Có gì mới?

2024-02-26

GIỚI TRẺ THẮC MẮC

Làm sao để cải thiện kỹ năng trò chuyện?

Ba mẹo có thể giúp bạn bắt đầu và tiếp tục cuộc trò chuyện.

2024-02-22

HÃY THỨC CANH!

Hàng ngàn tỷ đô-la đã tiêu tốn vì chiến tranh—Cái giá thật sự là gì?

Hãy xem tại sao không lâu nữa nguồn tài nguyên trên thế giới sẽ không còn được dùng vào chiến tranh và hậu quả của chiến tranh sẽ được loại bỏ bằng cách nào.

2024-02-22

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

Phát sóng tin mừng về Nước Trời

Nhân Chứng Giê-hô-va đã dùng đài WBBR như thế nào để rao truyền thông điệp Nước Trời?

2024-02-20

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

Tháng 5 năm 2024

Số này có các bài học cho ngày 8 tháng 7–​ngày 11 tháng 8 năm 2024.

2024-02-19

NHỮNG BÀI HÁT ĐẶC SẮC

Về nhà

Không quá trễ để về nhà.

2024-02-16

TIN MỚI

Armenia áp dụng thành công nghĩa vụ dân sự thay thế

Những Nhân Chứng đăng ký tham gia chương trình, đồng nghiệp, giám đốc và người giám sát của chương trình bình luận về sự thành công của chương trình.

2024-02-15

ĐỀ TÀI KHÁC

Chống lại sự cô đơn bằng cách kết bạn—Kinh Thánh có thể giúp thế nào?

Hãy xem hai nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp bạn chiến thắng cuộc chiến chống lại sự cô đơn.

2024-02-12

MỘT SỰ THIẾT KẾ?

Hệ thống lọc của cá đuối manta​—Một sự thiết kế?

Làm thế nào tấm lọc của cá đuối manta có thể lọc các sinh vật phù du nhỏ hơn nhiều so với các lỗ lọc của chúng?

2024-02-08

CÁCH DÙNG QUỸ ĐÓNG GÓP

Cứu trợ thảm họa năm 2023—“Chúng tôi tận mắt chứng kiến tình yêu thương của Đức Giê-hô-va”

Trong năm 2023, công tác cứu trợ thảm họa đã mang lại những lợi ích nào? Công tác này phản ánh tình yêu thương của Đức Giê-hô-va như thế nào?

2024-02-05

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Chạy đến bên Cha Giê-hô-va

Khi chúng ta chạy đến bên Cha Giê-hô-va, ngài sẽ giúp chúng ta biến những cảm xúc tiêu cực thành những cảm xúc tích cực.

2024-02-05

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC

Tháng 5 và 6 năm 2024

2024-02-01

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Giải thích Giê-rê-mi 11:11​—“Ta sẽ giáng tai họa trên chúng”

Đức Chúa Trời giáng “tai họa” trên dân ngài hay ngài chỉ cho phép điều đó xảy ra?

2024-02-01

HÃY THỨC CANH!

Giới chính trị đang đánh mất lòng tin—Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh khuyến khích chúng ta thận trọng trong việc chọn người mà mình tin cậy cũng như cho biết giải pháp duy nhất và đáng tin cậy để có một tương lai tốt đẹp hơn.