Đi đến nội dung

Kinh nghiệm của Nhân Chứng Giê-hô-va

Nhân Chứng Giê-hô-va cố gắng để Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh hướng dẫn lối suy nghĩ, lời nói và hành động của họ. Hãy xem Kinh Thánh tác động thế nào đến đời sống của họ và những người xung quanh.

KINH NGHIỆM

Chức sắc ấy nhận được lời giải đáp

Sau khi con trai qua đời, một chức sắc và vợ đã khóc cay đắng. Nhưng chẳng bao lâu, họ nhận được lời giải đáp thỏa đáng cho những thắc mắc của mình về cái chết.

KINH NGHIỆM

Chức sắc ấy nhận được lời giải đáp

Sau khi con trai qua đời, một chức sắc và vợ đã khóc cay đắng. Nhưng chẳng bao lâu, họ nhận được lời giải đáp thỏa đáng cho những thắc mắc của mình về cái chết.

Kinh Thánh thay đổi đời sống