Có gì mới?

2022-05-24

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

Tháng 8 năm 2022

Số này có các bài học cho ngày 3 tháng 10–ngày 6 tháng 11 năm 2022.

2022-05-16

NHỮNG BÀI HÁT ĐẶC SẮC

Nhờ hợp nhất ta mạnh mẽ

Nhờ có đoàn thể anh em và sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va, chúng ta có thể chịu đựng bất cứ thử thách nào.

2022-05-12

ĐỀ TÀI KHÁC

Mất việc làm—Những nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp bạn đối phó

Hãy xem sáu gợi ý thực tế.

2022-05-09

NHỮNG BÀI HÁT ĐẶC SẮC

Bình an mãi mãi! (Bài hát hội nghị 2022)

Trong lúc gặp thử thách, hãy hướng đến sự bình an thật mà Đức Chúa Trời hứa ban.

2022-05-05

ĐỀ TÀI KHÁC

Động đất lớn—Kinh Thánh đã báo trước điều gì?

Hãy xem một số trận động đất lớn trong những năm gần đây và cách Kinh Thánh cảnh báo chúng ta về những gì sắp xảy ra trong tương lai gần.

2022-05-02

SÁCH & SÁCH MỎNG

Giấy mời hội nghị vùng 2022

2022-04-28

GIỚI TRẺ THẮC MẮC

Tôi cần làm gì sau khi báp-têm?​—Phần 2: Giữ lòng trọn thành

Hãy xem cách bạn có thể sống đúng với lời hứa nguyện dâng mình cho Đức Giê-hô-va.