Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Bắt đầu sử dụng JW Library​—Windows

Bắt đầu sử dụng JW Library​—Windows

Chào mừng bạn đến với JW Library. Ứng dụng này được thiết kế cho việc đọc và học Kinh Thánh. Bạn có thể mở các tính năng chính của ứng dụng này bằng cách nhấn vào những nút trên thanh ở phía trên màn hình. Để mở thanh Lệnh ứng dụng, bấm chuột phải hoặc quét xuống từ rìa trên của màn hình.

 Trang chủ

Trang chủ cho phép bạn mở nhanh Kinh Thánh và các ấn phẩm bạn thường dùng nhất. Bạn cũng có thể xem các ấn phẩm mới nhất và đọc câu Kinh Thánh của ngày hôm nay.

 Kinh Thánh

Trang Kinh Thánh cho phép bạn đọc và cài đặt các bản dịch Kinh Thánh. Nhấn vào một sách của Kinh Thánh rồi nhấn vào một chương để bắt đầu đọc. Trong khi đọc, bạn cũng có thể xem chú thích, phần tham khảo bên lề và xem song song các bản dịch khác trong khung Học hỏi.

Để tra một câu Kinh Thánh khác, hãy nhấn vào Kinh Thánh rồi nhấn vào Sách để trở lại danh sách các sách Kinh Thánh.

 Ấn phẩm

Trang Ấn phẩm cho phép bạn xem các ấn phẩm in, thu âm và video. Nhấn vào một ấn phẩm rồi nhấn vào một bài để bắt đầu đọc. Trong khi đọc, bạn cũng có thể xem trong khung Học hỏi các câu Kinh Thánh được trích dẫn bằng cách nhấn vào một địa chỉ Kinh Thánh. Nhấn vào một đường liên kết trong khung Học hỏi để mở đến câu đó trong Kinh Thánh.

Để mở một ấn phẩm khác, hãy nhấn vào Ấn phẩm rồi nhấn vào Theo mục để trở lại danh sách các ấn phẩm.

 Tra xem Kinh Thánh

Trên thanh ở phía trên màn hình, nhấn vào Tra xem KT để xem câu Kinh Thánh của ngày hôm nay.

 Trực tuyến

Trên thanh ở phía trên màn hình, nhấn vào Trực tuyến để thấy đường liên kết đến các trang web chính thức của Nhân Chứng Giê-hô-va.

 Cập nhật những tính năng mới nhất

Hãy chắc chắn là bạn có những tính năng mới nhất của JW Library bằng cách luôn cập nhật thiết bị của bạn.

Thiết bị của bạn nên chạy phiên bản Windows mới nhất có thể. Vào các đường liên kết sau để biết thêm thông tin:

Để tiện lợi, bạn có thể bật chế độ tự động cập nhật ứng dụng trong phần cài đặt của thiết bị của bạn. Vào đường liên kết sau để biết thêm thông tin: http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-8/automatic-app-updates-help.