Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Tải về và quản lý ấn phẩm​—iOS

Tải về và quản lý ấn phẩm​—iOS

Có hàng trăm sách, sách mỏng, tờ chuyên đề và video mà bạn có thể đọc và xem trong JW Library khi không kết nối Internet.

Hãy theo những hướng dẫn sau để tải về và quản lý ấn phẩm:

 Tải về một ấn phẩm

Bạn có thể tải về nhiều ấn phẩm để đọc và học khi không kết nối Internet.

  • Nhấn vào thẻ Ấn phẩm để hiển thị danh sách các ấn phẩm.

  • Nhấn vào nút Ngôn ngữ để xem danh sách tất cả các ngôn ngữ có ấn phẩm trong ứng dụng. Chọn ngôn ngữ bạn muốn xem. Những ngôn ngữ mà bạn thường dùng nhất nằm ở trên đầu danh sách. Bạn cũng có thể tìm kiếm trong danh sách bằng cách gõ vào tên gọi của một ngôn ngữ.

Có vài cách khác nhau để tìm ấn phẩm trong JW Library.

Phần Theo mục hiển thị các ấn phẩm trong ngôn ngữ bạn đang xem, được chia theo từng loại như Sách, Tờ chuyên đề hoặc Video. Khi nhấn vào một số mục, bạn sẽ có thêm lựa chọn, chẳng hạn như tạp chí Tháp Canh theo năm hoặc các hạng mục trong Video. Bạn có thể nhấn vào Tất cả để trở lại đầu danh sách.

Phần Có gì mới hiển thị các ấn phẩm được ra mắt gần đây trong ngôn ngữ bạn đang xem.

Các ấn phẩm mà bạn chưa tải về được đánh dấu bằng biểu tượng đám mây. Nhấn vào một ấn phẩm nếu muốn tải về. Một khi ấn phẩm đó đã được tải về thiết bị, biểu tượng đám mây sẽ biến mất. Nhấn vào ấn phẩm đó một lần nữa để đọc.

Phần Đã tải về hiển thị tất cả các ấn phẩm mà bạn đã tải về trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Bạn có thể sắp xếp danh sách này theo thứ tự Tựa, Thường sử dụng, Ít sử dụng hoặc Dung lượng lớn nhất.

 Xóa một ấn phẩm

Bạn có thể xóa một ấn phẩm nếu không còn cần ấn phẩm đó nữa, hoặc nếu cần có thêm dung lượng lưu trữ.

Nhấn vào thẻ Ấn phẩm, rồi nhấn vào một loại ấn phẩm (ví dụ, Sách) để hiển thị danh sách các ấn phẩm. Nhấn nút Chọn, rồi nhấn vào từng ấn phẩm bạn muốn xóa. Bạn cũng có thể chạm và giữ tay trên một ấn phẩm để chọn. Nhấn nút Xóa, rồi xác nhận bạn muốn xóa những ấn phẩm đó.

Nếu cần có thêm dung lượng lưu trữ, bạn có thể xóa những ấn phẩm ít sử dụng hoặc có dung lượng lớn. Nhấn vào thẻ Ấn phẩm, vào phần Đã tải về, rồi sắp xếp danh sách theo Ít sử dụng hoặc Dung lượng lớn nhất. Xóa những ấn phẩm mà bạn không còn cần nữa.

 Cập nhật một ấn phẩm

Đôi lúc sẽ có cập nhật cho một ấn phẩm mà bạn đã tải về.

Một ấn phẩm đã có cập nhật được đánh dấu bằng biểu tượng làm mới. Khi nhấn vào ấn phẩm đó, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết là có cập nhật. Nhấn Tải về để cập nhật, hoặc nhấn Tải sau để tiếp tục đọc bản hiện có.

Để xem trong số các ấn phẩm đã tải về, có ấn phẩm nào có cập nhật không, hãy nhấn vào thẻ Ấn phẩm. Nếu có bất kỳ cập nhật nào, phần Chờ cập nhật sẽ hiển thị. Nhấn vào phần đó để xem danh sách tất cả các cập nhật đang chờ. Nhấn vào một ấn phẩm để cập nhật, hoặc nhấn vào nút Cập nhật tất cả để tải về tất cả các cập nhật đã có.

Những tính năng này ra mắt vào tháng 2 năm 2015 trong JW Library 1.4, tương thích với iOS 6.0 hoặc mới hơn. Nếu bạn không thấy những tính năng này, xin hãy theo những hướng dẫn trong bài “Bắt đầu sử dụng JW Library​—iOS”, mục Cập nhật những tính năng mới nhất.