Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Tải về và quản lý các bản Kinh Thánh​—Windows

Tải về và quản lý các bản Kinh Thánh​—Windows

Đọc và học Kinh Thánh là một tính năng chính của JW Library.

Hãy theo những hướng dẫn sau để tải về và quản lý các bản Kinh Thánh:

 Tải về một bản Kinh Thánh

Bạn có thể tải về các bản dịch Kinh Thánh để đọc và học khi không kết nối Internet.

  • Trên thanh ở phía trên màn hình, nhấn vào Kinh Thánh rồi nhấn vào Sách để hiển thị danh sách các sách của Kinh Thánh.

  • Mở thanh Lệnh ứng dụng, rồi nhấn vào nút Ngôn ngữ để hiển thị danh sách tất cả các bản Kinh Thánh có trong ứng dụng. Các bản dịch trong những ngôn ngữ mà bạn thường dùng nhất nằm ở đầu danh sách. Bạn cũng có thể tìm kiếm trong danh sách bằng cách gõ vào tên gọi của một ngôn ngữ hoặc bản dịch Kinh Thánh. Ví dụ, gõ “int” để tìm bản Kingdom Interlinear trong tiếng Anh, hoặc gõ “bồ” để tìm tất cả các bản Kinh Thánh tiếng Bồ Đào Nha.

  • Các bản Kinh Thánh mà bạn chưa tải về được đánh dấu bằng biểu tượng đám mây. Nhấn vào một bản Kinh Thánh để tải về. Một khi bản Kinh Thánh đó đã được tải về thiết bị, biểu tượng đám mây sẽ biến mất. Nhấn vào bản Kinh Thánh đó một lần nữa để đọc.

Nếu bạn không thấy bản dịch Kinh Thánh mình muốn tìm, xin hãy kiểm tra lại sau. Các bản dịch sẽ được bổ sung thêm khi có thể.

 Xóa một bản Kinh Thánh

Bạn có thể xóa một bản dịch Kinh Thánh nếu không còn cần bản dịch đó nữa, hoặc nếu muốn có thêm dung lượng lưu trữ.

Trên thanh ở phía trên màn hình, nhấn vào Kinh Thánh, rồi nhấn vào nút Ngôn ngữ để mở danh sách các bản Kinh Thánh. Nhấn vào nút Lựa chọn khác bên cạnh bản Kinh Thánh bạn muốn xóa, rồi nhấn Xóa.

 Cập nhật một bản Kinh Thánh

Đôi lúc sẽ có cập nhật cho một bản Kinh Thánh mà bạn đã tải về.

Một bản Kinh Thánh đã có cập nhật được đánh dấu bằng biểu tượng làm mới. Khi nhấn vào bản Kinh Thánh đó, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết là có cập nhật. Nhấn Tải về để cập nhật, hoặc nhấn Tải sau để tiếp tục đọc bản hiện có.

Những tính năng này ra mắt vào tháng 2 năm 2015 trong JW Library 1.4, tương thích với Windows 8.1 hoặc mới hơn. Nếu bạn không thấy những tính năng này, xin hãy theo những hướng dẫn trong bài “Bắt đầu sử dụng JW Library​—Windows”, mục Cập nhật những tính năng mới nhất.