Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thư viện Tháp Canh

Thư viện Tháp Canh

Thư viện Tháp Canh là một bộ sưu tập Kinh Thánh và các ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va. Nó bao gồm sách, sách mỏng, các tờ chuyên đề, tạp chí và những công cụ nghiên cứu hữu ích như Cẩm nang tra cứu của Nhân Chứng Giê-hô-va. Bạn có thể tìm kiếm một từ, cụm từ hoặc một đoạn Kinh Thánh viện dẫn trong bất kỳ ấn phẩm nào.

 

Cài đặt Thư viện Tháp Canh

Hãy tải về và cài đặt Thư viện Tháp Canh trên máy vi tính của bạn.

Cập nhật Thư viện Tháp Canh

Hãy kích hoạt cho Thư viện Tháp Canh tự động kiểm tra cập nhật trực tuyến, hoặc tải về và áp dụng cập nhật cho Thư viện Tháp Canh một cách thủ công.

Câu hỏi thường gặp​—Thư viện Tháp Canh

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến.