Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Các phím tắt của trình phát đa phương tiện

Các phím tắt của trình phát đa phương tiện

Ngoài những nút trên trình phát đa phương tiện, bạn có thể điều khiển chế độ phát lại cho các video và chương trình thu âm bằng cách dùng chức năng chạm vào hoặc phím tắt trên bàn phím. (Đối với những chương trình thu âm, phương tiện phát phải ở trong chế độ toàn màn hình để có thể thấy các chức năng chạm vào).

 Chức năng chạm vào

 Phím tắt trên bàn phím

 Chức năng chạm vào

Đối với thiết bị có màn hình cảm ứng, hãy dùng những thao tác sau:

Kết quả

Thao tác

Bật hoặc Tạm ngưng

Nhấp bằng 2 ngón tay

Quay lại 5 giây

Nhấp hai lần phía bên trái

Tiến lên 15 giây

Nhấp hai lần phía bên phải

Tài liệu trước

Quét sang phải

Tài liệu kế tiếp

Quét sang trái

Tăng tốc độ

Quét lên

Giảm tốc độ

Quét xuống

 Phím tắt trên bàn phím

Đối với thiết bị có bàn phím, hãy dùng những phím tắt sau:

Kết quả

Windows

macOS

Bật hoặc Tạm ngưng

Thanh Space

Thanh Space

Quay lại 5 giây

Mũi tên trái

Mũi tên trái

Tiến lên 15 giây

Mũi tên phải

Mũi tên phải

Tài liệu trước

Ctrl+Mũi tên trái

Command-Mũi tên trái

Tài liệu kế tiếp

Ctrl+Mũi tên phải

Command-Mũi tên phải

Tăng âm lượng

Mũi tên lên

Mũi tên lên

Giảm âm lượng

Mũi tên xuống

Mũi tên xuống

Tăng tốc độ

Ctrl+Mũi tên lên

Command-Mũi tên lên

Giảm tốc độ

Ctrl+Mũi tên xuống

Command-Mũi tên xuống

Thoát

Esc

Esc

Mục trong danh sách trước

Page Up

Function-Mũi tên lên

Mục trong danh sách tiếp theo

Page Down

Function-Mũi tên xuống