Có gì mới?

2021-05-10

NHỮNG BÀI HÁT ĐẶC SẮC

Mắt đức tin

Hãy hình dung tương lai tuyệt vời mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho nhân loại.

2021-05-03

CÁCH DÙNG QUỸ ĐÓNG GÓP

Bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong những cộng đồng người bản địa

Khi những người chống đối xâm phạm quyền tự do thờ phượng của Nhân Chứng Giê-hô-va thì các anh nhanh chóng hành động để trợ giúp.

2021-04-26

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Giăng 14:6—“Tôi là đường đi, chân lý và sự sống”

Tại sao một người muốn thờ phượng Đức Giê-hô-va phải nhìn nhận vai trò thiết yếu của Chúa Giê-su?

2021-04-20

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

Tháng 7 năm 2021

Số này có các bài học cho ngày 30 tháng 8–ngày 26 tháng 9 năm 2021.

2021-04-19

NHỮNG BÀI HÁT ĐẶC SẮC

Hãy bảo vệ tâm trí mình

Với sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va, anh chị có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống lại những suy nghĩ tiêu cực.

2021-04-19

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP

Kinh Thánh có báo trước về suy nghĩ và hành động của người ta ngày nay không?

Kinh Thánh báo trước rằng người ta sẽ trở nên tệ hơn.

2021-04-13

TIN MỚI

Ra mắt JW Stream–Studio

2021-04-12

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Sẵn sàng đi rao giảng

Em có thể làm gương trong thánh chức qua những cách nào?

2021-04-12

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Hãy tha thứ

Điều gì có thể giúp em tha thứ người khác?

2021-04-12

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Đức Giê-hô-va là bạn thân của em

Đức Giê-hô-va đã tạo ra cây cối và các loài vật để chúng ta vui hưởng vì ngài là Bạn của chúng ta.

2021-04-12

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Giá chuộc

Tại sao chúng ta cần Chúa Giê-su hy sinh để làm giá chuộc?

2021-04-12

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Hãy để Đức Giê-hô-va huấn luyện em

Đức Chúa Trời có thể huấn luyện em để trở nên vững vàng và mạnh mẽ.