Đi đến nội dung

Kinh nghiệm của Nhân Chứng Giê-hô-va

Nhân Chứng Giê-hô-va cố gắng để Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh hướng dẫn lối suy nghĩ, lời nói và hành động của họ. Hãy xem Kinh Thánh tác động thế nào đến đời sống của họ và những người xung quanh.

THÁP CANH

Lời hứa về địa đàng thay đổi đời sống tôi!

Anh Ivars Vigulis tập trung vào việc tạo danh tiếng, vinh quang và sự phấn khích trong các cuộc đua mô-tô. Làm sao sự thật của Kinh Thánh tác động đến đời sống anh?

THÁP CANH

Lời hứa về địa đàng thay đổi đời sống tôi!

Anh Ivars Vigulis tập trung vào việc tạo danh tiếng, vinh quang và sự phấn khích trong các cuộc đua mô-tô. Làm sao sự thật của Kinh Thánh tác động đến đời sống anh?

Kinh Thánh thay đổi đời sống