Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Câu hỏi thường gặp​—JW Library (Windows)

Câu hỏi thường gặp​—JW Library (Windows)

JW Library tương thích với những thiết bị chạy một trong những hệ điều hành sau:

 • Android 7.0 hoặc mới hơn

 • iOS 15 hoặc mới hơn

 • macOS với chip M1 hoặc mới hơn

 • Windows 10 phiên bản 1903 hoặc mới hơn

Để có thể giữ JW Library bảo mật và ổn định, chúng tôi không thể tiếp tục hỗ trợ các hệ điều hành và thiết bị cũ hơn. Đôi khi chúng tôi cũng cần nâng yêu cầu tối thiểu để chạy được ứng dụng. Vì thế, chúng tôi khuyến nghị bạn nên nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành mới nhất của thiết bị. Nếu bạn không thể nâng cấp thiết bị lên phiên bản tối thiểu được đề nghị cho JW Library, có thể bạn vẫn chạy được ứng dụng nhưng sẽ không nhận được các bản cập nhật mới hơn.

 

Nhiều ngôn ngữ mới sẽ được bổ sung định kỳ. Để xem danh sách các ngôn ngữ cho một ấn phẩm, hãy nhấn vào nút Ngôn ngữ.

Các màu tương ứng với tám nhóm được trình bày ở Câu hỏi 19 trong phần Giới thiệu về Lời Đức Chúa Trời.

 

JW Library sẽ có cùng những chức năng cơ bản trên mọi nền hệ thống. Tuy nhiên, những tính năng và cập nhật cho ứng dụng này có thể được đưa ra vào các thời điểm khác nhau đối với mỗi nền hệ thống.

 

Có. Bạn thể lưu những ghi chú, thẻ, phần tô màu, mục yêu thích và phần đánh dấu vào một tập tin lưu trữ. Tập tin này có thể được phục hồi trong cùng một thiết bị hoặc thiết bị khác.

 

Không. Tại thời điểm này, các ghi chú, thẻ, phần tô màu, mục yêu thích và phần đánh dấu không thể đồng bộ hóa giữa các thiết bị.

 

Nếu bạn gặp vấn đề khi tải về tập tin audio hay video, hãy làm theo các bước sau để chắc chắn là thư viện Video và Nhạc đã được cài đặt đúng trong Windows và được chọn trong JW Library.

 1. Mở cửa sổ File Explorer, nhấp vào thẻ Xem, rồi nhấp vào Ngăn dẫn hướng và chọn Hiện thư viện.

 2. Tại ngăn bên trái, tìm và mở rộng Thư viện.

 3. Bạn sẽ thấy thư mục Nhạc và thư mục Video. Nếu những thư mục này không tồn tại, nhấp chuột phải vào Thư viện, rồi nhấp vào Khôi phục các thư viện mặc định.

 4. Nhấp chuột phải vào thư mục Video. Nhấp vào Thuộc tính, hãy ghi nhớ đường dẫn vị trí của thư mục dưới Vị trí thư viện. Lát nữa bạn sẽ cần kiểm tra lại vị trí này trong cài đặt của JW Library. Rồi nhấp Khôi phục Mặc định.

 5. Nhấp chuột phải vào thư mục Nhạc, chọn Thuộc tính, hãy ghi nhớ đường dẫn vị trí của thư mục dưới Vị trí thư viện. Lát nữa bạn sẽ cần kiểm tra lại vị trí này trong cài đặt của JW Library. Rồi nhấp Khôi phục Mặc định.

Cuối cùng, hãy làm theo những bước sau để chắc chắn là Thư viện Video và Nhạc đã được chọn trong cài đặt của JW Library:

 1. Mở JW Library, rồi nhấp vào biểu tượng Cài đặt.

 2. Dưới Cài đặt, hãy chắc chắn là Tải chương trình thu âm vào đã được cài đặt đến vị trí thư viện Nhạc và Tải video vào đã được cài đặt đến vị trí thư viện Video mà bạn đã thấy ở File Explorer.

Nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề khi tải về tập tin audio và video, hãy thử tạo một tập tin trong mỗi thư mục Nhạc và Video để biết chắc là bạn có quyền lưu các tập tin vào các thư mục đó hay không. Để có thêm thông tin, hãy xem trang trợ giúp của Microsoft hoặc hỏi một người bạn thành thạo dùng Windows.

 

Hãy điền và gửi thông tin theo mẫu góp ý trực tuyến. Mẫu này không dùng để yêu cầu sự trợ giúp thông thường cho ứng dụng hoặc thiết bị của bạn.