Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Tô màu văn bản​—Windows

Tô màu văn bản​—Windows

Trong khi đọc và học các ấn phẩm trong JW Library, bạn có thể tô màu các từ hoặc cụm từ.

Hãy theo những hướng dẫn sau để tô màu văn bản:

 Tô màu một phần mới

Có hai cách để tô màu một đoạn văn bản.

Nhấn vào một từ để chọn từ đó. Bạn có thể dùng hai mốc ở hai đầu để điều chỉnh khoảng được chọn. Trên khung hiện ra, hãy nhấn vào nút Tô màu rồi chọn một màu để tô sáng đoạn văn bản.

Bạn cũng có thể dùng bút để tô màu một từ hoặc cụm từ. Hãy tô màu văn bản trên màn hình giống như khi bạn tô màu bằng bút dạ quang trên một trang giấy in. Khi xong, một khung sẽ hiện ra khoảng vài giây. Bạn có thể dùng khung này để đổi màu hoặc bỏ tô màu.

 Thay đổi một phần tô màu

Để đổi màu, hãy nhấn vào phần văn bản đã được tô màu, rồi chọn một màu khác. Để bỏ một phần tô màu, hãy nhấn vào phần văn bản đã được tô màu, rồi nhấn nút Xóa.

Những tính năng này ra mắt vào tháng 11 năm 2015 trong JW Library 1.6, tương thích với Windows 8.1 hoặc mới hơn. Nếu bạn không thấy những tính năng này, xin hãy theo những hướng dẫn trong bài “Bắt đầu sử dụng JW Library​—Windows”, mục Cập nhật những tính năng mới nhất.