2020-05-26

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

Tháng 8 năm 2020

Số này có các bài học cho ngày 28 tháng 9–1 tháng 11 năm 2020.

2020-05-26

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC

Tháng 8 năm 2020

2020-05-22

CÁC BÀI HÁT ĐẶC SẮC

Con dâng đời sống cho Cha

Vì yêu thương Đức Giê-hô-va, chúng ta tiến bộ đến bước dâng mình và báp-têm.

2020-05-22

CÁC BÀI HÁT ĐẶC SẮC

Nguồn sướng vui đến muôn đời

Đức Giê-hô-va sẽ luôn là Nguồn của niềm vui thật.

2020-05-22

CÁC BÀI HÁT ĐẶC SẮC

Tựa như trước mắt

Việc trông chờ địa đàng tương lai sẽ giúp chúng ta chịu đựng.

2020-05-22

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP

Tin Chúa Giê-su có đủ để được cứu rỗi?

Kinh Thánh nói rằng có một số người tin Chúa Giê-su nhưng sẽ không được cứu. Tại sao?

2020-05-22

MỘT SỰ THIẾT KẾ?

Chất nhầy độc đáo của loài sên

Chất keo mô phỏng chất nhầy của loài sên có thể được đưa vào bộ dụng cụ của mỗi bác sĩ giải phẫu để thay thế cho việc khâu hoặc ghim vết thương.

2020-04-28

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC

Tháng 7 năm 2020

2020-04-27

CÁC BÀI HÁT ĐẶC SẮC

Tình yêu thương tồn tại mãi

Tình yêu thương của Đức Giê-hô-va tồn tại mãi. Tình yêu thương ấy an ủi và mang lại niềm vui cho chúng ta.

2020-04-27

LỊCH SỬ & KINH THÁNH

Con dấu thời xưa được dùng với mục đích nào?

Tại sao con dấu thời xưa rất quan trọng, và các vua và nhà cai trị đã dùng chúng với mục đích nào?

2020-04-27

LỊCH SỬ & KINH THÁNH

Tài liệu cổ xưa xác nhận nơi định cư của một chi phái Y-sơ-ra-ên

Các mảnh Samaria Ostraca xác nhận những gì Kinh Thánh nói về lịch sử là đúng.

2020-04-27

LỊCH SỬ & KINH THÁNH

Giăng Báp-tít là nhân vật có thật không?

Sử gia Josephus vào thế kỷ thứ nhất tin rằng Giăng Báp-tít là nhân vật có thật. Chúng ta cũng có thể tin như thế.