Skip to content

Skip to table of contents

JW LIBRARY

Câu hỏi thường gặp​—JW Library (Android)

Câu hỏi thường gặp​—JW Library (Android)

JW Library tương thích với các thiết bị Android sau:

  • Máy tính bảng và điện thoại Android chạy trên phiên bản 4.1 hoặc cao hơn

  • Các máy tính bảng Kindle Fire chạy trên Fire OS phiên bản 3.2.8 hoặc cao hơn

 

Nhiều ngôn ngữ mới sẽ được bổ sung định kỳ. Để xem danh sách các ngôn ngữ cho một ấn phẩm, hãy nhấn vào nút Ngôn ngữ.

Các màu tương ứng với tám nhóm được trình bày ở Câu hỏi 19 trong phần Giới thiệu về Lời Đức Chúa Trời.

 

Bản dịch Kingdom Interlinear chỉ được hỗ trợ cho hệ điều hành Android từ phiên bản 4.0 trở lên.

 

JW Library sẽ có cùng những chức năng cơ bản trên mọi nền hệ thống. Tuy nhiên, những tính năng và cập nhật cho ứng dụng này có thể được đưa ra vào các thời điểm khác nhau đối với mỗi nền hệ thống.

 

Có. Bạn thể lưu những ghi chú, thẻ, phần tô màu, mục yêu thích và phần đánh dấu vào một tập tin lưu trữ. Tập tin này có thể được phục hồi trong cùng một thiết bị hoặc thiết bị khác.

 

Không. Tại thời điểm này, các ghi chú, thẻ, phần tô màu, mục yêu thích và phần đánh dấu không thể đồng bộ hóa giữa các thiết bị.

 

Hãy điền và gửi thông tin theo mẫu góp ý trực tuyến. Mẫu này không dùng để yêu cầu sự trợ giúp thông thường cho ứng dụng hoặc thiết bị của bạn.