật để nhóm họp qua ứng dụng họp trực tuyến?

CỨU TRỢ THẢM HỌA

Cứu trợ thảm họa năm 2023—“Chúng tôi tận mắt chứng kiến tình yêu thương của Đức Giê-hô-va”

Trong năm 2023, công tác cứu trợ thảm họa đã mang lại những lợi ích nào? Công tác này phản ánh tình yêu thương của Đức Giê-hô-va như thế nào?

Cứu trợ thảm họa năm 2022—Tình yêu thương qua hành động

Trong năm 2022, chúng ta đã giúp các nạn nhân của thảm họa như thế nào?

Cứu trợ trong khi “nghe tiếng ầm ĩ của chiến tranh và nghe tin tức về chiến tranh”

Làm sao công tác cứu trợ cho anh em tại Ukraine được thực hiện khi chiến tranh đang diễn ra khốc liệt? Công tác cứu trợ đó có tác động nào?

Cứu trợ thảm họa năm 2021—Không bỏ rơi anh em

Trong năm 2021, một số nước cần sự trợ giúp không chỉ để đương đầu với đại dịch COVID-19 mà còn với các thảm họa nghiêm trọng khác.

Cứu trợ toàn cầu trong đại dịch

Công tác cứu trợ của chúng ta trong đại dịch COVID-19 đã gây ấn tượng với cả anh em Nhân Chứng và những người khác.

Cung cấp sự cứu trợ cho các nạn nhân của thảm họa

Trong năm công tác 2020, hàng triệu anh chị chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch và thảm họa thiên nhiên. Chúng ta đã làm gì để trợ giúp họ?

Xin lỗi, không tìm thấy từ bạn muốn.