Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Câu hỏi thường gặp​—JW Library (Android)

Câu hỏi thường gặp​—JW Library (Android)

JW Library tương thích với những thiết bị chạy một trong những hệ điều hành sau:

  • Android 7.0 hoặc mới hơn

  • iOS 15 hoặc mới hơn

  • macOS với chip M1 hoặc mới hơn

  • Windows 10 phiên bản 1903 hoặc mới hơn

Để có thể giữ JW Library bảo mật và ổn định, chúng tôi không thể tiếp tục hỗ trợ các hệ điều hành và thiết bị cũ hơn. Đôi khi chúng tôi cũng cần nâng yêu cầu tối thiểu để chạy được ứng dụng. Vì thế, chúng tôi khuyến nghị bạn nên nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành mới nhất của thiết bị. Nếu bạn không thể nâng cấp thiết bị lên phiên bản tối thiểu được đề nghị cho JW Library, có thể bạn vẫn chạy được ứng dụng nhưng sẽ không nhận được các bản cập nhật mới hơn.

 

Nhiều ngôn ngữ mới sẽ được bổ sung định kỳ. Để xem danh sách các ngôn ngữ cho một ấn phẩm, hãy nhấn vào nút Ngôn ngữ.

Các màu tương ứng với tám nhóm được trình bày ở Câu hỏi 19 trong phần Giới thiệu về Lời Đức Chúa Trời.

 

Bản dịch Kingdom Interlinear chỉ được hỗ trợ cho hệ điều hành Android từ phiên bản 4.0 trở lên.

 

JW Library sẽ có cùng những chức năng cơ bản trên mọi nền hệ thống. Tuy nhiên, những tính năng và cập nhật cho ứng dụng này có thể được đưa ra vào các thời điểm khác nhau đối với mỗi nền hệ thống.

 

Có. Bạn thể lưu những ghi chú, thẻ, phần tô màu, mục yêu thích và phần đánh dấu vào một tập tin lưu trữ. Tập tin này có thể được phục hồi trong cùng một thiết bị hoặc thiết bị khác.

 

Không. Tại thời điểm này, các ghi chú, thẻ, phần tô màu, mục yêu thích và phần đánh dấu không thể đồng bộ hóa giữa các thiết bị.

 

Hãy điền và gửi thông tin theo mẫu góp ý trực tuyến. Mẫu này không dùng để yêu cầu sự trợ giúp thông thường cho ứng dụng hoặc thiết bị của bạn.