Đi đến nội dung

Kinh Thánh giúp bạn

Kinh Thánh có lời khuyên tốt nhất cho những câu hỏi khó nhất trong đời sống. Giá trị của sách ấy đã được chứng minh qua nhiều thế kỷ. Trong phần này, bạn sẽ biết lý do có thể tin cậy Kinh Thánh, cách nhận lợi ích tốt nhất từ sách này và Kinh Thánh thật sự thiết thực như thế nào.—2 Ti-mô-thê 3:16, 17.

 

Đáng chú ý

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP

Chúa Giê-su có làm ứng nghiệm các lời tiên tri về Đấng Mê-si không?

Ngoài Chúa Giê-su, có Đấng Mê-si nào khác không?

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP

Chúa Giê-su có làm ứng nghiệm các lời tiên tri về Đấng Mê-si không?

Ngoài Chúa Giê-su, có Đấng Mê-si nào khác không?

Tìm hiểu Kinh Thánh

Thử tìm hiểu Kinh Thánh

Hãy tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí, một người dạy với một người học.

Yêu cầu được viếng thăm

Thảo luận câu hỏi về Kinh Thánh, hoặc tìm hiểu thêm về Nhân Chứng Giê-hô-va.

Công cụ học Kinh Thánh

Hãy chọn các tài liệu sao cho việc học Kinh Thánh giúp bạn cảm thấy hứng thú và thỏa nguyện.

Kinh Thánh có thể giúp bạn thế nào?

Bình an và hạnh phúc

Kinh Thánh giúp nhiều người đối phó với các áp lực hằng ngày, bớt căng thẳng cũng như tìm được ý nghĩa và mục đích trong đời sống.

Đức tin

Đức tin có thể giúp bạn đứng vững ngay bây giờ và có hy vọng chắc chắn cho tương lai.

Hôn nhân và gia đình

Các cặp vợ chồng và gia đình đang đối phó với nhiều khó khăn. Sự hướng dẫn thiết thực của Kinh Thánh có thể cải thiện và củng cố mối quan hệ gia đình.

Sự giúp đỡ cho giới trẻ

Hãy xem làm thế nào Kinh Thánh có thể giúp người trẻ đương đầu với những thách thức và tình huống thường gặp.

Video và các hoạt động dành cho trẻ em

Dùng các video và hoạt động giải trí dựa trên Kinh Thánh để dạy con bạn những giá trị về tâm linh.

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh giải đáp

Hãy tìm hiểu thêm về các lời giải đáp của Kinh Thánh cho những thắc mắc về Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su, gia đình, sự đau khổ và nhiều đề tài khác.

Giải thích câu Kinh Thánh

Phần này sẽ giúp bạn hiểu nghĩa đúng của những cụm từ và câu trong Kinh Thánh mà nhiều người biết đến.

Lịch sử và Kinh Thánh

Hãy theo dõi câu chuyện đáng chú ý về cách Kinh Thánh đến với chúng ta. Xem xét bằng chứng liên quan đến độ chính xác và đáng tin cậy về lịch sử của Kinh Thánh.

Khoa học và Kinh Thánh

Kinh Thánh có hòa hợp với khoa học không? So sánh điều Kinh Thánh nói với nghiên cứu của các nhà khoa học sẽ đem lại lợi ích.