Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW Library

JW Library

JW Library là một ứng dụng chính thức do Nhân Chứng Giê-hô-va sản xuất. JW Library gồm một số bản dịch Kinh Thánh cũng như các sách và sách mỏng dùng để học hỏi Kinh Thánh.

 

Tính năng của JW Library

Hãy tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả các tính năng trong JW Library.

Cách dùng mục Các danh sách

Bạn có thể tạo danh sách video, phần thu âm và hình ảnh.

Các phím tắt của trình phát đa phương tiện

Bạn có thể điều khiển chế độ phát lại cho các video và chương trình thu âm bằng cách dùng chức năng chạm vào hoặc phím tắt trên bàn phím.

Bắt đầu sử dụng JW Library​—Android

Học cách dùng các tính năng chính của JW Library trên các thiết bị Android.

Tải về và quản lý các bản Kinh Thánh​—Android

Học cách tải về và quản lý các bản Kinh Thánh trong JW Library trên các thiết bị Android.

Tải về và quản lý ấn phẩm​—Android

Học cách tải về và quản lý ấn phẩm trong JW Library trên các thiết bị Android.

Đặt và quản lý phần đánh dấu​—Android

Học cách đặt và quản lý phần đánh dấu trong JW Library trên các thiết bị Android.

Dùng lịch sử duyệt ứng dụng​—Android

Học cách dùng tính năng lịch sử trong JW Library trên các thiết bị Android.

Tùy chỉnh trải nghiệm đọc​—Android

Học cách tùy chỉnh trải nghiệm đọc trong JW Library trên các thiết bị Android.

Tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm​—Android

Học cách tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm và tìm kiếm một đề tài trong sách Insight on the Scriptures trong JW Library trên các thiết bị Android.

Tô màu văn bản​—Android

Học cách tô màu văn bản trong JW Library trên các thiết bị Android.

Câu hỏi thường gặp​—JW Library (Android)

Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất.

Bắt đầu sử dụng JW Library​—iOS

Học cách dùng các tính năng chính của JW Library trên các thiết bị iOS.

Tải về và quản lý các bản Kinh Thánh​—iOS

Học cách tải về và quản lý các bản Kinh Thánh trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tải về và quản lý ấn phẩm​—iOS

Học cách tải về và quản lý ấn phẩm trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Đặt và quản lý phần đánh dấu​—iOS

Học cách đặt và quản lý phần đánh dấu trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Dùng lịch sử duyệt ứng dụng​—iOS

Học cách dùng tính năng lịch sử trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tùy chỉnh trải nghiệm đọc​—iOS

Học cách tùy chỉnh trải nghiệm đọc trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm​—iOS

Học cách tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm và tìm kiếm một đề tài trong sách Insight on the Scriptures trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tô màu văn bản​—iOS

Học cách tô màu văn bản trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Câu hỏi thường gặp​—JW Library (iOS)

Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất.

Bắt đầu sử dụng JW Library​—Windows

Học cách dùng các tính năng chính của JW Library trên các thiết bị Windows.

Tải về và quản lý các bản Kinh Thánh​—Windows

Học cách tải về và quản lý các bản Kinh Thánh trong JW Library trên các thiết bị Windows.

Tải về và quản lý ấn phẩm​—Windows

Học cách tải về và quản lý ấn phẩm trong JW Library trên các thiết bị Windows.

Đặt và quản lý phần đánh dấu​—Windows

Học cách đặt và quản lý phần đánh dấu trong JW Library trên các thiết bị Windows.

Dùng lịch sử duyệt ứng dụng​—Windows

Học cách dùng tính năng lịch sử trong JW Library trên các thiết bị Windows.

Tùy chỉnh trải nghiệm đọc​—Windows

Học cách tùy chỉnh trải nghiệm đọc trong JW Library trên các thiết bị Windows.

Tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm​—Windows

Học cách tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm và tìm kiếm một đề tài trong sách Insight on the Scriptures trong JW Library trên các thiết bị Windows.

Tô màu văn bản​—Windows

Học cách tô màu văn bản trong JW Library trên các thiết bị Windows.

Cách cài đặt ứng dụng JW Library nếu không thể truy cập cửa hàng ứng dụng—Windows

Nếu không thể cài đặt ứng dụng JW Library trên thiết bị Windows từ cửa hàng ứng dụng, bạn có thể cài đặt thủ công bằng cách dùng tập tin cài đặt JW Library cho Windows.

Câu hỏi thường gặp​—JW Library (Windows)

Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất.